Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 39 2023 WEEK 39
WEEK 39

Zondag 1 oktober
                   9.30 uur: Ds. J.B. ten Hove      Nijkerk
                 18.30 uur: Ds. G. van Goch        Scherpenzeel

Zingen voor de dienst: vm. 21 vers 1, nm. ps. 21 vers 13 
Kinderoppas: Annelinde Kok en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming: Christenen voor Israël. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse extra collecte voor de kerk. 

Bij de diensten: Verzoening ontvangen door het verzoenend bloed van de Heere Jezus.
Daar achter dat bloed van Jezus mogen we schuilen. En dan zegt Paulus in Rom. 5 tot 2x toe, dat we zullen behouden worden. Geloven we dat, dat we veilig zijn door het verzoenend werk van Jezus? Koning Saul werd woedend omdat Nahas (wat betekent slang) koning van de Ammonieten, Jabes belaagde. Hij, Saul redde Jabes met een groot leger. Maar Saul gaf God de eer. Het koningschap van Saul werd vernieuwd. Zo moet ons geloof ook steeds vernieuwd worden en dat mag ook wekelijks plaats vinden in de eredienst.

Ziekte en zorg:  Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT)  heeft de uitslagen van de onderzoeken te horen gekregen. Ernstig is de boodschap die hij kreeg. Een beenmergziekte die de bloed productie afbreekt. Wat staat je leven dan op zijn grondvesten te schudden. Hoe nu verder, wat zal de toekomst brengen? We hopen en bidden dat medicatie en behandeling door God mag gezegend worden.

Jarig: Op donderdag 5 oktober DV hoopt mevr. J. Ruitenburg - Schep (Zijderveldselaan 11, 4122 GN) haar verjaardag te gedenken. De zeer hoge leeftijd van 94 jaar mag dan bereikt worden. Opnieuw een levensjaar toegevoegd. Samen met uw man en de thuishulp mag u nog steeds op de Zijderveldselaan wonen. Soms was daar grote zorg om de gezondheid, maar God hielp door en mag het toch weer gaan. Alle reden om dan met 
ps. 146 vers 1 te zingen:
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Belijdeniscatechisatie: Voor velen in de gemeente een hele teleurstelling dat ds. Domburg het beroep naar Zijderveld niet kon aannemen. Ik denk dat ook meerdere doopleden gehoopt hadden dat hij zou mogen komen, om dan met een eigen predikant in de belijdeniscatechisatie op te trekken naar het moment van openbare belijdenis van het geloof. Nu hangt belijdenis doen gelukkig niet af van een predikant. We willen graag belijden dat we de Heere willen volgen in ons leven, omdat we Zijn stem hebben gehoord. Want ondanks de predikantsvacature gaat het werk van God gelukkig toch door. Daarom nodigen we u / jou uit om de belijdeniscatechisatie te volgen. 
U / jij bent hartelijk welkom op woensdagavond 4 oktober om 19.30 uur. Graag even melden bij de srciba dhr. B. de Jong, scriba@hervormdzijderveld.nl of bij ds. J. de Jong, j.dejong.vdm@hetnet.nl Hartelijk welkom!

Gesprekskring: Op dinsdag 3 oktober  komt de Gesprekskring weer samen. We willen dit seizoen gaan lezen en spreken over enkele gelijkenissen die de Heere Jezus heeft verteld. Iedereen van harte welkom. Aanvang 20.15 uur in de consistorie. 

2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 18 maart 2023 wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (voorjaar/zomer vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed, kunt u t/m 4 oktober a.s. contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 
06-52266198 of via kledingbeurszijderveld@hotmail.com Zie ook de flyer op de website.
Kom, kijk en koop.

Activiteitencommissie: Op 13 oktober vertrekken de jongeren van de gemeente naar Uddel voor een gezellig jeugdweekend! Graag nodigen we de achterblijvers uit de gemeente van harte uit op zaterdag 14 oktober voor een gezellige maaltijd in het Kerkelijk Centrum. De maaltijd begint om 17.30 uur en u kunt zich aanmelden via activiteitencommissie@hervormdzijderveld.nl of door een bericht te sturen naar 
06-50868290. Komende zondag ontvangt u een flyer met meer informatie.
We zien uit naar uw/jouw komst!

Verantwoording:  Door ouderling-kerkrentmeester A. van Herk is een gift van € 10,00 ontvangen. Ook is er een gift van € 50,00 via de bank ontvangen vanwege kaartverkoop.
Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Heel hartelijke dank. De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:                         
Dinsdag 3 oktober                Gesprekskring
Woensdag 4 oktober            Meisjesclub
Donderdag 5 oktober            Jongensclub
Zaterdag 7 oktober               2e kans kleding- en speelgoedbeurs 

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.