Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 38 2023 WEEK 38
WEEK 38

Zondag 24 september  
                   9.30 uur: Ds. F. Maaijen            Zwijndrecht
                 18.30 uur: Ds. M. Dubbelman     Giessendam - Neder-Hardinxveld

Zingen voor de dienst: vm. 136 vers 3 en 4, nm. ps. 136 vers 5 en 26 
Kinderoppas: Renate Kok en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming: noodhulp voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: "Hou Vol". Het thema voor het komende winterseizoen. De weduwe uit de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter deed dat en zij ontving haar recht. Zullen wij ook bidden en daarin volhouden in de komende tijd? Indringend is de vraag, zal de Zoon des mensen als Hij komt, wel geloof op de aarde vinden? Henoch wandelde met God en hij behaagde God. Laat onze wandel ook zo zijn. Laten we daartoe een besluit nemen, in biddend opzien naar God.

Ziekte en zorg:  Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT)  mocht afgelopen week weer thuis komen uit het ziekenhuis. Onderzoeken hebben plaatsgevonden. Uitslagen zullen deze week bekend worden. We hopen en bidden dat God in alles zal voorzien en het goede uitslagen mogen zijn.

Jarig: DV 4 sept. hoopt mevr. J.W. van Wijk - van Bezooijen (Bickelenberg 6, 4122 GW) jarig te zijn. De leeftijd van 80 jaar mag bereikt worden. De Bijbel spreekt in psalm 90 dan van zeer sterk. Ook in deze psalm komt de moeite naar voren die in het leven meegemaakt wordt. De psalmmist bidt ook of dat God verblijden wil. We wensen u een gezegende dag toe met hen die u lief en dierbaar zijn.

Op Dv 29 sept hoopt dhr. T. Kers (Lentehof 23, 4122 GZ) zijn geboortedag te gedenken. De leeftijd van 83 jaar mag dan bereikt worden. Van harte gefeliciteerd Teus met deze mijlpaal. Een goede dag toegewenst. Psalm 118 vers 1a zingt:
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 


Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,
Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
In zorgcentrum "De Biltse Hof, Afdeling Revalidatie:
Mevr. M. N. Brouwer - Vermaat,
Proff. Bronkhorstlaan 4 te Bilthoven.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Zoals velen van u reeds hebben gehoord heeft dominee J. Domburg het beroep naar Zijderveld niet kunnen aanvaarden. Opnieuw zullen we op zoek moeten gaan, opnieuw bidden om wijsheid om de juiste persoon voor de gemeente van God te Zijderveld te mogen vinden. Bidt u mee?

Terugblik Opening Winterwerk: We mogen dankbaar terugkijken op een mooie opening winterwerk, het was prachtig weer, er waren goede en gezellige ontmoetingen. Dank aan onze God voor alles wat Hij gaf om zo als gemeente weer het nieuwe winterseizoen te mogen beginnen. Dank ook aan iedereen die hieraan zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

Jeugdvereniging: Dit seizoen start op zondagavond 24 september om 20:00 uur in het KC. Alle jeugd vanaf 16 jaar is welkom!! (Zie de website voor volgende data). Tot dan!!

Kerkradio: Op dinsdag 26 sept. DV is er van 19.30 tot 20.00 uur weer een kerkradio uitzending. De meditatie zal verzorgd worden door ouderling Jos Lam.

Belijdeniscatechisatie: Voor velen in de gemeente een hele teleurstelling dat ds. Domburg het beroep naar Zijderveld niet kon aannemen. Ik denk dat ook meerdere doopleden gehoopt hadden dat hij zou mogen komen, om dan met een eigen predikant in de belijdeniscatechisatie op te trekken naar het moment van openbare belijdenis van het geloof. Nu hangt belijdenis doen gelukkig niet af van een predikant. We willen graag belijden dat we de Heere willen volgen in ons leven, omdat we Zijn stem hebben gehoord. Want ondanks de predikantsvacature gaat het werk van God gelukkig toch door. Daarom nodigen we u / jou uit om de belijdeniscatechisatie te volgen. 
U / jij bent hartelijk welkom op woensdagavond 4 oktober om 19.30 uur. Graag even melden bij de srciba dhr. B. de Jong, scriba@hervormdzijderveld.nl of bij ds. J. de Jong, j.dejong.vdm@hetnet.nl Hartelijk welkom!

Ambtsdragers verkiezingen: Aan het eind van 2023 zijn er de volgende ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar: Ouderling kerkrentmeester Arwin van Herk, Diaken Cornelis van de Kraats en ouderling Bart de Jong. Daarnaast is een vacature ontstaan door het vertrek van ouderling kerkrentmeester Winand Maaijen. Voor deze vacaturen kunt u namen indienen van manslidmaten en dit kan tot en met 26 sept. Achter in de kerk liggen formulieren, waar u per aftredende namen kunt noteren. Aftredend en wel herkiesbaar zijn: Diaken Jaap Blokland en ouderling Marcel van Ballegooijen. Als voor hen geen          tegenkandidaten ingediend worden, zijn zij herkozen. U kunt uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Zijderveldselaan 70.
Informatieboekje: Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 28 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl Wij vragen om op tijd aan te leveren i.v.m. onze planning. Al vast hartelijk dank namens de redactie. 
2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 7 oktober 2023 wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (herfst/winter vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Bent u op zoek naar kleding/speelgoed die een 2e kans verdient? Dan heten wij u van harte welkom op de verkoopochtend.
Gunt u uw kleding een 2e kans? En is deze nog in een goede staat. Geef u dan op!
Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed, kunt u t/m 4 oktober contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 06-52266198 of via kledingbeurszijderveld@hotmail.com Zie ook de flyer op de website.
De opbrengst is: 50% voor de inbrenger en 50% voor de Vakantie Bijbel Week.
We zien u graag op de beurs, Anja, Anne-Marie en Astrid.

Verantwoording: Mevr. Vink heeft bij het bezorgen van Lichtspoor € 15,- ontvangen, waarvoor hartelijk dank.Agenda in het kort:                         
Zondag 24 september                      Jeugdvereniging
Dinsdag 26 september                      Kerkradio uitzending
Woensdag 27 september      `          Vrouwenkring en Jongensclub

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.