Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 7 2022 WEEK 7
Zondag 20 februari
09.30 uur: ds. J. Vis, Meerkerk
18.30 uur: ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop
 
Zingen voor de dienst: 
  vm. Ps. 116 : 11; nm. Ps. 116 : 10
Kinderoppas:  Annelinde Kok en Jasper de Leeuw.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het Orgelfonds.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Zondagavond kregen we onderwijs over de drie eenheid van God. De Vader, Zoon en Geest. In Matth 3 : 16 en 17 zien we Gods Geest op de Zoon neerdalen als Jezus door Johannes gedoopt is. Dit is Mijn geliefde Zoon…. Wij mogen opzien naar Jezus Die voor ons neerdaalde uit de hemel en mens werd om voor onze zonden te sterven, zodat wij door genade toegang hebben tot Gods heerlijkheid.
Stroom, o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart! Laat in overvloed zich baden, wie door dorheid wordt benard. Laat o Geest, uw stromen vloeien, over het verdroogde zand; dan zal de woestijn gaan bloeien; groeien vruchten op het land.
Ziekte en zorg: Zondag mochten we voorbede doen voor onze consulent ds. J. de Jong (De Gruno 66, 3862 DD Nijkerk). Deze week is hij opgenomen in het ziekenhuis voor een medische ingreep. We hebben gebeden voor allen die te maken hebben met ziekte, zorgen en verdriet. Zo mochten we alle noden bij de Heere brengen en alle zorgen op Hem werpen, want Hij zorgt voor een ieder.
Jarig: Woensdag 23 febr. hoopt mevr. W. van de Berg – de Vor (Dorpsweg 30, 4122 GG) 79 jaar te worden en vrijdag 25 febr. hoopt mevr. H. Bronkhorst - den Hartog (Zijderveldselaan 14, 4122 GP) haar 83e verjaardag te gedenken. Beide jarigen gefeliciteerd met deze dag en een gezond nieuw levensjaar gewenst. Ook als deze dagen moeilijk zijn mag op God vertrouwd worden, want: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebr. 13 :8).
Gebedskring: Maandag 21 febr. komt de Gebedskring weer bijeen om 20.00 u. in de consistorie.
Psalmen voor de dienst: Beste gemeenteleden, Misschien is het u opgevallen dat we tijdens de erediensten in de voorzang niet meer standaard de psalmen 1 t/m 150 zingen. De kerkenraad heeft besloten om als gemeente wat meer vrijheid te nemen in het zingen van de psalmen die we tijdens de voorzang zingen. Dit omdat we merkten dat sommige psalmen in de voorzang niet aansloten bij het moment van het kerkelijk jaar of de omstandigheden in de gemeente of de maatschappij. Het is goed om bewust de psalmen te zingen op momenten dat we de Heere God loven en prijzen en op momenten dat we als gemeente onze nood en schuld zingend bij de Heere God brengen. Dit betekend dat we de psalmen 1 t/m 150 uiteraard blijven zingen, maar regelmatig een andere passende psalm zullen zingen als daar aanleiding voor is. Op deze wijze hopen we als gemeente ons meer bewust te worden van de schoonheid en diepgang van de psalmen..   Hartelijke groeten van de kerkenraad.
Verkiezing notabelen: In het nieuwe beleidsplan is een aanpassing gemaakt over de wijze van verkiezing van notabelen. De eerste twee stemmingsronden, waarin op personen gestemd kan worden door hun namen te vermelden, zijn ongewijzigd gebleven. Als na deze twee stemmingsronden de vacatures niet zijn ingevuld, dan zullen kandidaten rechtstreeks benaderd en gevraagd worden voor de functie van notabel. Dit systeem voor verkiezing van notabelen wordt op deze manier gelijk gemaakt aan het systeem dat ook voor leden van de kerkenraad van toepassing is. Voor de op dit moment openstaande vacatures van notabelen zullen we binnenkort de eerste kandidaten op deze manier vragen. De kerkrentmeesters
Voedselbank: De voedselbank commissie bedankt allen voor het aanleveren van de boodschappen. Het is overweldigend wat er gedoneerd is. Heel hartelijk dank! Laten we ook voor de toekomst de voedselbank blijven steunen.
ZAJW Volleybaltoernooi: Op 5 Maart is het weer tijd voor het ZAJW volleybaltoernooi!! Heb je zin om mee te doen met je vrienden of als kerkenraad, geef je dan snel op via zajw@live.nl of bij Melanie Noteboom (06-22672622 of melanie.noteboom@gmail.com). Opgeven kan tot uiterlijk 2 maart. Geef je op als team van 5 à 7 personen. Wanneer je geen team kan maken, kan je je individueel opgeven. Wij gaan dan kijken of we vanuit deze aanmeldingen een team kunnen samenstellen. De kosten zijn 7 euro per persoon. Ook supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen. We beginnen om 19.30 u. in “De Wiel” (Leerdamseweg 39 Asperen).
Ringweekend: Hallo jongeren uit de Ring!  Door de corona is het inmiddels een hele tijd geleden dat we elkaar op het Ringweekend hebben mogen ontmoeten. Dit vinden wij ontzettend jammer! We merken dat er echt behoefte is om als jongeren onder elkaar in een gezellige sfeer de naam van God te loven en te prijzen. Daarom verschuiven we het Ringweekend dit jaar naar 22 t/m 25 april en organiseren wij op zaterdag 26 februari een 'Ringweekend Praise Avond' voor jongeren vanaf 15 jaar. Onder het genot van een hapje en een drankje zingen we liederen en praten we over het geloof in tijden van de coronacrisis. Deze avond zal plaatsvinden in de hervormde kerk te Meerkerk, we beginnen om 20:30 uur. Ook als je nog nooit met het Ringweekend bent meegegaan ben je van harte welkom. Tot op de Praise avond!                 Liefs, de Ringweekend commissie
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor twee weken; hou hier rekening mee voor het aanleveren van uw berichten. Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Kerkdiensten:   i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de  ruimte.

Verantwoording: Via ouderling kerkrentmeester A.W. van Herk is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zondag           20 febr.           Jeugdvereniging
Maandag        21 febr.           Catechisatie / Gebedskring
Donderdag      24 febr.           Tienerclub
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.