Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 8-9 2022 WEEK 8-9
Zondag 27 februari              1e Lijdenszondag
09.30 uur: ds. H.L. Versluis, Wageningen
18.30 uur: prop. A.K.A. Mostert, Leerdam

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 16 : 6; nm. Ps. 16 : 4
Kinderoppas:  Jolijn Meerkerk en Lizette van der Lee
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming de Z.E.C.. De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 6 maart                    2e Lijdenszondag
09.30 uur: ds. L. van Wingerden, `s-Hertogenbosch
18.30 uur: ds. J.J. van Holten, Ijsselstein

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 69 : 14; nm. Ps. 69 : 13
Kinderoppas:  Amanda Kemkes en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming noodhulp Oekraïne. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.


Woensdag 9 maart              Biddag voor gewas en arbeid
11.00 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam   Dienst kerk en school.
19.30 uur: ds. T.J. Korten, Hardinxveld-Giessendam   Dankdagdienst.

Zingen voor de dienst:  vm. Liturgie; nm. Weerklank 348 : 1 en 4
Collecten: Tijdens de dienst kerk en school wordt het collectedoel bepaald door de school.
Tijdens de avonddienst zijn de collecten: de eerste voor de diaconie. de tweede voor de kerk en de derde collecte is de Biddagcollecte, deze is ook bestemd voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Zondagavond lezen we uit Jeremia 7 : 1 – 15, waar het gaat over de situatie in en om het huis van God. We worden gewaarschuwd met het thema: Een gewaarschuwd mens….  Jeremia kreeg de opdracht waarschuwende woorden te spreken tegen Israël, maar die woorden gelden ook voor ons. Laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat Ik u wonen in deze plaats. Laten we de waarschuwingen van Jeremia ter harte nemen en zondag opgaan naar Gods huis om daar gezegende diensten te mogen ontvangen.
Ziekte en zorg: Zondag mochten we danken voor onze consulent ds. J. de Jong (De Gruno 66, 3862 DD Nijkerk), die na een medische ingreep weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We hebben gedankt dat de coronamaatregelen opgeheven zijn en dat we weer in alle vrijheid naar de kerk mogen gaan. In het gebed hebben we gebeden voor allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. Met en voor elkaar bidden geeft verbinding en toont onze afhankelijkheid naar God toe, Die alle dingen leidt en in Zijn hand houdt.
Jarig: Donderdag 3 mrt. hoopt mevr. M.N. Brouwer – Vermaat, (`t Werfje 21, 4122 GS), 79 jaar te worden; Zaterdag 5 mrt. hoopt mevr. N. Moorelisse – de Gans, (Dorpsweg 48, 4122 GH), 82 jaar te worden en dinsdag 8 mrt. is het de geboortedag van mevr. M. van Eck – Kemkes, (Gr. Huibertlaan 43a, 4121 EN,  Everdingen) zij wordt dan 80 jaar. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar gewenst. Weest dankbaar en verblijd voor de goedheid die God u schenkt: In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste. (Ps. 9 : 3)
Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven:                   
In zorgcentrum "Huis ter Leede" te Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Niet alleen gemeenteleden die elders wonen hebben onze aandacht nodig, maar ook de ouderen in ons midden mogen we niet vergeten. Elk teken van meeleven wordt zeer op prijs gesteld.
Kerkradio: Dinsdag 1 mrt. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. Deze uitzending kunnen u en jullie luisteren naar psalmen en geestelijke liederen.
Bijbelkring: Woensdag 2 mrt. komt de Bijbelkring bijeen om 20.00 u. in het K.C. We behandelen hoofdstuk 4 uit het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen.
