Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 29 en 30 2023 WEEK 29 en 30
WEEK 29 EN 30

Zondag 23 juli  
                               9.30 uur: Ds. J. Vis                    Meerkerk
                             18.30 uur: Dhr. R.W. Baas          Gouda
                               
Zingen voor de dienst: vm. ps. 19 vers 1  nm. ps. 19 vers 5
Kinderoppas: Anita Middelkoop en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Zondag 30 juli
                              9.30 uur: Dhr. R. Verkaik          Hardinxveld Giessendam
                             18.30 uur: Doctor H.A. Post        Veenendaal
                               
Zingen voor de dienst: vm. ps. 145 vers 3 nm. ps. 145 vers 4 
Kinderoppas: Anne-Linde Kok en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: We hoorden afgelopen zondagmorgen dat Mozes zeer zachtmoedig was toen zijn zus Mirjam en zijn broer Aäron morden tegen hem. De Heere nam het toen voor Mozes op. Mozes was op die manier ook een duidelijk voorbeeld van de Heere Jezus die zachtmoedig was en zelfs Zijn leven gaf voor ons zondaren. In de avonddienst ging het over het bekende verhaal van Ananias en Saffira die de satan een plek in hun hart hadden gegeven zodat zij niet eerlijk en oprecht handelden, maar de eer voor zichzelf wilden hebben. Duidelijk klonk de oproep om de eer van God in alles op het oog te hebben en dat ons hart vervuld mag zijn met de Heilige Geest, dat we tot Zijn eer mogen leven en Hem mogen dienen in de gemeente en in ons leven.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Jubileum: 60 jaar getrouwd, dat mogen Bertus van Nifterik en Jans van Niftrik - Ponsen (Sidewendervelt 7, 4122 GM) op DV 26 juli vieren. Bertus en Jans, langs deze weg van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. 60 jaar voor elkaar gespaard, kinderen en kleinkinderen mogen ontvangen, wat een zegen, looft den Heere. Een heel goede dag met elkaar. Lied 432 uit Weerklank zingt het zo:
Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu


Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,
Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.

Vakantietijd, is voor ouderen en alleenstaanden vaak een stille en mogelijk wel een eenzame tijd. Familie en de vaste mensen die zorg verlenen, zijn met vakantie. Vaak geeft dat onrust en spanning. Maar weet dat God altijd dezelfde blijft en ook altijd er is, ja zelfs heel dicht bij u allen wil zijn. Vertrouw alles wat u bezig houdt dan ook maar aan Hem toe. Hij zorgt!

Kerkradio: DV dinsdagavond 1 augustus is er weer een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar een meditatie, deze zal verzorgd worden door ouderling Marcel van Ballegooijen. Aanvang 19.30 uur. Een goed moment toegewenst.

 (Samen)zang tentdienst: Dit jaar is er weer de 5 jaarlijkse Zijderveldse feestweek. Deze mogen wij als hervormde gemeente afsluiten op DV zondagmiddag 3 september met een (samen)zangdienst met medewerking van Reni en Elisa Krijgsman. Noteert u de datum alvast in uw agenda?
Verantwoording: De collecte van zondag 9 juli met als bestemming het Dabar werk op de camping heeft het mooie bedrag van €229,20 opgebracht. Namens de diaconie hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Dinsdag 1 augustus                          Kerkradio  

Ten slotte:  een ieder die met vakantie gaat een goede en fijne tijd toegewenst. Ook de mensen die aan huis gebonden zijn en vanwege omstandigheden niet wegkunnen wensen we Gods nabijheid toe.
Weet met psalm 121 vers 4: de Heer zal u steeds gadeslaan…..waar u ook bent of verblijft. 
Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.