Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 31 en 32 2023 WEEK 31 en 32
WEEK 31 EN 32

Zondag 6 augustus  
                               9.30 uur: Ds. A. Groeneveld       Lunteren
                             18.30 uur: Ds. G.J. Hiensch          Schoonhoven
                               
Zingen voor de dienst: vm. ps. 1 vers 1  nm. ps. 1 vers 2
Kinderoppas: Anne-Marie Meerkerk en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse extra collecte voor de kerk

Zondag 13 augustus
                              9.30 uur: Ds. J. Domburg              Aalst. Preken op beroep
                             18.30 uur: Ds. A.L.A. den Besten   Nieuwerkerk aan den IJssel
                               
Zingen voor de dienst: vm. ps.25 vers 2  nm. ps. 25  vers 6 
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: "Wie is God? Wat is Zijn naam?" Mozes vroeg aan God naar Zijn naam bij de brandende braamstruik. "IK BEN DIE IK BEN" gaf God als antwoord, God is er altijd bij. Daar waar wij zijn, daar is God. Dat mag ons ondersteunen in de weg die we mogen gaan. In de avonddienst werd ons Naomi voorgesteld als een verbitterde vrouw. Terug in Bethlehem. Maar God, zo zei ze, had haar leeg doen terugkeren. Wat moest Ruth, die hier bij stond, wel van denken? Ruth had juist voor die God gekozen! Satan is hier aan het werk om stuk te maken. Toch is er perspectief, God zorgt, is er bij. Ruth raapt aren op het veld van Boaz en zo zorgt God voor Ruth en Naomi.  

Geboorte:
Als ik dit wonder vatten wil
dan wordt mijn hart van eerbied stil
Als ik jou zie zo klein en teer

kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!
Dit schrijven Arthur en Denise Burggraaf (Bickelenberg 3, 4122GW Zijderveld) boven het geboortekaartje van Guus Cornelis Daan.
Op 27 juli mochten zij trotse ouders en Teun trotse broer worden van Guus.
Guus is zes weken te vroeg geboren en op het moment van schrijven verblijven moeder en zoon nog in het ziekenhuis. We wensen Arthur, Denise en Teun, samen met de kleine Guus, Gods hulp en nabijheid toe.


Overleden: We denken aan Dhr. Teunis Kers (Lentehof 23, 4122 GZ) van wie recent een schoonzus op een nog relatief jonge leeftijd is overleden. Weer een lege plaats in de familie. Dat God, die een God van nabij is, troosten mag.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Jarig: Op DV zondag 6 aug. hoopt Mevr. Jans van Nifterik - Ponsen (Sidewendervelt 7, 4122 GM) haar verjaardag te vieren. De gezegende leeftijd van 84 jaar mag dan bereikt worden. Dhr. Teun van Meeteren (Kerkweg 29, 4122 GB) hoopt zondag 13 aug. DV jarig te zijn. Opnieuw een jaar aan het leven toegevoegd, wat een zegen. De hoge leeftijd van 93 jaar mag dan bereikt worden. Langs deze weg, beiden van harte gefeliciteerd.    

Beroepingswerk: De kerkenraad heeft het voornemen om een beroep uit te brengen op Ds. J. Domburg uit Aalst. Dominee Domburg hoopt op DV 13 augustus in de morgendienst voor te gaan. Op maandag 14 augustus willen we dan een stemmingsvergadering houden, waarin de lidmaten van de gemeente uitgenodigd worden om hun stem uit te brengen. Aanvang 20.00 uur. In de kerk. Gedenk ook dit alles in uw en jouw voorbede. We zien uit naar een nieuwe herder en leraar in de gemeente van God te Zijderveld. Laten we God vragen, dat Hij hier in wil voorzien.

Meet Me: Meet me organiseert activiteiten voor christenen van ca. 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Op zaterdag 5 augustus gaan we kanoën en suppen!  Daarna gaan we nog borrelen bij de Beren in Leerdam. Geef je uiterlijk 24 juli op. Voor meer informatie en opgavenformulier, kijk je op https://meetmevijf.jouwweb.nl/

Voedselbank: Volgende week  zaterdag 12 augustus is het weer de inleverdag van hulpgoederen voor de voedselbank U kunt uw goederen brengen naar Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

VBW 2023: Op 14, 15 en 16 augustus hopen we de VBW weer te houden. Het thema is: Tel maar mee! Als we alles bij elkaar optellen wat er in de Bijbel over God geschreven staat, dan ontdekken we steeds meer over wie Hij is. Hij is te vertrouwen en Hij wil er voor ons zijn! Wij tellen allemaal voor Hem mee; niet een beetje, maar juist HELEMAAL! 
We nodigen alle kinderen van groep 1 t/m de brugklas uit om met ons mee te tellen en de horen wie Hij voor ons wilt zijn.  De tieners zijn dinsdagavond welkom . 

Op woensdagavond hopen we de kinderen, ouders en u te ontmoeten tijdens het kinderfeestje voor iedereen. Wees van harte welkom!!! Zie voor meer informatie de flyer of de website.
Gebedsbrief: Jezus leerde ons te bidden. Gebed heeft zó veel kracht. Meer dan wij misschien kunnen indenken. Bid u voor de VBW-dagen? Zondag 13 augustus wordt de gebedsbrief uitgedeeld. Deze geeft handreikingen waarvoor u kunt bidden en danken.

Kerkradio: DV dinsdagavond 15 augustus is er weer een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een goed moment toegewenst.

Operatie Mobilisatie: Operatie Mobilisatie is een internationale, interkerkelijke Christelijke organisatie die zich richt op de verspreiding van het Christelijk geloof. Als diaconie ondersteunen we dit werk financieel al jaren. Wellicht bij u bekend worden Gerco en Anne-Sophie van der Kraats - Blokland met hun 3 kinderen begin augustus uitgezonden naar Centraal Azië via deze organisatie.
Vanuit hen is de vraag gekomen of wij als gemeente met hen willen meeleven in gebed en ook financieel willen ondersteunen. Als kerkenraad hebben we besloten om hen financieel te ondersteunen door nu het geld ten name van Gerco en Anne-Sophie naar OM over te maken. Als u wilt meeleven d.m.v. gebed/nieuwsbrief kunt u een mailtje sturen naar tft.gas23@gmail.com  
De diaconie.

Verantwoording: Het verjaardagsfonds over de maanden mei en juni 2023  heeft het totaalbedrag van € 329,80 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 4,00; 8x € 5,00; 1x € 5,80; 10x € 10,00; 1x € 15,00; 2x € 16,00; 1x € 18,00; 2x € 20,00; 1x € 25,00; en 1x € 50,00. De weekcollecten voor de kerk over de maand juni bedragen totaal  € 1792,82. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 4 juni; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Tijdens bezoek door ds. J. de Jong is een gift van € 20,00 en een gift van 
€ 50,00 ontvangen voor de kerk. Enkele weken geleden zijn 10 spaarkaarten van Verkroost Kaas en Kip ingeleverd en verzilverd voor totaal € 30,00.  Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning. De kerkrentmeesters.
Bij bezorgen van Lichtspoor is door mevr. Van Zuilen €10,- en via mevr. Den Hertog €5,- ontvangen, waarvoor hartelijk dank. De maand collecte van juli is totaal €854,30. Hartelijk dank voor uw gaven, namens de diaconie.
 
Agenda in het kort:

Zaterdag 12 augustus                       Goederen inleveren voedselbank
maandag 14 augustus                      Stemmingsvergadering
Dinsdag 15 augustus                        Kerkradio  

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.