Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 44 2023 WEEK 44
WEEK 44 

Zondag 5 november
                   9.30 uur: Ds. H.J. Donken    Doopdienst        Wierden
                 18.30 uur: Ds. H.J. Donken                                Wierden
Zingen voor de dienst: vm. ps.100 vers 2 en 4, nm. ps. 100 vers 1 en 3
Kinderoppas: Esther Kool en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk, de derde collecte is de maandelijkse extra collecte, eveneens bestemd voor de kerk. 

Bij de diensten: God laat in Zijn Woord zien wat goed is en vormt daardoor. Hij roept op om Zijn woorden een grote plaats te laten hebben in het leven (Kol. 3:16).
De zonde en zondige patronen zitten diep. Een mens is vastgeketend aan het eigen ik, aan eigen verlangens. De Heere laat voortdurend sterven aan het eigen ik en maakt vrij om voor God te leven. Om ons te oefenen zouden we de volgende vragen aan ons zelf kunnen stellen: 1. Helpt het mij, lichamelijk, psychisch en geestelijk?  2. Brengt het mij onder een bepaalde macht? 3. Geef ik een ander aanstoot? 4. Is het tot Gods eer? Deze vragen onszelf stellen, bij de dingen waarover we het niet zo goed weten, wat te doen. In de avonddienst mochten we horen dat God veel groter is dan alles wat in de wereld plaats vindt. Ga daarom met al je angsten "en wat is er veel om bang voor te zijn" naar Hem toe.

Ziekte en zorg: We zijn dankbaar dat bij Marieke Kool (Krooshofstraat 24, 4122 GL) de operatie is geslaagd en dat Marieke ook weer thuis mag zijn. We bidden om een verder herstel.  Dankbaar zij we ook met Aart Bronkhorst (Bickelenberg 12, 4122 GW) dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden. Bij de verdere behandelingen wensen wij hem Gods onmisbare zegen toe, dat Hij deze behandelingen wil zegenen. Als u deze Zaaier leest is Levi Maaijen (Dorpsweg 18, 4122 GG) geopereerd. Onze bede is, dat de operatie geslaagd mag zijn. Dat het vervolg traject van revalidatie voorspoedig mag verlopen. Dat Levi samen met zijn familie mag ervaren dat God ook nu, zoals reeds eerder, voor hen zal blijven zorgen. 

Doopdienst: Zondagmorgen a.s. mag Guus Cornelis Daan Burggraaf (Bickelenberg 3, 4122 GW) het teken en zegel van de Heilig Doop ontvangen. We zien uit naar een rijk gezegende dienst. In deze dienst zullen de kinderen die in de kerk zijn, uitgenodigd worden om naar voren te komen. Zij kunnen de doop van Guus dan van dichtbij meemaken.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Kerkradio uitzending: Op DV dinsdag 7 nov. is er vanaf 19.30 uur weer een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar psalmen, gezangen en Bijbelliederen. Van harte een goed moment toegewenst.

Ambtsdragers verkiezingen: Zoals u bekend, zijn de vacatures voor ouderling en diaken nog niet ingevuld. U krijgt opnieuw gelegenheid namen in te dienen voor de vacatures van ouderling Bart de Jong en die van diaken Cornelis van de Kraats. U kunt namen indienen tot 14 nov. a.s. De stemmingsvergadering is vastgesteld op DV dinsdagavond 28 nov.
Achter in de kerk liggen formulieren die u kunt invullen en inleveren bij de scriba, Zijderveldselaan 70.

Voedselbank: Zaterdag 11 nov. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Oliebollenactie: Op 17 november wordt de jaarlijkse oliebollenactie van de jeugdraad weer gehouden.  LET OP!!! Vanaf dit jaar wordt er niet meer huis aan huis verkocht!!!
Bestellen kan t/m 15 november via: amanda_meerkerk@hotmail.com of via WhatsApp, 06 34652556. Vanaf 10.00 uur – 14.00 uur is er de mogelijkheid om oliebollen te komen kopen of uw bestelling af te halen in de schuur op Dorpsweg 8 te Zijderveld. Uw bestelling bezorgen wij eventueel vanaf 15.00 uur bij u thuis dit kunt u aangeven op de antwoordstrook. Voor meer informatie zie de flyer.

Oud ijzer: De container van het oud ijzer is pas weer geleegd en dat heeft het mooie bedrag van € 633,60 opgeleverd. Dit is vooral van oud ijzer wat door gemeenteleden bij Den Hartog aan de Diefdijk is gebracht. De volgende ophaaldag staat gepland voor april volgend jaar. Mocht u eerder van uw oud ijzer af willen en kunt of wilt u het niet zelf wegbrengen, neem dan contact op met één van de Kerkrentmeesters, dan zorgen we dat het opgehaald wordt.

Verantwoording: Via de bank is een gift van € 500,00 ontvangen voor de kerk van een persoon buiten onze kerkelijke gemeente. Op bezoek heeft ds. J. de Jong een gift van 
€ 20,00 ontvangen welke ook bestemd is voor de kerk. Heel hartelijk dank. De kerkrentmeesters.  

Agenda in het kort:  
Zondag 5 nov.             Jeugdvereniging
Dinsdag 7 nov.          Catechisatie en Kerkradio
Woensdag 8 nov.      Jongensclub en Bijbelkring
Donderdag 9 nov.     Tienerclub      

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.