Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 19 2023 WEEK 19
WEEK 19

Zondag 14 mei 
                               9.30 uur: Ds. W. Poldervaart    Voorthuizen
                             18.30 uur: Ds. C. Hoogerwerf    Doorn
Zingen voor de dienst: vm. ps. 8 vers 1   nm. ps. 8 vers 3
Kinderoppas: Jantine Sterk en Jasper de Leeuw.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming Wereld Diaconaat. De tweede collecte is voor de kerk. 

Hemelvaartsdag.
9.30 uur: Ds. L. van Wingerden  s'Hertogenbosch         
Zingen voor de dienst: 
Al heeft Hij ons verlaten                           WK 185 : 1-2
Kroon Hem met koningskroon                WK 189 : 1-2
Eens als de bazuinen klinken                   WK 212 : 1-2-6
Na de dienst
Jeruzalem, o stad van heil en vrede       WK 220 : 1-3-6
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming Z.O.A. De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: Opnieuw mocht zondag de Bijbelse boodschap klinken. Opnieuw werden we opgeroepen om de Heere Jezus te volgen. Ons te bekeren. Maar ook mocht de boodschap klinken: "Ik zal hun één hart en één weg geven". Wat hebben we toch een machtig God. 
Ziekte en zorg: We zijn dankbaar met en voor kerkelijk werker dhr. Rook Verkaik, dat hij weer thuis mocht komen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. Dank is er ook bij Klaas Bronkhorst (Dorpsweg 66, 4122 GH) dat de operatie aan zijn heup geslaagd is. We hopen dat ook het revalideren voorspoedig mag gaan.

Jubileum: Op zondag 14 mei D.V. zijn Arie en Maaike van Eck - Koedam (Lentehof 7, 4122 GZ) 55 jaar getrouwd. 55 jaar lang voor elkaar gespaard, wat een zegen. Wat waren er vele mooie momenten in het leven, maar ook zorgen en moeite, maar in dat alles zorgt God, Hij weet van alles wat ons bezighoudt. Stel jullie vertrouwen dan ook voor nu én de toekomst op Hem, Die alles heeft volbracht. 

Beroepingswerk: Op zaterdagmorgen 6 mei, maakte dominee J. Boom ons bekend, dat hij het beroep naar de gemeente Zijderveld niet kon aannemen. Dat was voor ons als gemeente een teleurstelling. Laten we als gemeente, opnieuw onze handen vouwen en vragen of God ons de weg wil wijzen in het beroepingswerk, wat weer opnieuw mag gaan beginnen. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Examens: De examens zijn reeds begonnen, allen die hier mee bezig zijn van harte Gods zegen toe gewenst.

Gebedskring: Maandag 15 mei D.V. is er weer gebedskring, aanvang 20.00 uur in de consistorie. Misschien denkt u of jij er al wel eens langer aan om ook te gaan en het komt er maar niet van, neem de stap en weet u/jij je van harte welkom.

Voedselbank: Zaterdag 13 mei kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Oppas op onze kleinen: Carolien Lam neemt het coördineren van de crèche over. Het volgende oppasrooster zal dan ook door haar worden opgesteld. Langs deze weg danken we Sanne van Duuren voor de tijd, dat zij dit rooster heeft gemaakt. Dank je wel, Sanne.

Nacht van gebed: Van 9 op 10 juni D.V. wordt de nacht van gebed gehouden. Deze keer zal het in Hagestein plaatsvinden. Zet u en jij dit vast in de agenda!

Contactdag Informeel 2023: D.V. zaterdag 17 juni a.s. is de landelijke Contactdag Informeel van Stichting Winstuitverlies. We nodigen u/jou van harte uit om op een prachtige locatie andere getroffenen, betrokkenen en degenen die geliefde(n) verloren aan kanker op een informele wijze te ontmoeten. Een geschikte activiteit om met het hele gezin aan deel te nemen. O.a. diaklankbeeld met samenzang door Rien Mouw. Welkom op hét informele contactmoment met en voor lot- & geloofsgenoten rondom kanker! We zien uit naar uw/jouw komst! Wanneer? D.V. zaterdag 17 juni 2023 van 11 – 15 uur (inclusief catering) Waar? Leidsche Hoeven – Tricht. Aanmelden (verplicht): www.winstuitverlies.nl

 

Verantwoording: De collecte voor de diaconie in de maand april heeft in totaal €810,35 opgebracht. Hartelijk dank namens de diaconie. De weekcollecten voor de kerk over de maand april 2023 bedragen totaal  €  2071,86. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 2 april; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat bedraagt over de maand april € 46,80.  Heel hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.                     De kerkrentmeesters.

 

Agenda in het kort:

Vrijdag en zaterdag   12 en 13 mei   24 uursactie
Zaterdag                    13 mei             Inleveren goederen voedselbank
Maandag                   15 mei             Gebedskring

Ten slotte:                                         Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.