Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 51 t/m 1 2023 WEEK 51 t/m 1
WEEK 51

Zondag 24 dec. vierde adventszondag
       9.30 uur: Prof. Dr. W.H.Th. Moehn      Hilversum
     18.30 uur: Ds. J. Holtslag                       Giessenburg
Zingen voor de dienst: vm. gz. 2 vers 1, nm. gz. 2 vers 7
Kinderoppas: Anne-Marie Verkroost en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. 
Maandag 25 dec. Eerste Kerstdag
       9.30 uur: Ds. J. van der Meijden          Bergambacht
     18.30 uur: Kerstfeest voor jong en oud
Zingen voor de dienst: Wk 129, komt allen tezamen vers 1-3, WK 109, Hoe zal ik U ontvangen vers 1-3-4, WK 124, Hoor, de engelen zingen de eer vers 1-2. Aan het einde van de dienst het Ere zij God.
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Lindie Sterk  
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met als bestemming GZB Fam. v.d. Knijff, de tweede collecte is voor de kerk. 
Avonddienst collecte: Deze collecte is bestemd voor Bijbels in Rwanda
Zondag 31 dec. Oudejaarsdag
       9.30 uur: Ds. M. A. van den Berg         Groot-Ammers
     18.30 uur: Ds. J. Roseboom                   Kesteren
Zingen voor de dienst: vm. ps. 90 ves 1, nm. ps.  90 vers 9
Kinderoppas: Carolien Lam en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. 
Maandag 1 jan. Nieuwjaarsdag
            10.00 uur: Ds. H. van Ginkel            Scherpenzeel
Zingen voor de dienst: vm. ps. 91 vers 1 
Kinderoppas: Esther Kool en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. 
Zondag 7 jan.
       9.30 uur: Ds. G. Boer                            Rhenen
     18.30 uur: Ds. Ds. M.A. van den Berg   Groot-Ammers
Zingen voor de dienst: vm. ps. 92 vers 1, nm. ps. 92 vers 2 
Kinderoppas: Jantine Sterk en Mirthe van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. 
De derde collecte is de maandelijkse extra collecte, ook voor de kerk.

Bij de Diensten: Bent u op schema met de voorbereidingen voor de kerstdagen? Wat moet er veel gebeuren om deze dagen goed en gezellig te maken. Maar bent u op schema als het gaat om het geloofsfeest van Kerst, om de komst van de Heere Jezus te vieren, want dat is het allerbelangrijkste?! In de avonddienst mochten we horen van De Held die komt. Na een zware, sombere boodschap van oordeel, door de profeet Zefanja en dit om de zonden, is er een omslag in de toon. God zorgt voor een Held, die redding brengt. God zal zwijgen in Zijn liefde. Wat een genade.

Ziekte en zorg: We leven mee met Henk en Ina van Lagen - Bassa. (Zijderveldselaan 30a, 4122 GP) De vader van Ina is overleden. Ook leven we mee met Evert en Gonny Vink (Dorpsweg 42, 4122 GE) van wie de vader van Ina een zwager is. We wensen hen de kracht van God toe bij het verwerken van dit verlies. Groot mag de troost zijn als we Hem mogen kennen die een Trooster wil zijn, die troosten kan, zoals niemand anders op aarde.

Jarig: Met een Zaaier voor 3 weken zijn er ook verschillende mensen die hun verjaardag mogen vieren in de komende periode. Dhr. Arie van Vuren (Kerkweg 41a, 4121 KR Everdingen) hoopt op DV 25 dec. 83 jaar te worden. Mevr. Jannie van Hemert (Lingesteynplantsoen 64, 4141 GJ Leerdam) mag op DV 30 dec. haar 81ste verjaardag vieren. Op DV 5 januari hopen mevr. Adri Bronkhorst (Zijderveldselaan 86 4122 GR) en dhr. Piet van Eck (Oranjehof 108, 4141GC Leerdam) jarig te zijn. Zij mogen dan de leeftijd van respectievelijk 83 en 89 jaar bereiken. Op 7 januari DV is dhr. Rinus van der Zande (Sidewendervelt 6, 4122 GM) jarig. 81 jaar hoopt hij te worden. Allen heel hartelijk gefeliciteerd met een ieder zijn of haar verjaardag. "Tel uw zegeningen, tel ze één voor één", zingt een lied, doe dat dan ook maar, ook al is dat door omstandigheden niet altijd even gemakkelijk. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Bijbels voor Rwanda: Een bestemming voor de collecte van de dienst voor jong en oud op Eerste Kerstdag 's avonds was er nog niet. Zondagmorgen 10 dec. jl. kwam er een folder op de consistorietafel over Bijbels voor Rwanda. Dominee A.D Goijert brengt al vele malen Bijbels in hun eigen taal naar Rwanda. Er is veel honger naar het Woord van God, maar Bijbels kan men niet betalen. En zo was er ineens een prachtig doel, geeft u ruimhartig, warm aanbevolen.

