Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 41 en 42 2023 WEEK 41 en 42
WEEK 41 EN 42 

Zondag 15 oktober
                   9.30 uur: Ds. J.J. Steketee                    Zwijndrecht
                 18.30 uur: Prop. A. van der Werf            Amersfoort
Zingen voor de dienst: vm. ps. 92 vers 1, nm. ps. 92 vers 2
Kinderoppas: Anne-Marie Verkroost en Lindie Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de IZB (Zending in Nederland)

Zondag 22 oktober
                   9.30 uur: Ds. J. Speksnijder                 Brandwijk
                 18.30 uur: Ds. D. Verkuil                         Rhenen
Zingen voor de dienst: vm. ps. 33 vers 1, nm. ps. 33 vers 2
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: Psalm 44, een psalm die een klacht opzendt naar God, want God heeft zijn volk vergeten, zo lijkt het. Dit ondanks, dat de psalmist schrijft, dat zij God niet vergeten zijn. Hoe goed is deze psalm een afspiegeling van Jezus, die werkelijk Zijn Vader nooit vergeten heeft en op het kruis voor zijn vijanden bidt. Een sterke toren, dat is God. Een toren om je te beschermen, een toren als laatste toevlucht, een toren om boven het gevaar uit te zien en ook een toren om uitzicht te hebben. 

Ziekte en zorg: Dankbaar zijn we met Arie en Anja Donker dat de kuur lijkt aan te slaan voor Arie. Zorgen blijven er, we hopen en bidden dat God wil dragen en sparen, ook als er nog behandelingen volgen. Mevr. Meta Brouwer - Vermaat, verblijvend in "De Biltse Hof", bedankt een ieder voor het meeleven, middels een kaartje en ook met gebed.

Jarig: DV zaterdag 14 oktober hoopt dhr. Aart van Ochten (Kerkweg 25, 4122 GB) zijn geboortedag te gedenken. Aart hoopt dan 85 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Een gezegende dag toegewenst. Zondag 22 oktober DV mag dhr. Evert Vink (Dorpsweg 41, 4122 GH) zijn verjaardag vieren, de leeftijd van 84 jaar mag dan bereikt worden. God is goed, looft Hem voor al Zijn weldaden.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Jeugdweekend ‘Hou vol!’ 2023: Onze jeugd is het weekend van DV 13 tot 16 oktober op jeugdweekend. Langs deze weg willen we hen een heel goede tijd met elkaar toewensen.
Dat er goede ontmoetingen met elkaar mogen zijn, maar bovenal ook goede momenten met God, die tot jullie wil spreken door de Bijbel. Zegen toegewenst.

Voedselbank: Zaterdag 14 oktober kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer inleveren bij Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Ouderenmiddag: Dinsdag 17 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten in het K.C.  De koffie/thee staat vanaf 14.15 uur klaar  en we beginnen de middag om 14.30 uur met een opening rondom de Bijbel. Daarna gaan we creatief aan de slag en gaat iedereen met een mooi herfststukje naar huis. Graag zelf een snoeischaar en een schaal/pot meenemen.

Vrouwenkring: Het seizoen is weer begonnen en we mogen alweer voor de tweede keer bij elkaar komen D.V. op woensdag 18 oktober. We willen met elkaar ontdekken, wat Prediker zegt over ‘de zinloosheid van het leven’. Of komen we dan tot de conclusie dat het leven juist zin heeft? We nodigen u/jou graag uit om te ontdekken en te leren. Om 9.45 uur staat de koffie voor u/jou klaar en is er tijd om bij te praten of te luisteren. Om 10.00 uur willen we dan graag beginnen met zingen en gebed, voor we de Bijbel open doen. Tussendoor drinken we nog een keer koffie, om 12.00 uur sluiten we dan de ochtend af. Weet u/je welkom in Kerkelijk Centrum ‘De Oude School’, Kerkweg 9.

Kerkradio: Dinsdagavond 24 okt. is er om 19.30 uur een kerkradio uitzending. De meditatie die avond zal worden verzorgd door ouderling Jaco Meerkerk. Een goed moment toegewenst.

Activiteitencommissie: Op 13 oktober vertrekken de jongeren van de gemeente naar Uddel voor een gezellig jeugdweekend! Graag nodigen we de achterblijvers uit de gemeente van harte uit op zaterdag 14 oktober voor een gezellige maaltijd in het Kerkelijk Centrum. De maaltijd begint om 17.30 uur. We zien uit naar uw/jouw komst!

Organist: We zijn op zoek naar een organist om het team van organisten in Zijderveld te versterken. Mocht u af en toe op het orgel in Zijderveld willen spelen en de zang begeleiden of kent u iemand die dat zou willen doen, zou u dan contact willen opnemen met een van de kerkrentmeesters?

Verantwoording: De diaconie collecte van zondag 1 oktober bestemd voor Christenen in Israël heeft in totaal € 226,55 opgebracht. Tijdens bezoek  is er een  gift van € 20,- ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank. Tijdens huisbezoek door de ouderlingen J. Meerkerk en A. Lam is een gift van € 50,- ontvangen. Door ds. J. de Jong is op bezoek een gift van € 20,- ontvangen. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Heel hartelijke dank. De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:  
Zaterdag 14 oktober              Goederen inleveren voor voedselbank, Pannenkoekenmaaltijd
Dinsdag 17 oktober               Ouderenmiddag, Catechisatie
Woensdag 18 oktober           Vrouwenkring            
Dinsdag 24 oktober              Kerkradio, Gesprekskring, Catechisatie
Woensdag 25 oktober          Meisjesclub en Bijbelkring
Donderdag 26 oktober          Tienerclub en Kerkenraadsvergadering

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.