Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 4 2023 WEEK 4
WEEK 4

Zondag 28 jan.     9.30  uur: Ds. J. Niesing           Kesteren
                               18.30 uur: Ds. E van Rooijen   Noordeloos
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 21 vers 1 nm. Ps. 21 vers 13
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Zondagmorgen mochten we een goede en fijne themadienst ontvangen. Verschillende gemeenteleden hadden hierin hun bijdrage. Dankbaar zijn we voor de inzet van hen die musiceerden, de geboden voorlazen in eigentijdse taal en de Bijbel met ons lazen. Het thema was ‘De Bijbel van A tot Z - het Woord van God’. Met klem werden we opgeroepen de Bijbel te lezen. Aan de hand van de geschiedenis van de kamerling werden we er ook op gewezen, dat als we het niet begrijpen, vragen zullen stellen en zoals de kamerling, geloven. Op een bijzondere manier werd in de avonddienst de gelijkenis van de bruiloft te Kana uitgelegd. Gewezen werd op Jezus. Hij dronk aan het kruis de zure wijn, wij de goede, zoete wijn. En de vraag is, is op de bruiloft al de wijn (600 liter) opgedronken, die Jezus maakte? Het antwoord: nee, we drinken er nog steeds van. Opnieuw een heenwijzen naar de Bijbel. Dus neem en lees je Bijbel. Bezoek de kringen, de clubs, de kerk, zo mag Gods woord tot ons spreken en meer en meer bekend worden.


Ziekte en zorg: Vrijdag 20 jan. jl. mocht mevr. Clazien Kool weer thuiskomen na een periode van revalidatie in Berg en Dal. Zij heeft deze tijd als zeer goed ervaren en mocht handvatten ontvangen om met haar klachten om te gaan. Nu volgt een periode van het geleerde in de praktijk brengen. We wensen haar daar de kracht en de wijsheid voor en ook dat het volgehouden kan worden.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Jarig: Mevr. A.C. van Ochten den Hartog (Kerkweg 25, 4122 GB) hoopt op D.V. 29 jan. haar verjaardag te vieren. Zij hoopt dan 82 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met deze gezegende leeftijd. De psalmist zingt in psalm 31 vers 1: Op u betrouw ik, HEER der Heere, Laten ook wij dit doen!
Op U betrouw ik, HEER der heren,
Op U, gelijk 't betaamt;
Ai, laat mij nooit, beschaamd,
Van Uwen troon teruggekeren;
Help mij, op mijn gebeden,
Door Uw gerechtigheden.

Kerkradio uitzending: Op D.V. 31 jan. is er weer een kerkradio uitzending. Aanvang 19.30 uur. We mogen dan luisteren naar psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Dat u bemoedigd en gesterkt mag worden door de psalmen en de liederen.

ZAJW: Op zaterdag 18 feb. (LET OP: is voor het ringweekend) is het weer tijd voor ons jaarlijkse volleybal toernooi. Het begint om 19:30, inloop vanaf 19:00. Heb je zin om mee te doen samen met je JV, je vrienden of de kerkenraad? Geef je dan snel op via zajw@live.nl of Anneke Verveer (06-13280632). Opgeven kan tot uiterlijk 13 feb.! Geef je met 5 t/m 7 personen op als team. Bedenk ook een leuke naam voor je team. Eén persoon uit het team is de teamcaptain. Van de teamcaptain ontvangen wij graag op de avond zelf het geld van het gehele team (7 euro per persoon). Wanneer je geen team kunt maken, kan je je ook individueel opgeven. Wij proberen dan vanuit de individuele aanmeldingen een team samen te stellen.

Ringweekend 2023 Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om (weer) mee te gaan op het Ringweekend? Een weekend weg met jongeren uit de Ring waarin ruimte is voor gezelligheid, maar waarin we ook met elkaar praten over het geloof en wat dit betekend in jouw leven. Noteer de datum van 24 tot en met 27 februari 2023 en geef je snel op via ringweekend@live.nl. Verdere informatie volgt via de mail. 
Tot dan! De ringweekend Commissie 

GZB DAG: Nog ruim twee maanden en dan is het zover: de landelijke GZB-dag D.V. zaterdag 18 maart in Barneveld. Van harte welkom! Zet het vast in uw/jouw agenda.
 

Verantwoording: Het verjaardagsfonds heeft over de maanden november en december 2022 het totaalbedrag van € 353,70 opgebracht. Specificatie: 1x € 4,00; 6x € 5,00; 2x € 6,00; 8x € 10,00;  1x € 10,50; 1x 11,20; 1x € 16,00; 4x € 20,00; 2x € 30,00 en 1x € 50,00.  Tijdens bezoek is door ds. J.de Jong een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen. Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.


Agenda in het kort:

Maandag        30 jan. Catechisatie 

dinsdag          31 jan. Belijdeniscatechisatie, Kerkradio-uitzending
Woensdag     1 Feb. Jongensclub
Zondag          5 Feb. Jeugdvereniging

Ten slotte:                 Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                               

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.