Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 36 2023 WEEK 36
WEEK 36

Zondag 10 september  
                   9.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek Uddel   Heilig Avondmaal
                 18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek Uddel   Dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst: vm. ps. 84 vers 1, nm. ps. 84 vers 2 
Kinderoppas: Charlotte van Oostenbrugge en Wilco van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk, de derde collecte, de zgn. avondmaalscollecte, is voor stichting Bartimeus. Deze avondmaalscollecte zal ook in de avonddienst worden gehouden. 

Bij de diensten: "Hongersnood in het huis van brood" was het thema van de morgendienst. Elimelech en zijn gezin vertrok naar Moab. Koos zelf wat voor ogen was, brood in Moab. Maar o, wat komt er veel verdriet. Naomi staat op na dit alles en gaat terug, terug naar het broodhuis Bethlehem. Terug naar de Heere. Wat zag en hoorde Johannes onuitsprekelijke dingen op Patmos, het lied van Mozes en van het Lam, maar ook de liefde van God voor de mensen. De laatste plagen zijn aanstaande zag Johannes, maar wie schuilt achter Jezus heeft niets te vrezen. Het bloed van het Lam reinigt van alle zonden.

Jarig: Zondag 10 sept. DV hoopt mevr. H.C. Verdouw - van Ooijen (Dorpsweg 56, 4122 GH) haar verjaardag te gedenken. De gezegende leeftijd van 90 jaar mag dan bereikt worden. Van harte geluk gewenst met deze mijlpaal en een goede dag met allen die u lief en dierbaar zijn. Psalm 106 vers 26 verwoordt de dank als volgt:
Geloofd zij Isrels grote God.
Zijn gunst schenk' ons dit heilgenot;
Zo zullen wij Zijn goedheid danken.
Dat al wat leeft, Hem eeuwig eer'!
Al 't volk zegg' "Amen" op mijn klanken;
Juich, aarde, loof den Opperheer!


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: De kennismaking met de fam. Domburg heeft plaatsgevonden. Tot uiterlijk 15 sep. heeft dominee Domburg de tijd om zijn beslissing bekend te maken. Een spannende tijd voor ons als gemeente, voor de gemeente Aalst, maar niet in het minst voor Ds. Domburg. Wat wil de Heere dat hij doen zal? Laten we biddend om de familie Domburg heen staan. Het adres van fam. J. Domburg is: "Goudenregenlaan 52, 5308 LH te Aalst. Mailadres: domburg.j@gmail.com

Tentdienst: Zondagmiddag 3 sept. mochten we zingen tot de eer van God in de tent aan de Zijderveldselaan. Liederen die raakten, die ons stil zetten, die ons bepaalden bij de grootheid en de liefde van God. Het was goed om met velen dit te mogen doen.

Voedselbank: Komende  zaterdag 9 september kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer inleveren bij Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Gebedskring: Maandag 11 sept. DV komen we als gebedskring weer bij elkaar. De avond begint om 20.00 uur in de consistorie. Al eens aan gedacht om te komen, maar het is er nog niet van gekomen?! Vele keren mochten u en jij al horen hoe belangrijk het gebed is. Van harte uitgenodigd om eens aanwezig te zijn, mee te bidden, of te luisteren.
Kerkradio: DV dinsdagavond 12 sept. is er weer een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een goed moment toegewenst.

Opening Winterwerk: Van D.V. 15-17 september is er opening winterwerk. Vrijdagavond 15 september is er een speciale avond voor de jeugd, zij krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. Op zaterdag 16 september is er een gezellige maaltijd met Sing-in voor iedereen in het K.C.  U kunt zich hier nog voor opgeven tot maandag 11 september door het inleveren van de antwoordstrook van de flyer bij Jaap Blokland, Krooshofstraat 28, of via mailadres: fam.jblokland@gmail.com. Op zondag 17 september wordt opening winterwerk gehouden als themadienst in de kerk, waarbij iedereen van harte uitgenodigd wordt.
Solidariteitskas: In de maand september kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer bij u aan de deur verwachten voor het ophalen van de solidariteitskas. De € 10,00 komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden.
Informatieboekje: Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 28 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl Wij vragen om op tijd aan te leveren i.v.m. onze planning. Al vast hartelijk dank namens de redactie. 
Verantwoording: De diaconie collecte van de maand augustus heeft in totaal € 619,35 opgebracht, waarvoor hartelijk dank namens de diaconie. De weekcollecten voor de kerk over de maand augustus bedragen totaal  € 1361,03. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 6 augustus; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.            De kerkrentmeesters.

Agenda in het kort:                         
Zaterdag 9 september                       Inleveren goederen voor de voedselbank
Maandag 11 september                    Gebedskring
Dinsdag 12 september                      Kerkradio uitzending 

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.