Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 27 en 28 2023 WEEK 27 en 28
WEEK 27 EN 28

Zondag 9 juli  
                               9.30 uur: Ds. J. Niesing                  Kesteren     Themadienst
                               
                             18.30 uur: Ds. L. van Wingerden     's-Hertogenbosch
                               
Zingen voor de dienst: vm. op toonhoogte 382  nm. ps. 36 vers 2 
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de I.Z.B. bestemd voor het Dabar werk, evangelisatiewerk op de camping. De tweede collecte is voor de kerk. 

Zondag 16 juli
                              9.30 uur: Ds. M. Baan                   Veenendaal
                             18.30 uur: Prop. Joh. van Eijsden   Driebruggen
                               
Zingen voor de dienst: vm. ps. 150 vers 1 nm. ps. 150 vers 2 
Kinderoppas: Renate Kok en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: De volgelingen van Jezus werden verspreid over het land vanwege vervolging in Jeruzalem. Maar hierdoor werd het Woord ook verspreid en dat mag uitlopen op grote blijdschap. Hoe wonderlijk zijn Gods wegen. Onze zonden concreet belijden, was de oproep in de avonddienst. De muur van zonden moet tussen ons en de Heere God uit. Dan mogen we leven in gemeenschap met God. We mogen weten dat God onze zonden zal vergeven, omdat de Heere Jezus voor onze zonden heeft betaald. 

Koffiedrinken: Na de themadienst is er weer koffie, thee en fris voor u/jou in het KC.
Van harte welkom om elkaar te ontmoeten.

Dabar: "Dabar" is Hebreeuws voor 'woord en daad'. Ook in 2023 verzorgen jongeren het animatiewerk op campings en in stadswijken in Nederland. Er is muziek, sport & spel, er wordt geknutseld en gediscussieerd. Recreatiewerk met een Missie, waarbij liefdevolle aandacht de rode draad is. Dabar is voor velen een van de weinige gelegenheden waarbij ze in aanraking komen met het christelijk geloof. Laten we dit werk dan ook van harte met onze gaven ondersteunen.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Rommelmarkt: De rommelmarkt van afgelopen zaterdag 1 juli jl. heeft het mooie bedrag van bruto 6.100,-- euro opgebracht. Allen die hier aan mee hebben gewerkt heel hartelijk dank. Daarbij zeker het organiserende team niet te vergeten. Wat moet er altijd weer een werk verzet worden. 

Voedselbank: Komende  zaterdag 8 juli kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer inleveren bij Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Kerkradio: DV dinsdagavond 18 juli is er weer een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Aanvang 19.30 uur. Een goed moment toegewenst.

Plaatselijke regeling: Er is een kleine wijziging aangebracht in de plaatselijke regeling. Dit kan ingezien worden bij de scriba van 10 tot 14 juli. Graag vooraf even bellen 06-11092835 
(Samen)zang tentdienst: Dit jaar is er weer de 5 jaarlijkse Zijderveldse feestweek. Deze mogen wij als hervormde gemeente afsluiten op DV zondagmiddag 3 september met een (samen)zangdienst met medewerking van Reni en Elisa Krijgsman. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Verantwoording: De diaconie collecte van de maand juni is totaal € 881,75 en de avondmaalcollecte van 25 juni bestemd voor stichting de Hoop €182,75
Hartelijk dank voor uw giften.


Agenda in het kort:
Zaterdag  8 juli                                  Goederen inleveren voor de voedselbank
Dinsdag 18 juli                                  Kerkradio  

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.