Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 35 2023 WEEK 35
WEEK 35

Zondag 3 september  
                               9.30 uur: Ds. W. Geerlof           Ede    Voorbereiding Heilig Avondmaal
                             18.30 uur: Ds. E. Gouda             Nieuw-Lekkerland

Zingen voor de dienst: vm. ps. 24 vers 5, nm. ps. 26 vers 12 
Kinderoppas: Jantine Sterk en Romee Kemkes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk, de derde collecte is de maandelijkse extra collecte voor de kerk. 

Bij de diensten: Vergeving van zonden ligt voor ons allen gereed, als we schuld belijden. Dit mochten we zondagmorgen horen. Laten we onze zonden dan belijden en door het volbrachte werk van de Heere Jezus zullen ze vergeven zijn. De Hemel is met de aarde bezig hoorden we zondagavond. Jacob werd van een vluchteling een pelgrim. Jacob was niet zomaar op een plaats maar op DE plaats. En wij, zijn ook wij op DE plaats om God te ontmoeten en met Hem onze weg te gaan?

Overlijden: Afgelopen dinsdagmiddag 29 aug., is dhr. Bas Hol ('t Werfje 3, 4122 GS) overleden. Bas mocht 73 jaar worden. Een groot gemis voor Sinie. Zoveel jaren samen en nu alleen.
We wensen Sinie heel veel sterkte en de kracht van onze God toe en dat ook voor hen die om haar heen staan. Dat Hij haar dragen mag in deze moeilijke weg. God wil een Vader zijn van weduwe en wezen.
 
Ziekte en zorg: Mevr. RIet van Eck - Kemkes (Graaf Huibertlaan 43a, 4121 EN Everdingen) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Er volgen nog onderzoeken, verbetering in haar gezondheidsituatie is nog nodig omdat, zoals ze zelf zegt, ze er nog niet is. We wensen haar Gods nabijheid toe in de weg die zij moet gaan.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Vrijdagavond 25 aug. mochten we het beroep bij dominee J. Domburg brengen. 3 weken heeft dominee Domburg de tijd om over het beroep naar Zijderveld na te denken. Op DV woensdag 6 sep. hopen we kennis te maken met de fam. Domburg.
Deze keer willen we de kennismaking splitsen in 2 bijeenkomsten. Een middag bijeenkomst, die begint om 15.30 tot 17.00 uur, zaal open om 15.15 uur en een avond bijeenkomst, die begint om 19.30 tot 21.00 uur, zaal open om 19.15 uur. Plaats: Kerkelijk Centrum "De Oude School". Vriendelijk willen wij u verzoeken om, indien mogelijk, van de middag bijeenkomst gebruik te maken, zodat ook de avond bijeenkomst plaats kan vinden in het KC en er plaats is voor een ieder. Wilt u dominee en mevr. Domburg deze weken gedenken in uw voorbede! Ook voor de gemeente Aalst is het een spannende tijd. Dat God de weg wijzen zal is ons gebed.
Het adres van de fam. J. Domburg is: "Goudenregenlaan 52, 5308 LH te Aalst. Mailadres: domburg.j@gmail.com

Tentdienst: Zondagmiddag 3 september is er een (samen)zangdienst in de (feest)tent aan het begin van de Zijderveldselaan, aanvang 14.30 uur.
Ook in de tent mogen we met elkaar liederen zingen tot eer van onze God. De dienst, die voornamelijk uit samenzang zal bestaan, staat onder leiding van Reni & Elisa Krijgsman. Zij zullen ook nog enkele liederen uit eigen repertoire zingen. 
U/jij zingt toch ook mee? Aansluitend is er koffie, thee, limonade met wat lekkers!
Er is deze middag 1 collecte en die is ter bestrijding van de onkosten. Mocht u iets willen overmaken dan is het rekeningnummer, NL27 RABO 0358 4283 43. met vermelding tentdienst. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw, jouw bijdrage.

Bezinningsuur: Op DV donderdag 7 sep. is er het bezinningsuur op het Heilig Avondmaal.
Het is goed om in het zo drukke leven een moment stil te staan bij de opdracht van de Heere Jezus, doe dat tot mijn gedachtenis. Weet u welkom, aanvang 20,00 uur in het KC.
Voedselbank: Volgende week  zaterdag 9 sep. is het weer de inleverdag van hulpgoederen voor de voedselbank U kunt uw goederen brengen naar Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Opening Winterwerk: Van D.V. 15-17 september is er opening winterwerk. Vrijdagavond 15 september is er een speciale avond voor de jeugd, zij krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. Op zaterdag 16 september is er een gezellige maaltijd met Sing-in voor iedereen in het K.C.  De inloop is vanaf 17.30 uur; de opening en start maaltijd is vanaf 18.00 uur. Opgave hiervoor is wel verplicht; u kunt zich opgeven tot maandag 11 september door het inleveren van de antwoordstrook van de flyer bij Jaap Blokland, Krooshofstraat 28, of via mailadres: fam.jblokland@gmail.com. Op zondag 17 september wordt opening winterwerk gehouden als themadienst in de kerk, waarbij iedereen van harte uitgenodigd wordt. Via de huis-aan-huis flyer en de website kunt u alle informatie nalezen. U/ jij komt toch ook?
Solidariteitskas: In de maand september kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer bij u aan de deur verwachten voor het ophalen van de solidariteitskas. De € 10,00 komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden.
Informatieboekje: Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 28 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl Wij vragen om op tijd aan te leveren i.v.m. onze planning. Al vast hartelijk dank namens de redactie.
Verantwoording: De collecte van zondag 20 augustus voor de VBW heeft het mooie bedrag van € 679,63 opgeleverd. Heel hartelijk dank voor uw gave. Tijdens bezoek € 20,00 ontvangen voor de diaconie via diaken Jaap Blokland. Daarvoor hartelijk dank. 
Tijdens bezoek is door ds. J. de Jong een gift ontvangen van € 10,00 voor de kerk. Hartelijk dank. De kerkrentmeesters.

 


Agenda in het kort:
Zondag 3 september             Zangdienst
Dinsdag 5 september            Jeugdraad - Kerkenraad
Woensdag 6 september        Kennismaking fam. Domburg
Donderdag 7 september       Bezinning op het Heilig Avondmaal
 

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.