Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 15 2024 WEEK 15
WEEK 15

Zondag 14 April.
             9.30 uur:  ds. H.L. Versluis             Ede      Afsluiting winterwerk
           18.30 uur:  ds. M.J. Middelkoop      Wijk bij Duurstede
Zingen voor de dienst: vm. OTH 383: Laat het feest zijn in de huizen. nm. ps. 106 vers 26
Kinderoppas: Annelinde Kok en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met als bestemming HGJB. De tweede collecte is voor de kerk.

Doopdienst: Zondagmorgen is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Olivia Gerber. God heeft Zijn naam aan Olivia verbonden, nooit zal God dit verbond met Olivia meer verbreken, Hij is getrouw, ook al zijn wij ontrouw. Denk daarom nog maar eens na wat uw doop voor u mag betekenen.

Collecte: Diaconiecollecte voor de HGJB tijdens afsluiting winterwerk. Op de clubs en verenigingen worden er verhalen verteld en Schriftgedeelten behandeld, de HGJB helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor catechese en jeugdwerk, ze organiseren ook diverse activiteiten waar onze jeugd aan deelnemen kan. 
Bid mee voor het werk van de HGJB onder kinderen, tieners en jongeren. Dat de jongerenorganisatie de leiding van God mag ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. U kunt het werk ook ondersteunen met een bijdrage in de collecte.

Koffiedrinken: Na de morgendienst, die in het teken staat van afsluiting winterwerk, mogen we elkaar weer ontmoeten in het K.C., onder het genot van koffie, thee of fris met iets lekkers erbij!

Afsluiting winterwerk: Na een winterseizoen, waar we naast de kerkdiensten, ook samen mochten komen als catechisanten, op de clubs, de verenigingen of de kringen. Dit kon in alle vrijheid. Zo hebben we samen het Woord van God onderzocht. Wat een zegen is dit geweest. In de kerkdienst horen we steeds dat het verkondigen van Gods Woord zo belangrijk is voor ons geloofsleven. Daar mag ook het winterwerk aan bijdragen. Dank aan God die ons dit afgelopen seizoen heeft gegeven. Zondagmorgen mogen we het winterwerk afsluiten in de kerk. Het thema is dan: "Hou vol! Maar hoe?" De schriftlezingen zijn Psalm 121 en Markus 1: vers 29 tot en met 39. Een gezegende dienst.  

Jarig: Zondag 14 april hoopt Corrie den Hartog - Oskam (Sidewendervelt 12, 4122 GM) jarig te zijn. Corrie hoopt 86 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, Gods zegen, in dit nieuwe levensjaar. Prijs den HEER met blijde galmen.

Ziekte en zorg: We denken aan hen die ziek zijn, behandelingen ondergaan, ook voor hen die een beperking hebben, of psychische noden kennen. Daarnaast ontvallen er geliefden om ons heen. Het gevolg is dat de kring van familie en bekenden steeds kleiner wordt, zeker als je op leeftijd bent. Wat mag het dan een rijke troost zijn, dat Jezus dichtbij is, ja, op fluister afstand en dat Hij al onze noden kent. Want ook Jezus is Mens geweest en heeft alle noden en moeiten zelf ondervonden. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Catechisatie: Beste catechisanten ik wil jullie bedanken voor jullie inzet gedurende het afgelopen catechese seizoen. In beide groepen waren jullie trouw aanwezig, afzeggen was de uitzondering. Jullie waren ook nauw op elkaar betrokken, want wanneer er iemand afwezig was dan wisten de anderen vaak wat daar de reden voor was. We hebben veel van mekaar kunnen leren en vaak was het ook nog beste gezellig. In allebei de groepjes hebben we het hele boekje van de catechesemethode Leer & Leef van de HGJB door kunnen werken. Ik hoop en bid dat wat jullie het afgelopen seizoen geleerd hebben tot zegen mag zijn komende zomer en dat jullie elkaar  volgend jaar weer mogen ontmoeten rondom het geopende Woord van onze Heere. 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(Weerklank lied 356 vers 1)

Matthijn van Felius 

Lentefair: Zaterdag 13 april a.s. is de Herv. Gem. Zijderveld ook in twee kramen te vinden op de Lentefair. U/jij kunt een hamburger komen eten bij de kraam van SRZ. Ook zijn er creatieve gemeenteleden aanwezig op de fair. Bij hen kunnen kinderen zich ‘s ochtends laten schminken en hun haar laten versieren. We hopen u/jou te zien. 
Stichting Rommelmarkt Zijderveld.

Voedselbank: Zaterdag 13 april kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7.  Bij voorbaat heel veel dank.

Oud-ijzer: Woensdagavond 17 april komt men bij u langs voor het ophalen van oud-ijzer. Ook dit is een stukje rentmeesterschap, het gescheiden inleveren van materiaal voor hergebruik. Bijkomstig voordeel: u kunt gemakkelijk weer eens opruiming houden van oude metalen. De opbrengst is bestemd voor de kerk.

Kerkenraad: Donderdagavond 18 april komt de kerkenraad weer bij elkaar. Opnieuw staan er verschillende onderwerpen op de agenda. Uiteraard ook weer het beroepingswerk. Elke keer zijn er veel punten om over na te denken en beslissingen over te nemen. Wilt u bidden voor een goede vergadering. Dat God aan Zijn eer mag komen door het werk van mensenhanden.

Verantwoording: De diaconie collecte van de maand maart hebben in totaal €1029,45 opgebracht. De collecte zondag 31 maart bestemd voor de familie van der Knijff heeft het mooie bedrag opgeleverd van €313,-. Bij het bezorgen van Lichtspoor is door mevr. van Zuilen €10,- ontvangen. Voor al deze gaven hartelijk dank, namens de diaconie.
Via de bank zijn 2 giften binnengekomen van elk € 48,00. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Heel hartelijke dank. De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:
Zaterdag        13 april Goederen inleveren voor de voedselbank
woensdag      17 april Oud-ijzer actie
Donderdag    18 april Kerkenraad

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.