Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 2 2023 WEEK 2
WEEK  2

Zondag 15 jan.      
09.30 uur: Ds. G. van Goch.            Scherpenzeel
18.30 uur: Ds. A.J. Sonneveld         Lopik
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 118 vers 7  nm. Ps. 118 vers 14
Kinderoppas: Esther Kool en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Derde collecte is voor de I.Z.B. (Inwendige Zendings Bond)

Bij de diensten: Langs een andere weg, was het thema van de preek zondagmorgen. De wijzen uit het oosten hadden Jezus aanbeden. Ze gingen weer naar huis, maar langs een andere weg, als dat zij gekomen waren. Ze gingen ook zelf anders naar huis, ze hadden Koning Jezus ontmoet. Ja, als we Jezus ontmoeten wordt de weg die wij door het leven gaan, anders. Dan wijken we af van de weg die naar het verderf lijdt en gaan we op de weg ten leven. Dat mag gezien worden in de praktijk van het leven. In vriendschap, er zijn voor de ander, je plaats vrij maken voor de ander, zoals Jonathan zijn plaats als troonopvolger afstond aan David. Zoals Johannes de Doper wees op Jezus en niet op zichzelf. Zo mocht er gewezen worden op die grote Plaatsbereider, Jezus Christus, Die met het geven van Zijn leven aan het kruis, plaats maakte voor ons zondaren, bij God in de hemel.

Ziekte en zorg: Maandag jl. is Mevr. Klazien Kool, (Dorpsweg 40, 4122 GG) opgenomen in de Maartenskliniek te Berg en Dal voor een revalidatieperiode van 2 weken. We hopen en bidden dat het revalideren mag leiden tot een verbeterde situatie. Door het leven moeten met veel pijn is moeitevol en zo uitzichtloos. Heel veel sterkte gewenst deze periode.
Marieke Kemkes, (Kortgerecht 80, 4145 NM Schoonrewoerd) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem vanwege een ernstige griepinfectie. Dat God de behandeling in het ziekenhuis mag zegenen, dat is onze bede. Heel veel sterkte toe gewenst voor jou Marieke, maar ook voor Martin en de kinderen.

Geboorte: Op 27 dec. werden Pim en Sanne van Duuren, (Lentehof 38, 4122 GZ) verblijd met de geboorte van een zoon. Zij hebben hem de naam Bram Johannes Adriaan gegeven. Bram is het broertje van Siem en Gijs. Op het kaartje plaatsten zij de tekst: De Heere is God, Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Een getuigenis, die heen wijst dat ook Bram het eigendom van de Heere is. Pim en Sanne mogen voor hem zorgen. Langs deze weg van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon.

Overlijden: Op 29 dec. is overleden ons gemeentelid Arnold van Ravesteijn. Arnold heeft gewoond aan de Diefdijk nummer 13. Wat een zeer moeite volle weg is er vele jaren gegaan, door Arnold, maar ook voor hen die om hem heen stonden als naaste familie. Op de kaart staat het lied van Sela, een gebed 'Troost ons Heer, wees ons nabij. Laat ons in Uw armen vrede vinden. Draag ons Heer en koester ons als we denken aan de mensen die we missen'. Dat de troost, gevraagd aan onze God, door Marianne, Cornel en Annika, Cédric en Manouk en Pa en Ma Uittenboogaard mag worden ervaren.  5 jan. heeft de begrafenis plaatsgevonden.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl


Jarig: Woensdag 18 jan. DV. hoopt mevr. M.M. van Zuilen-Kool, (Santcamp 10, 4122 GV), haar 79ste verjaardag te vieren. Op DV. vrijdag 20 jan. mag mevr. P. van Meeteren-de Jong, (Kerkweg 29, 4122 GB) haar 85ste geboortedag gedenken. Met Ps. 146 vers 1 mag God de lof toegezongen worden. In deze psalm wordt ook een belofte uitgesproken door de dichter, die we mogen overnemen, mogen doen, al de dagen van ons leven.
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.


