Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 23 2023 WEEK 23
WEEK 23

Zondag 11 juni  
                               9.30 uur: Ds. J. Niesing            Kesteren
                             18.30 uur: Ds. J. Holtslag           Giessenburg
Zingen voor de dienst: vm. ps. 81 vers 1 nm. ps. 81 vers 2.
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Aquilo Fokker.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: Merk je wel eens iets van God bij je zelf, of bij de ander, werd ons zondagmorgen gevraagd. Jezus Christus en de Heilige Geest, de twee handen van God, die willen het in ons leven werken, zodat we Zijn aanwezigheid gaan merken in ons leven. Horen we echt, zodat we geraakt worden in ons hart? Dat is wat God wil dat er gebeurt en Hij doet het door Zijn Heilige Geest, omdat Hij ons behoud op het oog heeft.

Ziekte en zorg: We zijn dankbaar dat Bas Hol ('t Werfje 3, 4122 GS) weer thuis mocht komen vanuit Het Gasthuis te Gorinchem. 

Jubileum: DV 15 juni hopen Bas en Sini Hol - den Braber ('t Werfje 3, 4122 GS) 50 jaar getrouwd te zijn. Een halve eeuw samen, wat een zegen mag dat zijn. 50 jaar samen betekent ook, dat er veel gebeurd is in al die jaren. Al die jaren is God met jullie mee gegaan, Hem mag dan ook de dank gebracht worden. Looft de Heer, want Hij is goed.
 
Jarig: Op DV 14 juni hoopt Thomas den Hertog (Lange Meent 4a, 4121 KM Everdingen) zijn verjaardag te vieren. Hij mag dan 79 jaar worden. Langs deze weg van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Op DV 15 juni hoopt Fiet van Eck - Schoenmaker (Zoowijkseweg 2a, 4107 LL Culemborg) 88 jaar te worden. Opnieuw een mijlpaal in het leven. We wensen u een heel goede verjaardag toe. Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
Mogen we onze trouwdag gedenken of onze geboortedag, stem dan in met ps. 103 vers 1,
Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Afsluiting ZAJW: 10 juni staat de slotavond van het ZAJW-seizoen op het programma. We willen met elkaar gaan BBQ-en. Dat niet alleen, we willen ook gaan bumpervoetballen. Wie gaat de strijd aan met de voetballen? De avond begint om 19.00 en zal gehouden worden op de Hei- en Boeicopseweg 156 te Hei- en Boeicop. De kosten voor de avond zijn 7 euro per persoon. Je kan je opgeven bij Michiel Haag (06-12303059). Zien wij je dan? 


Beroepingswerk: Op maandag 12 juni hoopt de kerkenraad weer bij elkaar te komen.
We willen dan evalueren en weer nadenken over hoe we verder gaan met het beroepingswerk. Wilt u dit werk in uw voorbede meenemen?

Avond met Familie v.d. Knijff: Donderdagavond 15 juni komen Kees en Esther van der Knijff vertellen over hun leven en werk in Beiroet. U/ jij bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De avond wordt gehouden in K.C."De Oude School".  Inloop 19.15 uur met koffie/thee/fris. Tussen 19.30 en 20.45 uur houden zij een interactieve presentatie. 
Op de website van de kerk staat een link naar een vlog die zij gemaakt hebben met hun kinderen. Hierin laten ze zien hoe een week in hun leven eruit ziet. Dit is misschien meteen een mooie voorbereiding op deze avond.

Kennismaking: Beste gemeente, Na diverse (online) kerkdiensten en met het opgroeien van onze dochter willen we graag meer investeren in ontmoetingen met gemeenteleden binnen de gemeente Zijderveld. Hartelijke groet, Robbert en Hanneke Molendijk 

Voedselbank: Zaterdag 10 juni kunt u weer hulpgoederen brengen naar Arie van Eck, Lentehof 7, voor de Voedselbank. Hartelijk dank voor uw steun aan onze naasten.
Kerkklok: Sinds het begin van deze week zult u het vertrouwde geluid van de kerkklok voor enige tijd moeten missen. Vanwege groot onderhoud zal het geluid van de kerkklok tot 19 juli 2023 niet te horen zijn. 

Jaarrekening: De jaarrekening over het jaar 2022 betreft het kerkrentmeesterschap ligt ter inzage bij de kerkelijk ontvanger E. Vink vanaf dinsdag 13 juni t/m donderdag 15 juni 2023.
Adres: Dorpsweg 42 te Zijderveld.  Graag vooraf even bellen. (0345-642152) 

Maquette: Zoals u heeft kunnen zien is de maquette onder de toren verbouwd van pastorie naar kerk. Vanaf heden is de opbrengst in de maquette bestemd voor de onderhoudskosten van de kerk. Er is een onderhoudsplan opgesteld voor meerdere jaren waarin is aangegeven welk onderhoud noodzakelijk is om de kerk in de huidige staat te kunnen bewaren. Op basis van dat onderhoudsplan is er een subsidie toegekend voor 60% van de kosten. Het resterende deel zullen we als kerk zelf moeten betalen.

Verantwoording: De diaconie collecte van de maand mei heeft totaal € 641,25 opgebracht.
Tijdens bezoekwerk is door diaken J. Blokland €10,- ontvangen voor de diaconie.
Hartelijk dank voor uw giften, met vriendelijke groet de diaconie. Het verjaardagsfonds heeft over de maanden maart en april 2023 het totaalbedrag van € 406,12 opgebracht. Bedragen via de bank zijn hierbij inbegrepen. Specificatie: 1x € 1,12; 2x € 2,00; 1x € 3,00; 9x € 5,00; 1x € 7,00; 10x € 10,00; 1x € 14,00; 2x € 16,00; 5x € 20,00 en 2x € 50,00. De weekcollecten voor de kerk over de maand mei bedragen totaal  € 1643,77. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 7 mei; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat betreft onderhoud kerk bedraagt over de maand mei € 115,05. Door ds. J. de Jong is tijdens bezoek een bedrag van € 20,00 ontvangen voor de kerk.  Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor al uw financiële ondersteuning.

Agenda in het kort:
Vrijdag                          9 juni             Nacht van gebed (KC Hagestein)
Zaterdag                    10 juni            Goederen inleveren voedselbank en afsl. ZAJW
Maandag                   12 juni            Kerkenraadsvergadering
Donderdag                15 juni            Fam. van de Knijff

Ten slotte:     
                                   Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.