Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 10 2024 WEEK 10
WEEK 10

Zondag 10 maart Vijfde lijdenszondag.
       9.30 uur:  ds. C. Hoogerwerf                Doorn       Voorbereiding Heilig Avondmaal
     18.30 uur:  prop. P. van der Schee        Hoevelaken 
Zingen voor de dienst: vm. ps. 118 vers 11, nm. ps. 118 vers 14
Kinderoppas: Esther Kool en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.

Woensdag 13 maart Biddag
     11.00 uur:  dhr. R. Verkaik Hardinxveld-Giessendam  Dienst met kerk en school
Kinderoppas: Er is oppas voor de allerkleinsten in het K.C.
Collecten: 's Morgens is er 1 collecte en de opbrengst is bestemd voor de voedselbank.
     19.30 uur:  ds. G.E. van der Hout           Lekkerkerk
Zingen voor de dienst: nm. ps. 128 vers 1
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de zogenaamde biddagcollecte, eveneens voor de kerk

Bij de diensten: "Jezus aangehouden", was het thema van de morgendienst. Maar in alles hield de Heere Jezus de regie. Ook ten aanzien van de discipelen: "als jullie Mij zoeken laat hen dan gaan". Zo is Jezus voor de discipelen en voor ons de lijdensweg gegaan. Boven de preek van zondagavond stond: "Kruimels, een wonderbare spijziging". Slechts 1 kruimel genadebrood is genoeg voor ons behoud. Het vraagt wel aanhoudend gebed, dat werd ons in de avonddienst duidelijk gemaakt aan de hand van de Kananese vrouw, die bij Jezus kwam voor genezing van haar dochter.

Ziekte en zorg: Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) verblijft in het UMC voor een langdurige behandeling. Donderdag 29 feb. heeft de stamceltransplantatie plaatsgevonden. We hopen en bidden dat het goed mag gaan.

Beroepingswerk: Zaterdag 2 maart heeft de kerkenraad de beroepsbrief aan prop. M. Bos overhandigd. Daarmee is een periode van 3 weken aangebroken, waarin een antwoord gegeven zal moeten worden. Gemeente, sta biddend om prop. Bos en zijn vrouw heen. Het adres van prop. Bos is; Nederwoudseweg 15-C, 6741 MA Lunteren. mailadres: Maurits_bos@hotmail.com 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Benoeming notabel: John Kok (Dorpsweg 8, 4122 GG) is benoemd tot notabel door de kerkrentmeesters. Dit in de vacature van Coen Hoiting. Dinsdag 5 maart maakt hij zijn beslissing kenbaar. We wensen hem Gods zegen op deze beslissing.

Voedselbank: Zaterdag 9 maart kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7. Bij voorbaat heel veel dank.

Potgrond en violen actie: Zaterdag 9 maart a.s. houden wij de jaarlijkse potgrond- en violen actie. Voor info zie de flyer of de website. 

Gebedskring: Maandag 11 maart komt de gebedskring om 20.00 uur weer bij elkaar in de consistorie. Het zal u niet ontgaan dat er zeer veel is om voor te bidden. Komt u ook mee bidden?

Kerkradio: Dinsdag 12 maart is er weer een kerkradio uitzending. Aanvang 19.30 uur. U kunt dan weer luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een goed moment toegewenst.

Bezinningsuur: Zondag 17 maart mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De week vooraf is er dan om ons op het Heilig Avondmaal voor te bereiden. Wat is het soms lastig om in de drukte van het leven stil te zijn, ons te bezinnen. Een goed moment is dan het bezinningsuur, om met elkaar stil te staan bij dat, wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het bezinningsuur wordt deze keer gehouden op dinsdag 12 maart, aanvang 20.00 uur in het K.C.

2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 23 maart 2024 wordt de 2e kans kleding -en speelgoedbeurs weer gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (voorjaar/zomer vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Bent u op zoek naar kleding/speelgoed die een 2e kans verdient? Dan heten wij u van harte welkom op de verkoopochtend. Gunt u uw kleding een 2e kans?   En is deze nog in een goede staat. Geef u dan op!
Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed, kunt u t/m 20 maart contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 06-52266198 of via kledingbeurszijderveld@hotmail.com Zie ook de flyer op de website.
De opbrengst is: 50% voor de inbrenger en 50% voor de Vakantie Bijbel Week.
We zien u graag op de beurs, Anja, Anne-Marie en Astrid.

Stille Week: Alvast een herinnering aan de Stille Week van DV 25 t/m 28 maart a.s. Het thema dit jaar is “Jezus, de Mensenzoon”. Reserveert u de data vast in uw agenda? Voor de samenkomsten (van 19.15 – 20.00 uur) zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die hun deelname hieraan willen verlenen door het voorlezen van schriftlezing of gedicht. Ook zoeken wij mensen, die mee willen helpen met het flyeren van de berichtgeving over de Stille Week. Wilt u meedoen, geef u dan zo snel mogelijk op bij Anne-Marie Meerkerk    (06-52266198).

Verantwoording: De collecte van de diaconie van de maand februari is in totaal €662,10 en de collecte van 25 feb. met bestemming VBOK-SIREZ €230,80
Bij het bezorgen van "Lichtspoor" is door mevr. Van Zuilen €10,- en door mevr. Sleeuwenhoek €20,- ontvangen. Voor al de ontvangen gaven heel hartelijk dank namens de diaconie. Tijdens bezoek is door ds. J. de Jong een gift van € 10,00  ontvangen en er is een gift via de bank van € 24,00 binnengekomen. Door ouderling A. Lam  is tijdens bezoek een gift van € 20,00 ontvangen. Deze drie giften zijn bestemd voor de kerk. De collecte op zondag 18 februari voor het orgelfonds bedraagt  € 170,90. De weekcollecten voor de kerk over de maand februari 2024 bedragen totaal € 1392,05. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 4 februari; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Hartelijk dank. De kerkrentmeesters.

Agenda in het kort:
Zaterdag         9 maart    Inleveren goederen voedselbank. Potgrond- en violen actie
Zondag          10 maart  Jeugdvereniging
Maandag        11 maart  Gebedskring
Dinsdag          12 maart  Kerkradio. Bezinningsuur.
Woensdag     13 maart  Biddag
Donderdag     14 maart  Tienerclub

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.