Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 20 2023 WEEK 20
WEEK 20

Zondag 21 mei
                               9.30 uur: Ds. D. Verkuil                         Rhenen
                             18.30 uur: Prop. P. van der Schee         Hoevelaken
Zingen voor de dienst: vm. 145 vers 1  nm. ps. 145 vers 2
Kinderoppas: Renate Kok en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het orgelfonds.

Bij de diensten: In de morgendienst werden we opgeroepen te leren uit het Woord van God, zodat we niet onwetend zijn. Als we weten van de opstanding van Jezus, mogen we ook weten, dat allen die in Hem zijn ontslapen met Hem mogen opstaan. Dat mag onze troost zijn. De Christelijke hoop, daar mochten we van horen in de avonddienst. Die hoop mag het anker zijn van ons leven. Hebben we de vaste grond voor ons anker gevonden in de Heere Jezus? 

Ziekte en zorg: We denken aan Bas Hol, ('t Werfje 3, 4122 GS). Hij is opgenomen in Lingesteyn voor revalidatie, vanwege een gebroken arm. We wensen hem toe, dat het herstel voorspoedig mag gaan. Bij het klimmen van de jaren nemen moeite en gebreken nog wel eens toe. Maar we mogen weten dat onze God in dit alles erbij wil zijn, Hij wil en zal ondersteun.  

Jubileum: Op 22 mei DV hopen Piet en Fiet van Eck - Schoenmaker (Zoowijkseweg 2a, 4107 LL Culemborg) te gedenken dat zij maar liefst 65 jaar getrouwd zijn. Wat een zegen, zo lang voor elkaar gespaard. Dat het alles bij het klimmen van de jaren niet makelijker wordt, weten ook jullie, maar wat jullie ook mogen weten is, dat God een God van nabij is en voor jullie zorgt. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen, ze staan om jullie heen. Wat mag dat ook een vreugde geven. Met psalm 147 vers 1 mogen we zingen;
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergâren en in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.


Jarig: Op DV 24 mei hoopt Gerrit van Bruggen (Schoolstraat 4, 4122 GA) zijn verjaardag te gedenken. Hij mag dan de leeftijd van 78 jaar bereiken. Een gezegend nieuw levensjaar toe gewenst. Op DV 26 mei hoopt Rob Verhoeven (Hof van Batenstein 26, 4131 HD Vianen) zijn 80 ste verjaardag te gedenken. De leeftijd van de zeer sterken, zegt de Bijbel. Langs deze weg willen we je van harte feliciteren met je verjaardag Rob. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

24 uursactie: Afgelopen weekend hebben 17 leden van de TC en JV 24 uur lang paalgezeten. Dankzij alle support hebben zij deze uitdaging vol weten te houden. Ook de jongens- en meisjes van de clubs hebben zich ingezet door flessen op te halen en zich te laten sponsoren voor de stormbaan. Bedankt voor jullie inzet.
Deze dag heeft het voorlopige bedrag opgeleverd van €10.250.- Hiervan is 25% voor Stichting Jarige Job. Het overige bedrag wordt gebruikt voor de verbouwkosten van de pastorie.  Hierbij willen we alle vrijwilligers, sponsoren en iedereen die deze 24 uur tot een succes hebben gemaakt hartelijk bedanken. We hebben genoten van de goede sfeer en saamhorigheid.

Kerkradio: Op dinsdag 23 mei DV is er van 19.30 tot 20.00 uur weer een kerkradio uitzending, u kunt dan luisteren naar psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Een gezegend moment toegewenst.

Oud ijzer: Er is een bedrag binnengekomen van € 3492,50 betreffende de laatst gehouden oud-ijzer actie. Een ieder die hieraan heeft bijgedragen willen we hartelijk danken voor de inzet. Ook dank aan de firma A.C. den Hartog en zn. voor de ruimte, die wij als kerk krijgen om daar onze opslag te hebben en ook het behulpzaam zijn tijdens het lossen en sorteren van de opgehaalde goederen. Heel hartelijk dank.

Verantwoording: Door ds. J. de Jong is tijdens bezoek een gift van € 50,00 ontvangen voor de renovatie van de pastorie. Afgelopen zondag is in de collecte  een gift van € 15,00 ontvangen ook als bestemming: pastorie. Namens de kerkrentmeesters voor alles heel hartelijk dank.

 

 


Agenda in het kort:

Dinsdag 23 mei          Kerkradio


Ten slotte:                 
                                    Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.