Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 10 2023 WEEK 10
WEEK 10

Zondag 12 maart     9.30 uur: Ds. S.J. Verheij      Sliedrecht. Voorber. Heilig Avondmaal
                                 18.30 uur: Ds. M.A. Kuijt         Wijk (bij Heusden)
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 118 vers 1 nm. Ps. 118 vers 2
Kinderoppas: Esther Kool en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de GZB, de zogenaamde voorjaarszendingscollecte.

Bij de diensten: Liturgie doet leven, was het thema voor de morgendienst. 
Er mag een dagelijkse liturgie zijn, een wekelijkse en ook een jaarlijkse liturgie. Dagelijks Bijbellezen en bidden, wekelijks de erediensten op zondag, waar we zingen, bidden, Bijbellezen, naar de preek luisteren. En de langzame liturgie in het jaar, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Alles mag heen wijzen naar Jezus de Verlosser. Hij die kwam om ons te verlossen van zonden en dood, mag dat niet doen leven met vreugde? In de avonddienst stonden de woorden van Kajafas "één voor allen" centraal.
Kajafas profeteerde, woorden die een diepe betekenis hebben en de spijker op zijn kop sloeg. Schriftgeleerden waren in vergadering bijeen om te besluiten over wat te doen met Jezus, die al zoveel volgelingen had en dat was bedreigend voor hen. Was de vergadering geopend met gebed en Bijbellezen? We weten het niet. Laten wij dit bij alles wat op ons pad komt, wél doen: bidden. Jezus voor alle mensen gestorven aan het kruis "één voor allen", opdat ook alle mensen tot God mogen en kunnen gaan, verlost van zonden en schuld. Bent u en jij al naar Hem toegegaan, ben je voor of tegen Jezus? Hij bereidde de weg! 

Ziekte en zorg: Mevr. Willemien Leuvenink - Maris (Bickelenberg 22, 4122GW) is  opgenomen geweest in het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem. Zij had haar heup gebroken. Na een geslaagde heupoperatie, mocht zij maandag 6 maart weer thuiskomen. Dankbaar zijn we met haar, dat alles zo voorspoedig heeft mogen verlopen. We wensen haar een verder herstel toe en bovenal Gods nabijheid op haar levensweg, die niet altijd gemakkelijk is.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Voedselbank: Komende  zaterdag 11 Maart kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer inleveren bij Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Potgrond en violenactie: Eveneens zaterdag 11 maart is er de huis aan huis verkoop van potgrond en violen. Warm aanbevolen. 

Kerkradio: Op dinsdag 14 maart DV is er weer een kerkradio uitzending, de meditatie zal dan verzorgd worden door ouderling Jaco Meerkerk. Een goed moment toegewenst.
Vrouwenkring: Zo de Heere wil is er woensdag 15 maart weer gelegenheid om samen te komen in kerkelijk centrum ‘De Oude School’, Kerkweg 11, Zijderveld. U en jij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijbelstudie over het zevende kruiswoord. Zeven – in de Bijbel is dat een bijzonder getal. Zeven betekent: het is af, het is voldoende, het is goed. Iemand heeft eens gezegd: die zeven kruiswoorden van Jezus, dat zijn net lampen van een zevenarmige kandelaar, die de hele wereld verlichten. De koffie staat klaar om 9.45 uur. Er is dan gelegenheid om bij te praten of te luisteren, voor we om 10.00 uur beginnen met gebed en zang. Daarna openen we de Bijbel. Rond 12.00 uur sluiten we de ochtend af. Weet u/je welkom!
Bezinningsuur: Op woensdagavond DV 15 maart is er het bezinningsuur op het Heilig Avondmaal. Aanvang 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Een uurtje stil zijn voor God, je met elkaar bezinnen op dat, wat Jezus voor ons heeft gedaan. Stil zijn, voorbereiden op het Avondmaal in de week van voorbereiding. Zo goed, zo waardevol! Weet u welkom. 
2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 18 maart 2023 wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (voorjaar/zomer vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Gunt u uw kleding een 2e kans? Of bent u op zoek naar kleding die een 2e kans verdient? Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed, kunt u t/m 15 maart contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 06-52266198 of via
kledingbeurszijderveld@hotmail.com De opbrengst is: 50% voor de inbrenger en 50% voor de Vakantie Bijbel Week. We zien u graag op de beurs, Anja, Anne-Marie en Astrid.

