Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 18 2023 WEEK 18
WEEK 18

Zondag 7 mei 
                               9.30 uur: Ds. J. Tadema            Nijkerk
                             18.30 uur: Ds. G.C. de Jong       Sliedrecht
Zingen voor de dienst: vm. ps. 43 vers 3   nm. ps. 43 vers 4
Kinderoppas: Esther Kool en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse extra collecte voor de kerk. 

Bij de diensten: Bij het verschijnen van deze "Zaaier" liggen er alweer 4 erediensten achter ons. Diensten waar het evangelie mocht gepredikt worden. Ook was daar de belijdenisdienst op 20 april. Pauline Lam - van Leerdam mocht haar ja woord uitspreken. Zondag 30 april mochten er 2 kleine kinderen van de gemeente gedoopt worden, Bram en Mirthe. Wat rijk als je zulke diensten mag meemaken. Wat is God goed, Zijn werk gaat door, ook in de gemeente van Zijderveld. Laten we er dankbaar voor zijn en trouw wezen in de samenkomsten.
Ziekte en zorg: We leven mee met Nel en Knil van Meeteren - de Vor (Kerkweg 16, 4122 GC) en ook Wil van den Berg - de Vor (Dorpsweg 30, 4122 GG). Zij hebben in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van een broer en zwager. Een lege plaats is er ontstaan in het gezin, waaruit zij kwamen. We bidden hun toe dat de Heere hun mag troosten. Onze Kerkelijk werker, Dhr. Rook Verkaik (Ekster 26 ,3371 JD Hardinxveld-Giessendam) is zaterdag 22 april met spoed opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. Grote dankbaarheid is er, dat zijn leven is gespaard. Een periode van herstel breekt aan. We hopen en bidden dat God het herstel voorspoedig wil maken. We wensen hem en allen die om hem heen staan Gods nabijheid toe in deze weg. "Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren hand", zingt een lied. Clazien Kool  - van Eck (Dorpsweg 40, 4122 GG) heeft een behandeling ondergaan tegen de aanhoudende pijn in de rug. We hopen met haar, dat deze behandeling voor langere tijd verlichting mag geven.

Jubileum: Op dinsdag 9 mei DV zijn Aart en Wil Bronkhorst - de Jong (Bickelenberg 12, 4122 GW) 50 jaar getrouwd. Een halve eeuw samen, wat een zegen. Jullie mogen dit samen beleven en dat is niet vanzelfsprekend, want wat waren er zorgen om de gezondheid van Aart, hoe zal het allemaal gaan. Toch deze mijlpaal, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. "Looft den HEER, want Hij is goed" en die Heere zal ook bij jullie zijn op jullie verdere levenspad.

Onderscheiding: Ook langs deze weg willen we Kees van Dijk (Dorpsweg 27a, 4122 GE) van harte feliciteren met zijn Koninklijke onderscheiding. Hij mocht deze op 26 april in ontvangst nemen.

Beroepingswerk: 6 mei, of eerder, is de datum waarop dominee Boom zijn beslissing op het beroep naar Zijderveld bekend moet maken. Als u dit leest, zullen we het al snel weten.
We mogen het in de handen van God leggen en weten: Hij zal de weg wijzen.

Update
Vanmorgen, zaterdag 6 mei heeft dominee Boom doorgegeven dat hij het beroep naar Zijderveld niet heeft kunnen aannemen.
Een teleurstellend  bericht maar laten we in dit als op de Heere blijven vertrouwen.
Hij weet wat goed is voor zijn gemeente.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Kerkradio: Op dinsdag 9 mei DV is er van 19.30 tot 20.00 uur weer een kerkradio uitzending. De meditatie zal verzorgd worden door ouderling B. de Jong.

Jaarlijks uitje voor de ouderen: Op D.V. dinsdag 9 mei 2023 hebben we ons jaarlijkse uitje voor de ouderen van onze gemeente georganiseerd. We gaan op bezoek bij de landwinkel en schenkerij  " De Kersenhut " in Cothen. Het programma is als volgt: 
Om 10.30 uur wordt u verwacht in het kerkelijk centrum "De Oude School" voor de opening van deze dag. U krijgt een kopje koffie of thee aangeboden met wat lekkers erbij. 
Om ongeveer 11.00 uur maken we ons gereed voor vertrek en zien we de dag met veel interesse tegemoet. Voor meer info zie de persoonlijke uitnodiging.  

Voedselbank: Zaterdag 13 mei kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

24 uursactie: De 24 uursactie komt steeds dichterbij. Heeft u/heb jij het programma al gezien? Er wordt van alles georganiseerd: paalzitten, bingo, sing-inn. En dat alleen nog maar op vrijdagavond. Uiteraard gaan we ook ’s nachts en zaterdags tot 19.00 uur door.
Wist je dat het zondag 14 mei Moederdag is en we ook bloemen verkopen op de mini braderie?  We zien u/ jou toch ook? De opbrengst is bestemd voor de verbouwkosten van de pastorie en Stichting Jarige Job. Heeft u zich al opgeven voor het ontbijt en/of chinees buffet? Zie daarvoor de huis-aan-huis bezorgde flyer of de website van de kerk.


Verantwoording:

 

Agenda in het kort:
Dinsdag                      9 mei               Kerkradio uitzending
Vrijdag en zaterdag   12 en 13 mei   24 uursactie
Zaterdag                    13 mei             Inleveren goederen voedselbank

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.