Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 12 2024 WEEK 12
WEEK 12

Zondag 24 maart Palmpasen.
             9.30 uur:  ds. T.J. Korten                Boven-Hardinxveld
           18.30 uur:  ds. H.M. Burggraaf        Noordeloos
Zingen voor de dienst: vm. ps. 8 vers 1, nm. ps. 8 vers 9
Kinderoppas: Charlotte van Oostenbrugge en Mirthe van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.

Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag: 
            19.30 uur: ds. A. de Lange               Nieuw-Lekkerland
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.
Zingen voor de dienst: Hij kwam bij ons, heel gewoon - WK 144 : 1-3-4
 Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten - WK 153 : 1-2-6.  Diep, o God, voor U gebogen - WK 141 : 2-3-4 Na de dienst: Jezus leven van mijn leven - WK 149 : 1-2

Stille Week: Nog een herinnering aan de samenkomsten van komende week van DV 25 t/m 28 maart a.s. in onze kerk om zo nog bewuster toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen  d.m.v. liederen, gebed en korte overdenking. Elke avond begint om 19.15 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Het thema van de avonden is: Jezus, de Mensenzoon.

Bij de diensten: Rijk mochten we weer gevoed worden met het evangelie in de beide diensten van afgelopen zondag. We hoorden van vergeving van zonden, maar ook van: Hebben wij wel eens gehuild over onze zonden? Die zonden, waarvoor Jezus zo zwaar moest lijden. En dan was daar het Heilig Avondmaal waar Jezus aanwezig was in brood en wijn. We hoorden  dat God de Vader ons alle dingen wil schenken om het werk wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan.

Ziekte en zorg: Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) mocht afgelopen zaterdag thuis komen uit het ziekenhuis. Wel met veel medicatie en strikte regels. Dankbaarheid is er dat Arie weer thuis mag zijn. Dat God, Die zo heeft doorgeholpen, verder herstel wil geven.
D.V. 27 maart moet dhr. Rob Verhoeven (Hof van Batenstein 26, 4131 HD Vianen) een medische ingreep ondergaan. Dit houdt in, dat Rob minimaal 4 weken geen mantelzorg aan Liesbeth kan verlenen, wat hij al 20 jaar heeft mogen doen. We wensen zowel Rob als Liesbeth heel veel sterkte de komende tijd. Bovenal de hulp van onze God. 

Overlijden: Ons oud-gemeentelid en oud-ambtsdrager dhr. Wim van de Lee, laatst gewoond hebbende te Everdingen, is overleden. Wij denken aan de kinderen Nico en Nelleke van der Lee en Kees en Matine van der Lee, de kleinkinderen en het achterkleinkind, dat God hen wil troosten in dit verlies. Daarnaast denken we ook aan Teuni en Wim van der Gun, Klaas en Riet Bronkhorst en Arie Middelkoop. Zij hebben een broer en zwager verloren. Bij het ouder worden sta je steeds vaker bij een geopend graf. Wat het troost mag het dan zijn als we over het geopende graf op Jezus mogen zien, Die is opgestaan.  

Jarig: Op 28 maart hoopt mevr. Liesbeth Verhoeven - Wind (Hof van Batenstein 26, 4131 HD Vianen) 78 jaar te worden. Heel hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Ondanks dat uw weg moeitevol is, mogen we u kennen als een positieve vrouw. Een heel goede dag toegewenst met allen die u lief zijn. Van harte Gods zegen, samen met uw zeer zorgzame man, in het nieuwe levensjaar. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 23 maart 2024 wordt de 2e kans kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (voorjaar/zomer vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. 

Verantwoording: De opbrengst van de Biddagcollecte kerk en school voor de voedselbank was € 130,90. Hartelijk dank voor uw en jullie gaven. De Biddagcollecte van woensdag 13 maart 2024 laat een totaalbedrag zien van € 2.779,78.  Dit bedrag is incl. de bedragen die via de bank zijn ontvangen. Namens de kerkrentmeesters, heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid.Agenda in het kort:

Zaterdag        23 maart 2e kans kledingbeurs
Zondag           24 maart Jeugdvereniging
Dinsdag          26 maart Catechisatie
Woensdag     27 maart Jongens- en meisjesclub
Donderdag    28 maart Tienerclub

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.