Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 11 2023 WEEK 11
WEEK 11

Zondag 19 maart     9.30 uur: Ds. H.L. Versluis    Ede     Heilig Avondmaal
                                 18.30 uur: Ds. H.L. Versluis    Ede    Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 118 vers 12 nm. Ps. 118 vers 14
Kinderoppas: Jantine Sterk en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De Avondmaalscollecte, die zowel in de morgendienst als de avonddienst zal worden gehouden, is voor `Stichting De Ondergrondse Kerk`.

Bij de diensten: Tijdens de voorbereiding op het Heilig Avondmaal stonden we stil bij het thema: "Verraad van binnenuit". Wat zal dat voor de Heere Jezus zijn geweest, verraden te worden door  één van Zijn discipelen. Ook hierdoor werd het lijden verzwaard van Jezus. Wat was er een schrik bij de discipelen. Ben ik het Heere, was de vraag. Als Jezus zegt: één van jullie zal mij verraden, kunnen zij dat allen zijn. De vraag komt ook naar ons: verraden wij soms ook Jezus? Hebben we niets met Hem, of zijn we aan het afhaken. Vragen die we ons mogen en moeten stellen als voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Want het Heilig Avondmaal is en wordt wel, God zij dank gevierd. Jeremia vergelijkt zich met een argeloos lam.  We kunnen in Jeremia ook iets zien van Jezus, zij het dat Jezus  geheel onschuldig is en onze straf heeft gedragen. Beproef mij maar, zei Jeremia tegen God, nadat hij er achter was gekomen dat ze hem naar het leven stonden. Doe ik iets niet goed? En ook vroeg hij waarom gaat het goed met hen, die niet in U geloven? God houdt Jeremia voor, geef je het nu al op, er zullen nog meer moeilijkheden komen. Hou vol, vertrouw Mij, Ik zal altijd bij je zijn.  

Ziekte en zorg: We leven mee met Jos en Corita Lam en hun kinderen (Diefdijk 76, 4151 MK, Acquoy).  Afgelopen week is de moeder van Corita overleden. We bidden hen de kracht van God toe als deze week de condoleance en de begrafenis zal plaatsvinden. 

Jarig: Op DV woensdag 22 maart hoopt dhr. G. van Wijk (Bickelenberg 6, 4122 GW) 84 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Een heel goede dag gewenst met elkaar, maar ook Gods nabijheid en kracht toe gebeden voor deze dag en in het nieuwe levensjaar.   

Beroepingswerk: Dankbaar zijn we als kerkenraad dat we weer stappen in het beroepingswerk hebben mogen zetten. Het verheugt ons, dat we dominee J. Boom uit      's Gravenmoer aan u mogen voorstellen. De kerkenraad heeft het voornemen om een beroep op hem uit te brengen. Dominee Boom komt op DV zondag 2 april preken in de morgendienst. Op maandag 3 april wordt de stemmingsvergadering gehouden om 20.15 uur. Dit is na de samenkomst, die we met elkaar in de Stille Week houden. Tevens zal dan de 6 jaarlijkse stemming gehouden worden over, hoe de verkiezing van ambtsdragers de komende 6 jaar zal plaatsvinden. Gemeente, wilt u al deze zaken in uw voorbede meenemen. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Gebedskring: DV maandag 20 maart komt de gebedskring weer bij elkaar. Aanvang 20.00 uur. Komt u of jij ook samen met ons bidden, of in stilte mee bidden? Wat is bidden nodig. God gaf Jeremia te kennen, dat het in zijn leven er niet makelijker op zal worden. Wat heb je God dan nodig. Wat is dan het gebed belangrijk, ook met en voor elkaar.

Paasviering Ouderen: D.V. dinsdag 21 maart ontvangen we u vanaf 14.30 uur in K.C. “De Oude School”. We beginnen om 15.00 uur. Fijn dat we elkaar zo weer kunnen ontmoeten.
We luisteren naar een meditatie en declamatie en zingen met elkaar tot eer van onze God.
Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten. U kunt zich opgeven bij Attie v.d. Kraats: 06-16948223.

Potgrond- en violenactie: De potgrond en violen verkoop mocht het prachtige bedrag van €2342,95 opbrengen. Allen die hieraan hebben meegewerkt en die hebben gekocht, heel hartelijk dank.

2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 18 maart 2023 wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (voorjaar/zomer vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed,
kunt u contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 06-52266198 of via kledingbeurszijderveld@hotmail.com Zie ook de huis aan huis flyer. Kom, kijk en koop.

Stille Week: Opnieuw zal er in de week van Goede Vrijdag (DV 3 t/m 6 april) een Stille Week worden georganiseerd. Noteert u deze alvast in uw agenda?  Door middel van vier samenkomsten in onze kerk willen we het lijden van onze Heere Jezus nog dieper tot ons laten doordringen. Voor deze samenkomsten zijn we op zoek naar gemeenteleden die hieraan hun deelname willen verlenen door het lezen van de schriftlezing of een gedicht. Wilt u hieraan meewerken, geeft u dan  vóór 13 maart op via onderstaande contactgegevens met vermelding van beschikbare data. In de week van Goede Vrijdag zullen we dan doorgeven wanneer en wat precies voorgelezen moet worden. Alvast bedankt voor uw medewerking. Hartelijke groet van Anne-Marie Meerkerk. (06-52266198/jmeerkerk@freeler.nl) en
Erica het Lam (06-30425899/hetlam93@gmail.com).
NB: Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die mee willen helpen met flyeren (27-29 mrt)! Wilt u hieraan meehelpen, geef dit dan ook zo spoedig mogelijk aan ons door.

24 uursactie: Houdt u/ hou jij alvast een plekje vrij in de agenda op DV 12-13 mei a.s.
Er wordt dan een 24 uursactie gehouden in en rond het KC. De voorbereidingen zijn in volle gang; de klok 2x rond paalzitten, talentenveiling, lege flessenactie, eten & drinken. U/ jij komt toch ook? De opbrengst is voor de verbouwkosten van de pastorie en Stichting Jarige Job. 

Kennismaken met familie van der Knijff:
Donderdagavond 15 juni DV hopen wij kennis te kunnen maken met Familie van der Knijff. Zij zijn dan met verlof uit Libanon. Nadere informatie volgt later.

 

Verantwoording: De collecte die in de dienst met kerk en school is gehouden heeft 193,51 opgebracht. Dit geld is voor hen, die getroffen zijn door de aardbeving in Turkije en Syrië. Hartelijk dank voor uw, jouw bijdrage. De biddag collecte van woensdag 8 maart 2023 laat een totaalbedrag zien van € 2151,00. Dit bedrag is incl. de bedragen die via de bank zijn ontvangen. Via de bank zijn er nog 2 nagiften ontvangen van elk € 50,00 waarmee het totaal op € 2251,00 komt. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid.


Agenda in het kort:

Zaterdag         18 maart   2e kans kleding -en speelgoedbeurs
Zondag          19 maart   Jeugdvereniging
Maandag        20 maart   Catechisatie en Gebedskring
Dinsdag          21 maart   Ouderenmiddag en Belijdeniscatechisatie
Woensdag     22 maart   Meisjesclub en Bijbelkring
Donderdag     23 maart   Tienerclub

Ten slotte:                       Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.