Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 5 2023 WEEK 5
WEEK 5

Zondag 5 Feb.       9.30  uur: Ds. G.A. Termaat    Leerdam
                               18.30 uur: Ds. W.H.Th. Moehn Hilversum
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 97 vers 1 nm. Ps. 97 vers 7
Kinderoppas: Renate Kok en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De maandelijkse extra collecte is eveneens voor de kerk.

Bij de diensten: Ernstig, maar ook met een bemoediging, was de preek van zondagmorgen. We leven in een tijd met heel veel zorgen en moeiten, de eindtijd. De Bijbel is er duidelijk over in Lukas 21: God zal zijn toorn over de aarde uitstorten. Maar door volharding in geloof zullen we het leven verkrijgen. Kijk daarom omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dat heeft Jezus voor ons verdiend aan het kruis op Golgotha. De doop verwijst hier al naar, u bent bij uw naam geroepen. In de avonddienst werd een wat onbekende en ingewikkelde gelijkenis uitgelegd. Opnieuw werden we gewezen op het feit dat we gevallen mensen zijn, ongeschikt als rentmeester. Echter  Jezus kwam, de tweede Adam. Hij is de Rentmeester door God gezonden en maakte goed wat wij niet goed konden maken. Wat leek op fraude, werd voor ons een weg van verlossing van schulden. Zo mochten we door Gods goedheid weer gezegende diensten ontvangen uit Zijn hand.

Ziekte en zorg: Zoals reeds bekend zijn dominee Vis en zijn vrouw aangereden en hebben beide daarbij een been gebroken. Dominee Vis en zijn vrouw zijn nu in Het Gasthuis, afdeling “Revalidatie en Herstel”, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem. We hopen en bidden om een voorspoedig herstel. Het zal hun goed doen als zij een blijk van medeleven mogen ontvangen uit onze gemeente.                                                                                           Zondag hebben we gebeden voor mevr. J. Ruitenburg - Schep (Zijderveldselaan 11, 4122 GN), haar krachten en gezondheid nemen af. We bidden haar toe dat ze zich blijvend geborgen mag weten bij haar Heer en Heiland, de Heere Jezus. Haar hele leven is God met haar mee gegaan, Hij heeft wonderlijk voor haar gezorgd en dat zal Hij altijd voor zijn kind blijven doen.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Jarig:  Dhr. Cees Uittenboogaard (Diefdijk 13, 4121 KN Everdingen) gedenkt op 2 feb. zijn verjaardag. De gezegende leeftijd van 87 jaar mag bereikt worden. Langs deze weg feliciteren wij u en wensen u ook in het nieuwe levensjaar Gods nabijheid toe op de levensweg, die diepte- en hoogtepunten heeft.
Actie Kerkbalans 2023:  “Geef en u zal gegeven worden”
Dankbaar zijn wij u te mogen meedelen dat de voorlopige opbrengst van de actie kerkbalans € 70.790.00 heeft opgebracht. Wat is het bijzonder om te zien dat er in deze tijd zo meegeleefd wordt met onze kerk, die ten diepste het eigendom van de Heere Jezus Christus is. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de betrokkenheid en financiële steun.
“Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave” 2 Korinthe 9:15. Een hartelijke groet,
De kerkrentmeesters en notabelen.

Voedselbank: Volgende week  zaterdag 11 feb. is het weer de inleverdag van  hulpgoederen voor de voedselbank. U kunt uw goederen brengen naar Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
ZAJW: Op zaterdag 18 februari (LET OP: is voor het ringweekend) is het weer tijd voor ons jaarlijkse volleybal toernooi. Het begint om 19:30, inloop vanaf 19:00. Heb je zin om mee te doen samen met je JV, je vrienden of de kerkenraad? Geef je dan snel op via zajw@live.nl of Anneke Verveer (06-13280632). Opgeven kan tot uiterlijk 13 februari! Geef je met 5 t/m 7 personen op als team. Bedenk ook een leuke naam voor je team. Eén persoon uit het team is de teamcaptain. Van de teamcaptain ontvangen wij graag op de avond zelf het geld van het gehele team (7 euro per persoon). Wanneer je geen team kunt maken, kan je je ook individueel opgeven. Wij proberen dan vanuit de individuele aanmeldingen een team samen te stellen.

Ringweekend 2023: Heb jij je al opgegeven voor het Ringweekend 24 tot en met 27 feb.? Nog niet? Doe dat dan snel via ringweekend@live.nl of check onze instagram/facebookpagina. Verdere informatie volgt via de mail. 
Tot snel! De ringweekend commissie

GZB DAG: Nog ruim twee maanden en dan is het zover: de landelijke GZB-dag D.V. zaterdag 18 maart in Barneveld. Van harte welkom! Zet het vast in uw/jouw agenda.

Verantwoording: De collectebussen voor IZB/GZB bij de uitgang van de kerk hebben in 2022, € 468,66 opgebracht. Dank u wel gemeente.
De opbrengst van de catechisatiebusjes van de afgelopen periode bedroeg € 49,50. Dat bedrag zal worden bestemd voor de GZB (familie van der Knijff) en de IZB (Cross Culture in Nieuwegein). Hartelijk dank catechisanten, voor jullie bijdrage. 
De IZB-collecte van 15 jan.2023 heeft het bedrag van € 246,05 opgebracht.
De diaconie collecte van de maand jan. heeft het bedrag van €890,32 opgebracht
De collecte bestemd voor Operatie Mobilisatie van 22 januari heeft € 258,20 opgebracht.
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

Agenda in het kort:

Zondag          5 feb. Jeugdvereniging

Maandag        6 feb. Catechisatie

Dinsdag          7 feb.   Belijdeniscatechisatie
Woensdag     8 Feb. Meisjesclub, Bijbelkring
Donderdag    9 Feb. Tienerclub

Ten slotte:                 Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                               

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.