Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 33 2023 WEEK 33
WEEK 33

Zondag 20 augustus  
                               9.30 uur: Prop. R.P. Hoogenboom Woederen
                             14.30 uur: Ds. J. de Jong                 Nijkerk afsl. VBW
                               
Zingen voor de dienst: vm. ps. 107 vers 1, nm. liturgie. 
Welkomstdienst: Zondag 20 aug. sluiten we de VBW af, door een welkomstdienst te houden op het plein bij "De Krooshof". Deze dienst begint om 14.30 uur. Vooraf zingen we alvast wat liederen. Neemt u zelf uw stoel mee?
Kinderoppas: Carolien Lam en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de zending- en evangelisatiecommissie met als bestemming: VBW. Als u uw gift via de bank overmaakt graag op rekening nummer 
NL27 RABO 0358 4283 43. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Zondagmorgen mocht Ds. Domburg het Woord verkondigen uit 1 Korinthe 13. Thema: "Zonder liefde zijn we niets". Dit kwam in het bijzonder uit, in de eerste 3 verzen. We werden er op gewezen dat God in Zijn Zoon Jezus Christus schitterde door dit hoofdstuk heen. Hij heeft die Liefde, die wordt verwoord in dit hoofdstuk. Dit mag ons troosten als we bij ons zelf, (want dat was ook de opdracht, voor ons zelf luisteren) zoveel tekorten ontdekken. In de avonddienst lazen we uit Handelingen 7 en 8. Door vervolging in Jeruzalem breidde het evangelie uit naar Samaria. Velen geloofden in de Heere Jezus door de verkondiging van Filippus. Ernstig was de waarschuwing naar aanleiding van Simon de tovenaar. Hij geloofde ook, maar hij was - zo leek het later - toch weer uit op zichzelf. Over berouw van zijn zonden hoorden we niet. Daarom, als wij onze zonden belijden en geloven in Jezus, mogen we vertrouwen, dat we behouden zullen zijn.  

Ziekte en zorg: Dhr. Bas Hol ('t Werfje 3, 4122 GS) is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Meerdere klachten waren daar de oorzaak van. Bas is vrijdag 11 aug. weer thuis gekomen. We hopen en bidden met hem dat het weer goed mag gaan en dat er ook wat verbetering mag komen in zijn gezondheid. Vrijdag 11 aug. is mevr. Clazien Kool - van Eck (Dorpsweg 404122 GG) geopereerd. De operatie mocht goed gaan en inmiddels mag Clazien weer thuis zijn voor verder herstel. Dank aan God die hen beiden heeft gespaard en ook weer thuis heeft gebracht. 

Overleden: We denken aan dhr. en mevr. Gerrit en Jannie van Bruggen, (Schoolstraat 4, 4122 GA). Zij hebben vorige week aan het geopende graf gestaan van de zus van Gerrit. Bij het klimmen van de jaren vallen er steeds meer geliefden om je heen weg. Dat God hen tot troost mag zijn, nu daar een lege plaats is gekomen in de familie kring.
 
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Jubileum: Dhr. en mevr. van Meeteren - de Vor, Knil en Nel (Kerkweg 16, 4122 GC) hopen op DV 21 aug. 65 jaar getrouwd te zijn. 65 jaar lang met elkaar lief en leed gedeeld.
Ja ook leed, want wat een verdriet brengt het, als je een kind moet missen, dat gaat altijd met je mee. Daarnaast mag er ook vreugde zijn als er kleinkinderen zijn en andere hoogte punten. In dit alles is God jullie een God van nabij geweest, ook al ervaar je dat niet altijd. Toch is hij een God van nabij. Van harte geluk gewenst met deze bijzondere jubileumdag.

Jarig: Op DV 21 aug. hoopt dhr. Huib Koedam (Zijderveldselaan 64a, 4122 GR) zijn verjaardag te vieren. Langs deze weg willen we Huib van harte feliciteren met deze mijlpaal die bereikt mag worden. God is goed.Beroepingswerk: Zondagmorgen 13 aug. mocht ds. J. Domburg uit Aalst bij ons op beroep preken. Maandagavond 14 aug. heeft de stemming plaats gevonden. Het stemt ons als kerkenraad blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat u middels deze stemming uw goedkeuring hebt gegeven. Groot is de dankbaarheid dat alle aanwezigen hun goedkeuring konden geven. Looft  God!  Er is nu 5 dag gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure. Dit bezwaar dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij de scriba, Zijderveldselaan 70, 4122 GR ingediend te worden. Bij geen bezwaar zal het beroep op DV vrijdag 25 aug. ingaan.
 

Verantwoording: Bij het bezorgen van Lichtspoor is door mevr. Sleeuwenhoek een gift van € 10,- ontvangen, waarvoor dank. De weekcollecten voor de kerk over de maand juli bedragen totaal€  1679,10. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 2 juli; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.  De kerkrentmeesters.


 


Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 18-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.