Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 37 2023 WEEK 37
WEEK 37

Zondag 17 september  
                   9.30 uur: Prop. A.K.A. Mostert Leerdam Opening winterwerk
                 18.30 uur: Prop. K. de Lijster      Ede

Zingen voor de dienst: vm. OTH 366, nm. ps. 48 vers 1 
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Joanne Hogenhout
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming: kosten kamphuis voor het jeugdweekend. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Met je eigen lantaarn je zonden en ongerechtigheden ontdekken en ook God zoeken. Maar in het Licht van God mag dit alles zo verlicht worden dat niets van die zonden en schuld meer gezien wordt. Je ontdekt, ik kan geen Avondmaal vieren maar ik kan ook niet blijven zitten, want God nodigt ons. Met reine lippen schouder aan schouder in de wereld gaan en staan, dat mogen we doen. God die met zijn reinheid ons wil aanraken, zo kunnen en mogen we weer verder gaan op onze levensweg.

Ziekte en zorg: We leven mee met ons kostersechtpaar Arie en Anja Donker - Oskam       ('t Werfje 18, 4122 GT). Arie is maandag opgenomen in het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem, afdeling 3 oost kamer 348. We wensen hen Gods nabijheid toe en hopen en bidden dat de oorzaak van zijn de gezondheidsklachten weggenomen kan worden en er verbetering mag komen.

Jarig: DV 20 sept. hoopt mevr. H.C. Uitenboogaard - Hazendonk (Diefdijk 13, 4121 KN Everdingen) de hoge leeftijd van 87 jaar te bereiken. We wensen haar een goede verjaardag toe. Psalm 46 vers 6 belijdt dat God altijd bij ons is, mag u dat ook geloven?
De HEER, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De HEER, de God van Jacobs zaad,
Is ons een burcht, een toeverlaat.


Jubileum: OP DV 20 sept. hopen dhr. en mevr. Rijk en Maaike van Zuilen - Kool (Santcamp 10, 4122 GV) 55 jaar getrouwd te zijn, een mooie dag mag dit zijn. Veel gebeurt er in een mensenleven, mooie dingen, zorgvolle gebeurtenissen, maar door dat alles heeft God jullie heen geleid. Van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. Psalm 136 vers 26 zingt:
Geeft den God des hemels eer;
Lof zij aller scheps'len HEER;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid. 


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Opening Winterwerk jeugd: Wie? ALLE jeugd vanaf 12 jaar. Wanneer? Vrijdagavond 15 september. Hoe laat? 19.45 uur – circa 22.00 uur. Waar? Verzamelen bij het K.C. "De Oude School". Wat? Gezellige & sportieve avond.

Opening winterwerk: Op zaterdag 16 september is er een gezellige maaltijd met Sing-in voor iedereen in het K.C.  De inloop is vanaf 17.30 uur; de opening en start maaltijd is vanaf 18.00 uur.

Catechisatie: Beste jongens en meiden, zoals jullie weten is dhr. R. Verkaik erg ziek geweest. Het mag nu gelukkig goed gaan met hem. Toch heeft hij te kennen gegeven te stoppen met catechisatie geven op Zijderveld. We zijn Dhr. Verkaik dankbaar voor al die keren dat hij catechisatie heeft gegeven en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst. De kerkenraad is op zoek naar iemand, die voor hem in de plaats de catechisatie kan gaan geven. Tot op heden is dit nog niet gelukt. We houden jullie op de hoogte.

Ouderenmiddag: D.V. 19 sept. om 15.00 uur. Deze eerste bijeenkomst luisteren we naar een mooie meditatie. We drinken koffie, praten gezellig bij en spelen gezelschapsspellen en sluiten de middag af met een heerlijke pannenkoeken maaltijd. We hopen op een fijne ontmoeting met elkaar. Vervoer kan worden geregeld. Hartelijk welkom! Opgeven bij Attie v.d. Kraats tel: 0345-641365 of attievandekraats@live.nl


Ambtsdragers verkiezingen: Aan het eind van 2023 zijn er de volgende ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar: Ouderling kerkrentmeester Arwin van Herk, Diaken Cornelis van de Kraats en ouderling Bart de Jong. Daarnaast is een vacature ontstaan door het vertrek van ouderling kerkrentmeester Winand Maaijen. Voor deze vacaturen kunt u namen indienen van manslidmaten en dit kan tot en met 26 sept. Achter in de kerk liggen formulieren, waar u per aftredende namen kunt noteren. Aftredend en wel herkiesbaar zijn: Diaken Jaap Blokland en Ouderling Marcel van Ballegooijen. Als voor hen geen          tegenkandidaten ingediend worden, zijn zij herkozen. U kunt uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Zijderveldselaan 70.
Solidariteitskas: In de maand september kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer bij u aan de deur verwachten voor het ophalen van de solidariteitskas. De € 10,00 komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden.
Informatieboekje: Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 28 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl Wij vragen om op tijd aan te leveren i.v.m. onze planning. Al vast hartelijk dank namens de redactie. 
Verantwoording: De collecte ter dekking van de kosten van de tentzangdienst op 3 september heeft het bedrag van € 729,90 opgeleverd. Voor het resterende deel van de kosten hebben enkele gemeenteleden aangegeven de collecte tot dit bedrag aan te vullen. Iedereen hartelijk bedankt. De avondmaalscollecte van zondag 10 september heeft het mooie bedrag van € 227,10 opgebracht met bestemming stichting Bartimeus.
Namens de diaconie hartelijk dank.


Agenda in het kort:                         
Dinsdag 19 september                      Ouderenmiddag
Vrijdag 15 september                       Opening winterwerk met de Jeugd
Zaterdag 16 september                    Opening winterwerk

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.