Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 13 2024 WEEK 13
WEEK 13

Zondag 31 maart Pasen.
             9.30 uur:  ds. J. de Jong                Nijkerk
           18.30 uur:  ds. W. van Weelden      Dordrecht
Zingen voor de dienst: vm. De Zoon van God heeft overwonnen - WK 169 : 1-2-3.
Laat ons van Pasen zingen - Wk 179 : 1-2-5. Jezus leeft in eeuwigheid - WK 448 : 1-2
Na de Dienst: U zij de glorie - WK 183 : 1-2-3. nm. ps. 9 vers 1 en 11
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Romée Kemkes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming fam. van der Knijff, de tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: En Jezus antwoordde met geen woord. Jezus zweeg, totdat Hem gevraagd werd of Hij de Christus, de Zoon van God is. Toen getuigde Hij. Getuigen wij ook, of zijn we ook vaak stil bij al wat er gebeurt? En zij, "de Grieken", wilden Jezus wel graag zien. Willen wij Hem ook zien, Hij die zoveel wonderen heeft gedaan. Jezus sprak van een graankorrel, die sterven moet om vrucht te dragen en van Hem volgen. Laten ook wij Hem maar volgen in al onze omstandigheden van het leven en door Zijn sterven mogen ook wij in geloof, vrucht dragen.

Familie van der Knijff: De opbrengst van de diaconiecollecte zal D.V. 1e Paasdag bestemd zijn voor familie van der Knijff in Libanon. Ook kunt u zondag een exemplaar van hun nieuwsbrief meenemen. Hierin leest u hoe zij in een onrustig land getuigen willen zijn ‘van de hoop die in hen is’. De nieuwsbrief kunt u ook vinden op de website van de kerk. 

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
In zorgcentrum "Careyn Maria-Oord"
Mevr. M. N. Brouwer - Vermaat
Herenweg 69, 3645DH Vinkenveen
In Huis Ter Leede te Leerdam
Dhr. P.C. van Eck en mevr. S.A. van Eck - Schoenmaker
Oranjehof 108, 4141GC Leerdam
In de wittenberg te Haaften
Mevr. M. van Eck - Kemkes,
Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Zoals u zondag al hebt kunnen horen heeft Prop. M. Bos uit Lunteren het beroep naar Zijderveld niet kunnen aannemen. Na een periode van kennismaken met de gemeenten die hem hadden beroepen, was daar een laatste week van overwegen. Nadat er voor hem duidelijkheid was gekomen over Ooltgensplaat, schreef prop. Bos dat het voor hem een worsteling is geweest, moet ik naar Zijderveld of toch naar Ederveen. Heel veel kaarten en mailtjes heeft hij mogen ontvangen uit Zijderveld en ook was daar het gebed. Het heeft de fam. Bos zeer goed gedaan, dit meeleven. Ook de vriendelijkheid tijdens de ontmoeting. Het is dan ook niet makkelijk om te moeten bedanken. Gemeente dank voor uw meeleven in het beroepingswerk, daar zijn wij als kerkenraad dankbaar voor. Opnieuw zullen we ons beraden, hoe verder? Opnieuw vragen we u, bid voor de gemeente van God in Zijderveld en ook het beroepingswerk.

2e kans kleding- en speelgoedbeurs: Op zaterdag 23 maart 2024 heeft de 2e kans kleding- en speelgoedbeurs plaatsgevonden met een prachtige opbrengst van € 590,--
Alle die meegewerkt hebben en hebben gekocht, hartelijk dank.

Voedselbank: Zaterdag 13 april kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7. Wilt u alvast wat extra inslaan om weg te geven?  Bij voorbaat heel veel dank.

Verantwoording: De avondmaalcollecte van zondag 17 april, bestemd voor de SDOK, 
heeft het mooie bedrag van €724,50 opgebracht, dit is inclusief giften via de bank.
Ieder hartelijk dank namens de diaconie. Door ds. J. de Jong is tijdens bezoek een gift van € 20,00 ontvangen en er is een gift van € 50,00 via de bank binnengekomen i.v.m. kaartenverkoop. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Heel hartelijke dank. 
De kerkrentmeesters.
 
Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Gezegende paasdagen en een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.