Gebedskring: Op DV. 16 januari komt om 20.00 uur de gebedskring weer bij elkaar. Ook deze keer zullen we samenkomen bij mevr. Willemien Leuvenink op de Bickelenberg 22. Komt u, kom jij ook mee bidden?

Kerkradio uitzending: Op D.V. 17 jan. is er weer een kerkradio uitzending. 
Aanvang 19.30 uur. De meditatie wordt verzorgd door ouderling Bart de Jong.

Vrouwenkring: Elk seizoen plannen we zes bijeenkomsten. Voor één van deze zes bijeenkomsten zijn we gewoon een spreekster uit te nodigen. D.V. komt op uitnodiging, woensdag 25 januari Heleen Quist spreken. Het thema waar zij over wil gaan spreken: 'Hoe is jouw karakter? (en legt dat naast dat van Jezus). Aan de hand van vier discipelen wordt ons karakter helder gemaakt. Welk karakter we ook hebben, er wordt van ons gevraagd iets van het beeld van de Heere Jezus te weerspiegelen. De Heere Jezus wordt dan steeds groter en ons 'ik' steeds kleiner. 
Voor wie: alle vrouwen uit de regio. Datum: D.V. woensdag 25 januari. Tijd: 10.00-12.00 uur (inloop 9.45 uur). Waar: Kerkelijk Centrum 'De Oude School', Kerkweg 9, 4122 GB Zijderveld. Voor contact: vrouwenkring@hervormdzijderveld.nl

Structurele hulp aan de voedselbank: komende zaterdag 14 januari kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun, ook in 2023.

Kerkbalans 2023: De landelijke actie Kerkbalans met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” komt er binnenkort weer aan. In Zijderveld zullen de kerkrentmeesters en notabelen daarvoor bij u aan de deur komen. Dat zal zijn in de periode tussen 14 jan. 2023 en 28 jan. 2023. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer op u mogen rekenen.
Activiteitencommissie: U bent van harte uitgenodigd op D.V. zaterdag 28 januari 2023 voor de pannenkoekenavond of de Running Diner. De pannenkoekenavond is in het K.C. en de Running Diner vindt plaats bij gemeenteleden thuis. Vergeet u niet aan te melden voor 20 januari. Voor meer informatie zie de website en de uitgedeelde flyer. We zien uit naar uw/jouw komst.

Verantwoording: De collectebussen voor IZB/GZB bij de uitgang van de kerk hebben in 2022 € 468,66 opgebracht. De laatste collectes dit jaar zijn geteld. De maandcollecte van dec. is totaal € 451,25.  Collecte in de ochtenddienst op 1e kerstdag voor fam. van der Knijff heeft € 202,95 opgebracht. Collecte in de avonddienst op 1e kerstdag voor ZOA, vluchtelingenhulp heeft € 301,42 opgebracht. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven. De weekcollecten voor de kerk over de maand december bedragen totaal  

€  1595,58. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 4 december; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette, die onder de toren staat, bedraagt over de maand december € 93,70. Vervolgens zijn de navolgende giften ontvangen: € 250,00 voor het orgelfonds, € 600,00, 

€ 250,00 en € 2000,00 voor de verbouwing van de pastorie.

Tot slot vermelden we een gift van € 50,00 te hebben ontvangen betreft verkoop van kaarten. Ook nu weer zijn er vele bedragen te vermelden, waarvoor onze hartelijk dank.            De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:

Maandag        16 jan. Catechisatie en Gebedskring

dinsdag          17 jan. Kerkradio-uitzending en Belijdeniscatechisatie
Woensdag     18 jan. Jongensclub 
Zaterdag        14 jan. Inleveren goederen voor voedselbank en Start actie Kerkbalans

Ten slotte:                             Dit mogen dan weer de eerste Zaaier berichten van het nieuwe                                       jaar zijn. Langs deze weg wens ik u en jullie allen een                                                 gezegend nieuw jaar toe. Hartelijk roep ik u op dicht bij God te                                         leven, te leven van Zijn beloften. Die gaan met u met jou mee                                          ook in de donkere dagen van het leven.
 
                                               Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.