Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 49 2023 WEEK 49
WEEK 49

Zondag 10 dec. Tweede advent zondag
       9.30 uur: Ds. A.D. Goijert Viering Heilig Avondmaal                         Nijkerk
     18.30 uur: Ds. L. van Wingerden Dankzegging Heilig Avondmaal      's-Hertogenbosch

Zingen voor de dienst: vm. ps. 97 vers 1, nm. ps. 97 vers 7
Kinderoppas: Annelinde Kok en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. De Avondmaalscollecte, ook in de avonddienst, is voor de M.A.F. Mission Aviation Fellowship.

Bij de diensten: "Zie Hij komt" is het jaarthema van de gereformeerde Bond. Advent, verwachten uitzien naar? Kinderen denken misschien aan 5 dec. Het gaat om de komst van de Heere Jezus. Opnieuw mogen we stil staan bij zijn eerste komst, bij zijn gekomen zijn, maar ook uitzien naar zijn wederkomst. In de avonddienst mochten we horen van, "De HEERE is voor allen goed". Hij opent Zijn hand om ons te geven. Zondag mogen we dat ook weer zien in de viering van het Heilig Avondmaal.

Ziekte en zorg: We leven mee met Arwin, Mathilda en Emma van Herk (Santcamp 18, 4122 GV) nu de vader van Mathilda is overleden. Veel zorg mocht verleend worden en nu is daar die lege plaats gekomen. We wensen hen de nabijheid van de Heere toe in deze weg. In ps. 91 lezen we;  Die in de schuilplaats van de Allerhoogsten is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtigen.
Dhr. Teus Kers (Lentehof 23, 4122 GZ) heeft, als u dit leest, een medische ingreep ondergaan. We bidden om een voorspoedig herstel en langs deze weg wensen wij hem sterkte toe. Dhr. Gerrit Arendonk, (Achterkade 20, 4133 RA Vianen) is herstellende van een medische ingreep die goed mocht verlopen. Dat het herstel ook voor hem goed mag blijven gaan.
 
Jarig: Op DV 11 december hoopt mevr. M. de Hertog - Hijmering (Langemeent 4a, 4121 KM Everdingen) haar verjaardag te vieren. De leeftijd van 79 jaar mag bereikt worden. Van harte willen wij haar hiermee feliciteren. We wensen haar met allen die haar lief zijn een hele goede dag toe.

Jubileum: Op vrijdag 15 dec. DV hopen Mari en Gerrie de With - de Jong (Bickelenberg 2, 4122 GW) te gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn. Graag willen wij hen langs deze weg van harte feliciteren met deze mijlpaal. Een heel goede dag toegewenst. In ps. 72 vers 11 staat, Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; men loov' Hem vroeg en spa (laat); Bij mijlpalen in ons aller leven, is dat, naast alle andere momenten, goed om te doen. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Voedselbank: Zaterdag 9 dec. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Verkiezingen: In de lidmaten vergadering van jl. 28 nov. is in de vacature van ouderling Bart de Jong, Wim Kemkes verkozen en in de vacature diaken Cornelis van de Kraats, Pim van Duuren. Als u dit leest hebben zij hun besluit te kennen gegeven. Dit geld ook voor Arjan Kemkes en Dirk Sterk die als notabel zijn verkozen in de vacatures van respectievelijk Coen Hoiting en Geert van Eck. Ook zij zullen hun beslissing bekend hebben gemaakt.
Dat zij allen rust mogen ontvangen op hun besluit. 

Kerstattentie: Maandagavond 11 december gaan we de kerstpresentjes inpakken. Daarbij kunnen we uw/jouw hulp goed gebruiken. Vanaf 19.30 uur bent u/jij van harte welkom in het kerkelijk centrum, opgeven is niet nodig. Vele handen maken licht werk.
Zendings- en Evangelisatiecommissie.

Gebedskring: Maandagavond 11 dec. DV komt de gebedskring weer bij elkaar in de consistorie. Aanvang 20.00 uur.
Vrouwenkring: D.V. mogen we woensdag 13 december weer bij elkaar komen. Waar we ons de vorige keer misschien afvroegen, wat is de ‘zin of onzin’ van deze creatieve ochtend? Willen we nu met elkaar nadenken over de ‘de onzin van het leven’. De woorden van de Bijbel dat we uit stof gemaakt zijn en ook weer tot stof weerkeren zijn waar (zie ook Psalm 103:15-16.) Dat doet iets met de manier waarop we zin geven aan ons leven. Wat zegt de Bijbel o.a. in  Job 27: 1-10 en Job 42: 1-6 daarover? En Habakuk 3: 16-19? Zoals gebruikelijk worden u en jij ontvangen in Kerkelijk Centrum ‘De Oude School’, Kerkweg 11 met koffie of thee. De inloop is vanaf 9.45 uur, zodat we eerst bij kunnen praten, voor we om 10.00 beginnen met gebed en zang. Daarna openen we de Bijbel om met elkaar na te denken en te delen wat Hij ons wil leren. Om 12.00 uur willen we de ochtend graag afsluiten. Weet u/jij zich welkom.
Berichtje van Familie v.d. Knijff:
We gaan weer terug. We zijn inmiddels bijna 6 weken in Nederland. We zijn dankbaar voor hoe God hier voor ons in allerlei voorzien heeft, maar verlangen ernaar om weer naar huis te gaan en daar weer ons werk op te pakken. Ook de kinderen willen graag weer naar hun eigen plekje, ze missen hun thuis en hun vrienden. We voelen heel sterk dat we in Libanon horen en dat we daar het liefst willen zijn. We hebben in goed overleg met de GZB besloten dat we deze week terug hopen te vliegen, tenzij er grote veranderingen in de veiligheidssituatie zijn. Onze gezamenlijke inschatting is nu dat de kans op een grootschalige oorlog in Libanon steeds kleiner wordt en de verschillende partijen daar niet op uit lijken te zijn. We hopen en bidden dat, dat zo blijft en dat de beschietingen aan de grens ook niet verder uit de hand zullen lopen. We nemen deze week dus afscheid van het koude Nederland en hopen snel weer ons plekje te hervinden in Libanon. 
 

Verantwoording: De weekcollecten voor de kerk over de maand november 2023 bedragen totaal  € 1980,79. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 5 november; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. 

De gehouden collecte voor het orgelfonds op zondag 19 november heeft het bedrag van 

€ 176,50 opgebracht. Door diaken C. van de Kraats is tijdens bezoek een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen. 

De kerkrentmeesters.

 
Agenda in het kort:
Zaterdag      9 dec.     Inleveren hulpgoederen
Maandag    11 dec.    Gebedskring
Dinsdag      12 dec.    Ouderenmiddag, Catechisatie
Woensdag  13 dec.   Vrouwenkring, Meisjesclub

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 28-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.