Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 14 2023 WEEK 14
WEEK 14

Zondag 9 april - Pasen
                               9.30 uur: Ds. A.A.W. Boon                   Veenendaal 
                             18.30 uur: Ds. T.C. de Leeuw                 Nieuw - Lekkerland
Zingen voor de dienst: vm. Christus, onze Heer, verrees WK 166 : 1-2-3. 
God dank! Laat iedereen het horen WK 172 : 1-2. Jezus leeft en ik met Hem! WK 178 : 1-3.
Daar juicht een toon WK 167 : 1-2-3-4. nm. Ps. 98 vers 1.
Kinderoppas: Anne-Linde Kok en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming het zendingsechtpaar Fam. Kees en Esther van der Knijff. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Zondagmorgen mochten we kennis maken met Ds. J. Boom onder het Woord. Centraal stond de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Jezus werd al juichend Jeruzalem binnen gehaald. In diepere zin is het ook de intocht van de lijdensweg van Jezus. Hij reed op een ezel naar de stad Jeruzalem, de stad die voor Hem een offerplaats werd, zodat wij zouden leven, kunnen leven omdat het offer is gebracht.
"Het altaar bestijgen", was het thema voor de avonddienst. Wat een geweldige liefde heeft Jezus voor ons. Ook al wilden we niet naar Hem toe, geloofden we niet. Hij gaat het altaar bestijgen. Hij gaat voor U, voor mij, voor jou. Hij gaat ondanks het verzet van kerk en wereld. Hij rekent niet met ons af, maar gaat betalen!  

Ziekte en zorg: Voor zover bekend zijn er geen zieken in het ziekenhuis. Het wil niet zeggen dat er geen ziekte en zorgen zijn. Voor allen die een moeite volle weg moeten gaan, heel veel sterkte toegewenst. Weet u gedragen door Jezus, het Lam dat geofferd werd op Golgotha voor ons allen. Met Pasen is Hij opgestaan, zie op Hem.

Jarig: Op DV 14 april hoop mevr. Corrie den Hartog - Oskam (Sidewendervelt 12, 4122 GM) haar verjaardag te gedenken. Ze mag de gezegende leeftijd van 85 jaar bereiken. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Jaren gaan voorbij, jaren van moeite en verdriet, maar ook jaren van vreugde, van mooie momenten en goede gaven. Ook in dit nieuwe levensjaar Gods nabijheid toegewenst. Weet dat Hij u in alles nabij is.

Beroepingswerk: Dankbaar mogen we zijn dat de gemeente het voornemen, van het door de kerkenraad voorgestelde beroep op Ds. J. Boom te 's - Gravenmoer heeft overgenomen. DV 15 april hopen we het beroep weg te brengen. (Dit, als er geen bezwaar is/wordt gemaakt tegen de gevolgde procedure.) Dit bezwaar, tegen de procedure, kan door de lidmaten, schriftelijk en ondertekend ingediend worden tot vrijdag 14 april, bij de scriba, Zijderveldselaan 70 4122 GR.
Dominee Boom heeft vanaf 15 april, 3 weken de tijd om dit beroep te overwegen en zijn beslissing bekend te maken. Gemeente, wilt u dominee Boom en zijn gezin gedenken in uw gebed. Het adres van Ds. J. Boom is, Lange Veertel 75, 5109 BE 
's - Gravenmoer. Mail adres is: j.boom@solcon.nl

6 jaarlijkse stemming: Het verkiezen van ambtsdragers blijft de komende 6 jaar gelijk aan de afgelopen jaren. Gemeenteleden dienen namen in, Kerkenraad stelt dubbeltallen en gemeente kiest een ambtsdrager uit de gestelde dubbeltallen.
 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Collecte familie van der Knijff: 
De opbrengst van de diaconiecollecte zal 1e Paasdag bestemd zijn voor familie van der Knijff in Libanon. Op de website van de kerk vindt u/jij hun nieuwsbrieven. Daarin vertellen zij over hun leven en werk in Libanon. D.V. donderdagavond 15 juni hopen Kees en Esther van der Knijff zelf daarover te komen vertellen. Wij kunnen die avond kennis met hen maken in K.C. "De Oude school".

Voedselbank: Zaterdag 8 april. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Kerkradio: Dinsdag 11 april is er  om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond worden verzorgt door oud. Jaco Meerkerk. Luistert u weer? Dan weer een gezegend half uur toegewenst.

24 uurs actie: Paalzitten: heb jij jezelf al opgegeven voor het paalzitten (12+) op D.V.      12 & 13 mei tijdens de 24 uurs actie? Doe dit z.s.m. bij Hans (06- 42407649) of Carolien (06-81567164) Uiterlijk 7 april!

Hulp VBW: De voorbereidingen voor VBW 2023 zijn gestart en in volle gang.
Hebt u zich al opgegeven voor één van de activiteiten waar hulp bij nodig is?

Verantwoording: De diaconie collecte van de maand maart is in totaal € 865,55
Hartelijk dank namens de diaconie. Het verjaardagsfonds heeft over de maanden januari en februari 2023 het totaalbedrag van € 458,50 opgebracht. Bedragen via de bank zijn hierbij inbegrepen. Specificatie: 1x € 2,00; 16x € 5,00; 1x € 7,50; 1x € 8,00; 1x € 9,00; 15x € 10,00;
2x € 16,00; 6x € 20,00 en 2x € 25,00. De weekcollecten voor de kerk over de maand maart bedragen totaal  € 1803,20. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 5 maart; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat bedraagt over de maand maart € 93,00. Door A. van Herk is nog een bedrag van € 10,00 ontvangen betreft kerkbalans.  Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.
 

 


Agenda in het kort:

Zaterdag          8 april  Inleveren goederen voedselbank
Dinsdag          11 april  Kerkradio uitzending 

Ten slotte:                  Gezegende Paasdagen toegewenst en 
                                    een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.