Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 15 2023 WEEK 15
WEEK 15

Zondag 16 april Afsluiting Winterwerk
                               9.30 uur: Ds. A.J. Sonneveld   Lopik
                             18.30 uur: Prop. W. Koelewijn    Leusden
Zingen voor de dienst: vm.    nm. ps. 34 vers 1
Kinderoppas: Anita Middelkoop en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming het plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Wat ging Jezus een zeer zware weg. En zij kruisigden Hem. Maar zelfs in die weg had Jezus oog voor hen, die Hem kruisigden. Maar ook voor één van de kwaaddoeners, die naast Hem aan het kruis hing: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn". Op Paas morgen is Jezus opgestaan. Ja, want bij de opwekking van Lazarus heeft Hij gezegd "Ik bén de Opstanding en het Leven!". Dat mag ongekende blijdschap geven.

Ziekte en zorg: Op 4 april is ons gemeentelid dhr. Kees Uittenboogaard (Diefdijk 13, 4121 KN Everdingen) overleden. Hij mocht de gezegende leeftijd van 87 jaar bereiken. Wederom is er verdriet om het verlies van een geliefde. Langs deze weg willen we mevr. Uittenboogaard, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toewensen. U, jullie allen zijn bij God de Vader bekend en Hij heeft een ieder lief en wil troostend nabij zijn.

Jubileum: Op DV maandag 17 april hopen dhr. en mevr. J.A. Ruitenburg - Schep (Zijderveldselaan 11, 4122 GN) te gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Een zeer bijzondere mijlpaal mag dit wezen. Groot is dan ook de dankbaarheid. Al die jaren heeft God hen gespaard voor elkaar. De weg was soms moeilijk, als daar ziekte en zorg was. Maar God heeft steeds doorgeholpen. We wensen hen samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen een gezegende dag toe. 
Geeft den God des hemels eer;
Lof zij aller scheps'len HEER;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Ps. 136 vers 26.

Belijdenis: Op DV zondag 23 april hoopt Pauline Lam - van Leerdam (Kerkweg 36, 4121 KR Everdingen) belijdenis van het geloof af te leggen.. Op dinsdag 18 april is de 
aannemingsavond. Wilt u Pauline in uw voorbede gedenken?

Beroepingswerk: Gemeente, wat een spannende tijd, zal dominee Boom het beroep kunnen aannemen. Ook voor dominee Boom en zijn gezin is het een bijzondere tijd. Wat zal de weg van de Heere zijn, die gegaan moet worden. Maar ook niet in het minst voor de gemeente 's -Gravenmoer is het heel wat, zou onze predikant weggaan? Gemeente wilt u het beroepingswerk blijvend in uw, jouw gebeden blijven gedenken.

Afsluiting winterwerk: Een heel winterseizoen lang mochten we als clubs, vereniging, vrouwenkring, gesprekskring, Bijbelkring en oudermiddagen bij elkaar komen. Met elkaar luisteren naar de Bijbel en er over spreken, Zo mochten we opgebouwd worden in het geloof. Ook het samenzijn gaf vreugde. We mogen dit seizoen dan ook weer dankbaar
afsluiten in de kerk onder het Woord. Na afloop is er koffie, thee of fris, Komt u ook?

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Gebedskring: Op DV maandag 17 april komt om 20.00 uur de gebedskring weer bij elkaar in de consistorie. Weet u welkom.

Oud ijzer: Op DV Woensdagavond 19 april wordt er weer oud ijzer opgehaald. Wilt u het weer verzamelen en aanbieden? Opbrengst is voor de kerk. 

Hulp VBW: De voorbereidingen voor VBW 2023 zijn gestart en in volle gang.
Hebt u zich al opgegeven voor één van de activiteiten waar hulp bij nodig is?
 

Verantwoording: Door ds. J.de Jong is op bezoek een gift van € 10,00 ontvangen voor de kerk.  Heel hartelijk dank. De kerkrentmeesters.

 


Agenda in het kort:
Maandag   17 april    Gebedskring
Woensdag 19 april    Oud ijzer ophalen
Donderdag 20 april   Kerkenraadsvergadering


Ten slotte:                 
                                    Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.