Verkiezingen: In de kerkenraad is besloten om een gesprek aan te gaan met Dirk Oskam of hij nog open staat voor het ambt van diaken. Dirk heeft aangegeven dat te willen overwegen. Maandag 18 dec. heeft Dirk de brief ontvangen waarin zijn benoeming wordt gemeld. Dirk heeft 7 dagen om deze benoeming te overwegen en zijn beslissing bekend te maken. De kerkenraad beraadt zich nog over hoe de vacature van ouderling in te vullen. Ouderling Bart de Jong zal maximaal nog een halfjaar in het ambt blijven. DV 14 jan. in de morgendienst is er de bevestiging van ambtsdragers. Mocht u als lidmaat van de Herv. Gem. Zijderveld bezwaar hebben tegen de levenswandel van de te bevestigen ambtsdragers, dan kunt u dat schriftelijk en ondertekend bekend maken vanaf 23 tot 29 dec., bij de scriba, Zijderveldselaan 70.

Kerkradio: DV 2 jan. om 19.30 uur is er weer een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een goed half uur toe gewenst.

Gebedskring: Maandag 8 jan. DV komt de gebedskring weer bij elkaar. Aanvang 20.00 uur in de consistorie. Een heel goed voornemen is, om er in het nieuwe jaar bij te zijn.

Ouderenmiddag: D.V. 16 januari is er de eerste ouderenmiddag van het nieuwe jaar. We beginnen met samen zingen, bidden en luisteren naar de meditatie. Daarna is er de pauze om gezellig bij te praten. Het vervolg van het programma houden we als verrassing.  Van harte welkom!


Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
In zorgcentrum "Altrecht"
Mevr. M. N. Brouwer - Vermaat
Gedachtegang 6, 3705 WH Zeist
In Huis Ter Leede te Leerdam
Dhr. P.C. van Eck en Mevr. S.A. van Eck - Schoenmaker
Oranjehof 108, 4141GC Leerdam
De komende feestdagen is voor ouderen en alleenstaanden menigmaal iets om tegen op te zien. Donkere dagen, dagen ook waar herinneringen bovenkomen van al wat voorbij is. Wilt u hen niet vergeten? Want voor ons allen is een groot Licht verschenen.

Voedselbank: We willen iedereen die hulpgoederen heeft gegeven voor de voedselbank in het afgelopen jaar hiervoor hartelijk dankzeggen. Dankzij ook uw (extra )donatie in de maand december was het mogelijk om, naast de normale hulpgoederen, de kerstpakketten voor de cliënten van de voedselbank te kunnen samenstellen. Uw bijdrage was overweldigend!! 

Ringweekend: Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het Ringweekend! Het thema voor dit jaar is 'In vuur en vlam'.  Heb jij de datum al in je agenda gezet?             D.V. 16 t/m 19 februari hopen we je weer te zien. Houd alvast je mail en onze instagram pagina in de gaten voor de aanmeld link, die volgt binnenkort! Tot snel! De Ringweekend commissie.

Verantwoording: De collecte op de ouderenmiddag met als bestemming "Chr. Voor Israël" heeft het mooie bedrag van € 177,90 opgebracht. Er is een nagekomen gift binnen gekomen voor de avondmaalscollecte van € 500,- voor de "MAF".  Via mevr. den Hertog is € 5,- ontvangen bij het bezorgen van "Lichtspoor". Iedereen hartelijk dank, namens de diaconie. Via de bank is een gift van € 50,00 ontvangen in het kader van kaarten- verkoop. Deze gift is bestemd voor de kerk. Hartelijk dank daar voor.

Agenda in het kort:

Dinsdag           2 jan.   Kerkradio 
Maandag          8 jan.   Gebedskring
Dinsdag            9 jan.   Catechisatie
Woensdag     10 jan.   Jongensclub, Bijbelkring
Donderdag     11 jan.   Tienerclub

Ten slotte:                             
Gemeente, jong en oud, namens de kerkenraad mag ik u en jullie allen gezegende kerstdagen toewensen. Een heel goede jaarwisseling en rondom deze dagen gezegende kerkdiensten.
Ook wensen we u goede ontmoetingen met elkaar toe, maar bovenal met de geboren Koning, onze Heere Jezus. Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.