Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 11 2024 WEEK 11
WEEK 11

Zondag 17 maart Zesde lijdenszondag.
       9.30 uur:  ds. T.C. de Leeuw Nieuw-Lekkerland     Viering Heilig Avondmal
     18.30 uur:  ds. T.C. de Leeuw Nieuw-Lekkerland      Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. ps. 21 vers 1, nm. ps. 21 vers 3
Kinderoppas: Jantine Sterk en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.
De avondmaalscollecte is voor "Stichting De Ondergrondse Kerk".

Bij de diensten: In de morgendienst hebben we gehoord van de zalving van de Heere Jezus. En Jezus zei "op het  gemor van de discipelen", dat deze vrouw een goed werk aan Hem had gedaan. Jezus keurde haar daad goed. In Filippenzen 1 schrijft Paulus, dat God een goed werk in de gemeente, in een ieder persoonlijk verricht. Daar mogen we ons aan vasthouden, daar mogen we om vragen. Jezus horen, Jezus zwijgen en Jezus antwoord, waren de 3 punten in de preek van zondagavond. Het antwoord wat Jezus gaf, op de bede "denk aan mij" van 1 van de misdadigers was, “Heden zult u met mij in het paradijs zijn”. Wat een evangelie mochten we weer horen. Bid daarom steeds weer en Hij zal antwoorden.  

Ziekte en zorg: Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) verblijft nog in het UMC. We wensen hem, maar ook Anja alle goeds toe in deze lange weg van behandelen. Dat zij zich beide gedragen mogen weten door God.

Geboorte: Bij Robbert en Hanneke Molendijk (Lentehof 24, 4122 GZ) is er op 8 maart een dochter geboren. Zij mag de namen Naomi Geraldine Henrike dragen. Naomi is het zusje van Marije. Boven het kaartje staat "Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij." (Jozua 1:9b NBV) Langs deze weg van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. 

Jarig: Op 17 maart hoopt dhr. T.J. Kloof (Krooshofstraat 65, 4122 GK) 78 jaar te worden. Een gezegende leeftijd, waar we Teunis dan ook van harte mee feliciteren. Dhr. G. van Wijk (Bickelenberg 6, 4122 GW) hoopt op 22 maart de leeftijd van 85 jaar te bereiken. We willen Gerrit dan ook van harte feliciteren met deze mooie leeftijd. Een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. Bij het klimmen van de jaren gaat niet alles gemakkelijk meer, maar God wil in alles u beiden zeer nabij zijn.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Benoeming notabel: John Kok (Dorpsweg 8, 4122 GG) heeft zijn benoeming tot notabel helaas niet aangenomen.

Ouderenmiddag: Op D.V. dinsdag 19 maart is er de Paasviering in het K.C. “De Oude School”. Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee  klaar en om 15.00 uur begint het programma met aansluitend een gezamenlijke broodmaaltijd.Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten. Van harte welkom! 
U kunt zich opgeven bij Attie v.d. Kraats:  06-16948223.

Vrouwenkring: “Leven met een doel.” D.V. is er woensdag 20 maart weer vrouwenkring. En dat is alweer de laatste van dit seizoen! Deze keer willen we ontdekken welk doel Paulus in zijn leven heeft. Hij heeft een duidelijke focus en laat zich door niets of niemand van zijn doel afbrengen. Zoals gebruikelijk staat om 9.45 uur de koffie klaar, met iets lekkers, in K.C. ”De Oude School”, Kerkweg 11. Graag willen we om 10.00 uur beginnen met zingen en gebed en de ochtend afsluiten om 12.00 uur. Weet-je-welkom!


Alpha Schoonrewoerd: Op dinsdag 26 maart a.s. gaat er een nieuwe Alpha-cursus van start in Schoonrewoerd voor mensen uit Schoonrewoerd en omstreken. We starten elke avond om 18:30 uur met een maaltijd. Bij Alpha leer je meer over het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Aan de hand van 15 inspirerende onderwerpen gaan we met elkaar in gesprek en er is alle ruimte voor eigen vragen. Misschien bent u op zoek naar antwoorden over het geloof of kent u mensen in uw omgeving die geïnteresseerd zijn in het volgen van een Alpha-cursus? Van harte welkom om aan te schuiven. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.alphaleerdam.nl of contact opnemen met Lotte de Groot (0646441413) of Robert Versteeg (0640402589). 
De kerkenraad van de Herv. Gem. Zijderveld steunt dit initiatief van harte en wil u opweken om zo mogelijk hier aan deel te nemen.

Potgrond en violen actie: De potgrond en violen actie heeft het prachtige bedrag van  
€ 2.481,50 opgebracht. Alle die hebben meegewerkt en die kochten heel hartelijk dank.  

2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 23 maart 2024 wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (voorjaar/zomer vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed, kunt u t/m 20 maart  a.s. contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 06-52266198 of via kledingbeurszijderveld@hotmail.com Zie ook de flyer op de website.

Stille Week: Alvast een herinnering aan de Stille Week van DV 25 t/m 28 maart a.s. Het thema dit jaar is “Jezus, de Mensenzoon”. Reserveert u de data vast in uw agenda? Voor de samenkomsten (van 19.15 – 20.00 uur) zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die hun deelname hieraan willen verlenen door het voorlezen van schriftlezing of gedicht. Ook zoeken wij mensen, die mee willen helpen met het flyeren van de berichtgeving over de Stille Week. Wilt u meedoen, geef u dan zo snel mogelijk op bij Anne-Marie Meerkerk    (06-52266198).

Verantwoording: Het verjaardagsfonds over de maanden januari en februari 2024  heeft het totaalbedrag van  € 459,00 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 3,00; 7x € 5,00; 1x € 8,00; 14x € 10,00; 3x € 16,00; 6x € 20,00; 1x € 25,00; 1x € 30,00 en 1x € 50,00. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank.


Agenda in het kort:

Dinsdag          19 maart  Paasmiddag met broodmaaltijd voor Ouderen, Catechisatie
Woensdag     20 maart  Vrouwenkring

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.