Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 47 2023 WEEK 47
WEEK 47

Zondag 26 november
                   9.30 uur: Ds. H.L. Versluis       Eeuwigheidszondag      Ede
                 18.30 uur: Ds. P. Vroegindeweij                                         Kootwijkerbroek
Zingen voor de dienst: vm. ps 103 vers 7, nm. ps. 103 vers 11
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Wilco van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming: "de Herberg" te Oosterbeek, de tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: "Mens erger je niet" was het thema zondagmorgen. Johannes de Doper zat in de gevangenis. Jezus ging rond, maar bevrijdde Johannes niet uit de gevangenis. Dat bracht Johannes bij de vraag: "Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?" Hij stelde de vraag aan Jezus. Als we in het leven moeite hebben, niet begrijpen, ons ergeren misschien, ga naar Jezus. Stel Hem je vragen. In de avonddienst mochten we horen van Abraham. Abraham kreeg de rijke belofte, dat in hem alle geslachten en volken gezegend zouden worden, want over een jaar zul je een zoon hebben. Sara lacht, hoe kan dat, want we zijn oud geworden. Maar God zei, zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?

Eeuwigheidszondag: Zondagmorgen hopen we de namen te noemen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Op 29 dec. 2022 is dhr. Arnold Herman van Ravesteijn overleden in de leeftijd van bijna 62 jaar, op 4 april 2023 is dhr. Kees Uittenboogaard overleden in de leeftijd van 87 en op 29 aug. is dhr. Bastiaan Hol overleden in de leeftijd van 73 jaar. We willen God vragen om alle nabestaanden te ondersteunen, hen kracht te geven voor in deze dienst, maar ook zeker voor de toekomst als de lege plaats zo duidelijk gevoeld wordt. 

Diaconiecollecte: is voor Pastoraal Diaconaal Centrum "de Herberg".
Wat doen zij: Pastoraal Diaconaal Centrum "de Herberg" wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.
Ziekte en zorg: Vrijdag 1 dec. DV moet Gerrit Arendonk (Achterkade 20, 4133 RA Vianen) een medische ingreep ondergaan. Dat God met hem mee gaat en de ingreep wil zegenen is onze bede. We wensen hem sterkte toe. 

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
In zorgcentrum "Altrecht den Eik"
Mevr. M. N. Brouwer - Vermaat
Gedachtegang 6, 3705 WH Zeist 

Vrijdag 24 nov. verhuizen dhr. en mevr. P. C. van Eck - Schoenmaker (Zoowijkseweg 2a, 4107 LL Culemborg) naar Huis Ter Leede, Oranjehof 108, 4141GC te Leerdam.
Wij wensen hen toe, dat de verhuizing goed mag verlopen. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, zolang op de Zoowijkseweg gewoond en dan nu deze plaats te moeten verlaten. Weet dat God met jullie mee gaat en ook daar in Huis Ter Leede er zal zijn. Heel veel sterkte toegewenst in deze nieuwe omgeving.

Jubileum: Op DV 28 nov. hopen dhr. en mevr. Bonouvrié - de Leeuw (Dorpsweg 14, 4122 GG) 50 jaar getrouwd te zijn. Langs deze weg willen we Cor en Ria dan ook van harte feliciteren. 50 jaar samen lief en leed met elkaar gedeeld. Al die jaren heeft de Heere God voor jullie willen zorgen, zeker ook als het moeilijk was en is. Een heel goede en fijne dag toegewenst met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Bart en Adrie de Jong - Bron (Zijderveldselaan 70, 4122 GR) mogen op 30 nov. gedenken dat zijn 45 jaar getrouwd zijn. Dank aan Hem die ook al die jaren heeft gezorgd en dat nog altijd doet.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Zingen na de dienst: Zondagavond 26 nov., na de dienst hopen we weer enkele liederen te zingen tot de eer van onze God. Van harte bent u uitgenodigd om te blijven en mee te zingen.

Ambtsdragers verkiezingen: In de kerkenraadsvergadering van 16 nov. jl. zijn de volgende dubbeltallen samengesteld uit de door u ingebrachte namen. Voor de vacature van ouderling Bart de Jong: dhr. W.L. (Wim) Kemkes en dhr. H.T. (Dirk) Oskam. Voor de vacature van diaken Cornelis van de Kraats: dhr. W.J. (Pim) van Duuren en dhr. C. (Coen) Hoiting. De stemmingsvergadering is vastgesteld op DV dinsdagavond 28 nov. Aanvang 20.00 uur, in het K.C. Die avond zullen er ook 2 notabelen gekozen dienen te worden. Een spannende tijd voor deze broeders, hoe zal straks de uitslag van de stemming zijn en ben ik wel geschikt voor een ambt of taak in de gemeente.  Gemeente wilt u hen in uw voorbede gedenken. 

Kerstattentie: Gezocht: vrijwilligers, die een kerstattentie willen bezorgen in ons dorp. Dit gaat in samenwerking met de Zendings- en Evangelisatiecommissie. We hopen dit D.V. in week 51 huis aan huis te bezorgen en hiermee de inwoners uit te nodigen voor de kerstdiensten. Je mag je opgeven via zeczijderveld@hotmail.com of bij Laura v.d. Lee ( 06-29576965) graag voor 29 november. Vermeld daarbij jouw telefoonnummer en of je maandag 18, dinsdag 19 of woensdag 20 december beschikbaar bent. Het bezorgen mag zowel overdag als in de avond. We zien uit naar jullie reactie.
Vriendelijke groet, de Zendings- en Evangelisatiecommissie.


Oliebollenactie: We mogen terug kijken op een geslaagde oliebollenactie met als resultaat een netto opbrengst van € 1.100,- We willen iedereen bedanken die geholpen heeft met deze actie. Ook de kopers van de oliebollen willen we via deze weg bedanken!

Verantwoording: De collecte van zondag 12 november die bestemd was voor noodhulp aan Israël en Gaza heeft het mooie bedrag van € 583,60 opgebracht, hiervoor hartelijk dank. Door ds. J. de Jong is op bezoek een gift van € 20,00 ontvangen. Via de bank is een gift van € 400,00 binnengekomen. Beide giften zijn bestemd voor het orgelfonds.    Heel hartelijke dank.  De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:
            
Dinsdag      28 nov.   Stemmingsvergadering    
Woensdag  29 nov.   Meisjesclub

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.