Kerkenraad: Donderdag 3 mrt. vergadert de kerkenraad. Laten we als gemeente biddend om de broeders heen staan. Dat zij vervult mogen worden met wijsheid om leiding te geven aan de gemeente.
Ouderenmiddag: Dinsdag 8 mrt. worden alle ouderen en alleenstaanden weer om 14.30 u. verwacht in het K.C. “De Oude School”. Deze middag hoopt Jan Meerkerk uit Schoonrewoerd ons alles te vertellen over het werk van “Hope&Serve”. Deze organisatie verleent hulp en ondersteunt Roma gezinnen in Roemenië. We zien uit naar een goede en leerzame middag.
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 7 mrt. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Gesprekskring: Dinsdag 8 mrt. is er de avond van de Gesprekskring. De avond begint om 20.15 u. in de consistorie.
Groet uit Nijkerk: Het is met diepe dankbaarheid dat ik dit bericht schrijf. Allereerst om u allen te bedanken voor uw gebeden en het warme, hartelijke meeleven tijdens de afgelopen weken. De postbodetas was, na de postbezorging op De Gruno, menig keer een stuk leger.
Telkens worden we er weer aan herinnerd dat we kwetsbare mensen zijn, maar gelukkig ook dat het de Heere is, Die krachten geeft. Gelukkig ben ik weer zo ver, dat ik weer het een en ander kan en mag doen. Hiermee bedank ik ook de broeders van de kerkenraad, die waar nodig het bezoekwerk overnamen.
De hartelijke groeten vanaf: De Gruno 66, 3862 DD. Ds. J. de Jong
Structurele hulp voedselbank: Volgende week zaterdag 12 mrt. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun!
Potgrondactie: Dit jaar houden we de welbekende potgrondactie op D.V. 12 maart. Ook kunt u, wegens succes van vorig jaar, weer violen bestellen. Bestellen kan tot uiterlijk 4 maart. Huis aan huis is/wordt er een flyer bezorgd met een antwoordstrook die u in de brievenbus kan doen op Krooshofstraat 28 of u kunt een e-mail sturen naar:
zeczijderveld@hotmail.com. Als u niet heeft besteld komen we ook aan de deur om potgrond te verkopen. De violen gaan alleen op bestelling
1 zak potgrond ( 40 liter ) voor €5,50; 2 zakken voor €10,-
1 viooltje ( doorsnede pot 9 cm ) voor €0,65; een tray van 18 violen voor €10,-
Betalen kan op de volgende manieren:
U maakt het bedrag voor 4 maart over op NL27 RABO 0358 4283 43 t.v.n. Diaconie Hervormde Kerk onder vermelding van naam, straat en huisnummer.
Of contant wanneer de bestelling wordt bezorgd.
De opbrengst van deze actie wordt o.a. gebruikt voor de vakantiebijbelweek in Zijderveld.
                          Hartelijke groet, de zendings- en evangelisatiecommissie.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Kerkdiensten:  De coronamaatregelen zullen vanaf DV vrijdag 25 februari vervallen.
Dat betekent voor de kerkdiensten het volgende:
  • Vanaf zondag 27 februari hoeft men zich niet meer op te geven en is iedereen weer van harte welkom in de kerk zonder aanmelden
  • De anderhalve meter maatregel zal vervallen. Echter zullen de twee banken links voorin beschikbaar zijn voor gemeenteleden die toch liever wat afstand bewaren tot anderen. Men kan dit aangeven bij de koster.
  • Er zal nog wel worden geventileerd.
  • We mogen ook weer uit volle borst zingen.
  • De collectes worden voorlopig nog bij de uitgang gedaan.
Agenda in het kort:
Maandag        28 febr.           Catechisatie
Dinsdag          1 mrt.              Kerkradio
Woensdag      2 mrt.              Meisjesclub / Bijbelkring
Donderdag      3 mrt.              Kerkenraadsvergadering
Zaterdag         5 mrt.              ZAJW Volleybaltoernooi
Zondag           6 mrt.              Jeugdvereniging
Maandag        7 mrt.              Collectebonnen
Dinsdag          8 mrt.              Ouderenmiddag
Donderdag     10 mrt.            Tienerclub
Zaterdag         12 mrt.            Potgrondactie / Voedselbank
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.