Stille Week: Opnieuw zal er in de week van Goede Vrijdag (DV 3 t/m 6 april) een Stille Week worden georganiseerd. Noteert u deze alvast in uw agenda?  Door middel van vier samenkomsten in onze kerk willen we het lijden van onze Heere Jezus nog dieper tot ons laten doordringen. Voor deze samenkomsten zijn we op zoek naar gemeenteleden die hieraan hun deelname willen verlenen door het lezen van de schriftlezing of een gedicht. Wilt u hieraan meewerken, geeft u dan  vóór 13 maart op via onderstaande contactgegevens met vermelding van beschikbare data. In de week van Goede Vrijdag zullen we dan doorgeven wanneer en wat precies voorgelezen moet worden. Alvast bedankt voor uw medewerking. Hartelijke groet van Anne-Marie Meerkerk. (06-52266198/jmeerkerk@freeler.nl) en
Erica het Lam (06-30425899/hetlam93@gmail.com).
NB: Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die mee willen helpen met flyeren (27-29 mrt)! Wilt u hieraan meehelpen, geef dit dan ook zo spoedig mogelijk aan ons door.

24 uursactie: Houdt u/ hou jij alvast een plekje vrij in de agenda op DV 12-13 mei a.s.
Er wordt dan een 24 uursactie gehouden in en rond het KC. De voorbereidingen zijn in volle gang; de klok 2x rond paalzitten, talentenveiling, lege flessenactie, eten & drinken. U/ jij komt toch ook? De opbrengst is voor de verbouwkosten van de pastorie en Stichting Jarige Job. 

Kennismaken met familie van der Knijff:
Donderdagavond 15 juni DV hopen wij kennis te kunnen maken met Familie van der Knijff. Zij zijn dan met verlof uit Libanon. Nadere informatie volgt later.

Ringweekend 2023: Het Ringweekend 2023 zit er alweer op! Wij als commissie hebben het ontzettend leuk gehad met jullie allemaal. Dank aan alle deelnemers voor jullie gezelligheid, openheid, respectvolle houding en jullie eerlijkheid tijdens de gesprekken. We hopen dat jullie komende weken nog eens stilstaan bij het thema, en dat jullie weten dat je het houvast in dit leven altijd bij God mag vinden. Hij zal je geven wat je nodig hebt, en hier mag en kan je dus op vertrouwen! Wij vonden het een zeer geslaagd weekend en hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien. Dus zet de datum 16 tot en met 19 februari alvast in je agenda. 
 

Verantwoording: De diaconie collecte van zondag 19 februari met bestemming slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije heeft het mooie bedrag van € 3190,95 opgebracht. Dit bedrag heeft de diaconie aangevuld tot €5000,-. De collecte voor VBOK-SIRIS van zondag 26 februari heeft €194,25 opgebracht, en de maandcollecte van februari totaal €489,65. Via mevr. Sleeuwenhoek is tijdens het bezorgen van Lichtspoor €10,- ontvangen. Hartelijk dank voor al deze giften.

De weekcollecten voor de kerk over de maand februari bedragen totaal € 1388,45.

In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 5 februari; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat bedraagt over de maand februari € 171,55. Ds. J. de Jong heeft tijdens bezoek een gift van € 10,00 ontvangen voor de kerk.  Heel hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.                         De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:

Zaterdag         11 maart   Inleveren goederen voedselbank en potgrond- en violen actie
Maandag        13 maart   Catechisatie en Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag          14 maart   Belijdeniscatechisatie en Kerkradio
Woensdag     15 maart   Vrouwenkring, Jongensclub en Bezinningsuur

Ten slotte:                       Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.