Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 16 2023 WEEK 16
WEEK 16 EN 17

Zondag 23 april 
                               9.30 uur: Ds. J. de Jong            Nijkerk            Belijdenisdienst
                             18.30 uur: Ds. H. Markus            Leerdam
Zingen voor de dienst: vm. ps. 108 vers 1 en 2   nm. ps. 108 vers 6
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Zondag 30 april 
                               9.30 uur: Ds. A. van Dalen        Lopikerkapel   Doopdienst
                             18.30 uur: Ds. P.H. van Trigt      Ede
Zingen voor de dienst: vm. ps. 105 vers 1 nm. ps. 105 vers 2
Kinderoppas: Carolien Lam en Geert van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Zondagmorgen mochten we het winterwerk afsluiten. Thema: "Enthousiasme gezocht!" Het thema, waar ook het winterwerk mee werd geopend. We werden gewezen op God, waarin we het enthousiasme kunnen vinden. In God zijn. 
Vandaar uit naar onze omgeving om met enthousiasme van Jezus te vertellen.
In de avonddienst werden we gewezen op de littekens van de Heere Jezus, na Zijn opstanding. In die littekens mogen ook onze littekens zijn. Dan zijn ze er nog wel, maar wel genezen. Aan ons de opdracht om een herbergier te wezen voor de zovelen, die verwond zijn en als kerk een herberg.  

Ziekte en zorg: We leven mee met Maaike en Rijk van Zuilen - Kool (Santcamp 10, 4122 GV). Wat geeft het een verdriet als je afscheid moet nemen van je broer, die zo plotseling kwam te overlijden. Dat de Heere God hen in dit verlies zeer nabij mag zijn. Het is Pasen geweest, de Heere Jezus is opgestaan. Wat een lijden ging daar aan vooraf. Littekens in de handen en de zij van Jezus. Ook onze wonden mogen we brengen bij Hem, opdat ze genezen mogen. Zondag hebben we voor Mevr. Ruitenburg - Schep (Zijderveldselaan 11, 4122 GN) gebeden. Zij is op zeer hoge leeftijd en ziek.
Bij het schrijven van deze Zaaier mag het naar omstandigheden weer wat beter gaan en konden ze gefeliciteerd worden met hun 65 - jarig huwelijksjubileum door de burgemeester. We wensen haar samen met haar man toe, dat ze zich gedragen mogen weten door onze Heere Jezus. Clazien Kool - van Eck (Dorpsweg 40, 4122 GG) heeft maandag 17 april een behandeling ondergaan, om rugklachten te verminderen. We mochten zondag voor haar bidden, dat God de behandeling wil zegenen. Woensdag 19 april is Maaike van Zuilen - Oskam (Krooshofstraat 8, 4122 GL) geopereerd aan haar heup. Als u dit leest hoopt Maaike weer thuis te zijn. We wensen haar langs deze weg een voorspoedig herstel en dat de operatie gezegend mag worden.

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,
Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.

Jubileum: Op zaterdag DV 29 april hopen Nico en Teuni Verkuijl - Jakobs (Dorpsweg 34, 4122 GG) 40 jaar getrouwd te zijn. Wat mooi om deze mijlpaal te bereiken en te mogen beleven. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Gods zegen op jullie verdere levensweg.

Jarig: Op DV 3 mei hoopt dhr. Bertus van Nifterik (Sidewendervelt 7, 4122 GM) zijn verjaardag te vieren. Hij mag dan 90 jaar worden. Wat een mooie leeftijd, van harte gefeliciteerd. We wensen u een gezegende dag toe met allen die u lief en dierbaar zijn.
Je houdt van zingen Bertus, daarom: Psalm 150 vers 1.
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.


Openbare Belijdenis van het geloof: Op zondagmorgen 23 april hoopt Pauline Lam – van Leerdam , Kerkweg 36, 4121 KR Everdingen, in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen. Het achterliggende seizoen mocht Pauline zich hierop voorbereiden, waarbij ook Arend-Jan trouw meedeed. We zijn dankbaar dat de Heere dit verlangen in haar hart wilde werken om Zijn naam te belijden. 
De aannemingsavond was op dinsdag 18 april. 
We wensen Pauline en Arend-Jan met hun gezin een gezegende dienst toe. Boven alles wensen we hen toe om de Heere Jezus elke dag weer opnieuw voor ogen te stellen en Hem te volgen. Hij belooft: "Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is". We bevelen Pauline en haar gezin aan in uw hartelijk meeleven.

Doopdienst: Op DV zondag 30 april mogen Bram Johannes Adriaan van Duuren en Mirthe Gerdien Louise Oostenbrugge het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. God die zijn hand uitsteekt naar deze kinderen en tegen hen zegt: "Jullie zijn van Mij". Wat mag dat rijk zijn. We zien uit naar een gezegende dienst.

Beroepingswerk: Zaterdag 15 april jl. is het beroep bij dominee Boom gebracht. Er waren geen bezwaren tegen de procedure van beroep ingebracht. Op DV dinsdag 25 april kunt u en jij kennismaken met dominee en mevr. Boom. De kennismaking vindt plaats in "De Krooshof". Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Dominee Boom heeft tot 6 mei de tijd om over het beroep na te denken en de beslissing bekend te maken. Opnieuw roepen wij op, om dominee Boom en zijn gezin in het gebed te gedenken. Ook voor de Herv. Gem. 's - Gravenmoer is het spannend.
Het adres van Fam. Ds. J. Boom is, Lange Veertel 75, 5109 BE 's - Gravenmoer. Mail adres is: j.boom@solcon.nl Meeleven middels kaart, brief of mailtje zal zeker op prijs gesteld worden.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Kerkradio: Op dinsdag 25 april DV is er van 19.30 tot 20.00 uur weer een kerkradio uitzending, u kunt dan luisteren naar psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Een gezegend moment toegewenst.

Nieuwsbrief: De familie v.d. Knijff heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Deze is te vinden op de website van de kerk. En ligt zondag achterin de kerk klaar om meegenomen te worden. Ook kunt u zich via de site van de GZB inschrijven voor deze nieuwsbrief (www.gzb.nl/zendingswerkers/kees-en-esther-van-der-knijff). Zo ontvangt u deze in het vervolg automatisch in uw mail.

Gedenken: Op DV 27 april mag onze koning Willem Alexander zijn verjaardag gedenken. Wat een zegen, dat we dat in een vrij land op allerlei wijze mogen vieren. We wensen onze koning een goede dag toe. Maar niet in het minst Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Daarnaast is er op 4 mei de dodenherdenking en op 5 mei mogen we vieren dat we bevrijd zijn van oorlog. Laten we in dit alles God niet vergeten, Hem bidden en danken voor al wat Hij geeft. 

Verantwoording: De collecte van zondag 9 april met bestemming fam van den Knijff heeft € 286,25 opgebracht, hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie.
 

 

Agenda in het kort:
Dinsdag          25 april           Kerkradio uitzending


Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.