Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 6 2022 WEEK 6
Zondag 13 februari
09.30 uur: prop. R.P. Hoogenboom, Woerden
18.30 uur: ds. A. Langeweg, Haaften

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 111 : 1; nm. Ps. 111 : 5
Kinderoppas:  Sanne van Duuren en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: We mogen zondag weer samen komen in de kerk om Zijn naam met grootheid te prijzen en Hem plechtig eer bewijzen. Een groot goed, samen naar Zijn woord te luisteren, te bidden en Hem de lofzang toe te zingen. Dit alles tot eer van onze God en tot zegen voor ons allen. Voor zondag weer gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend ligt er niemand in het ziekenhuis. Een dankbare constatering. Verschillende mensen hebben te maken met corona of de gevolgen daarvan. We mogen met al onze zorgen, noden en verdriet naar de Heere gaan en het aan Zijn voeten neerleggen, aan de troon der genade.  Bidden is je hart luchten bij God. Hem vertellen over situaties, gedachten, wensen, zorgen en vragen die je bezighouden. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Jarig: Woensdag 16 febr. hoopt dhr. C.L. van Meeteren (Kerkweg 16, 4122 GC) de leeftijd van 86 jaar te bereiken. Zaterdag 19 febr. is het de geboortedag van dhr. J.A. Ruitenburg, (Zijderveldselaan 11, 4122 GN) hij hoopt dan 89 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze dag en een goed nieuw levensjaar gewenst. Met psalm 71 : 8 mag God hiervoor de eer ontvangen: Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.
Kerkradio: Dinsdag 15 febr. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt dan verzorgt door oud. Jos Lam.
Bijbelkring: Woensdag 16 febr. komt de Bijbelkring bij elkaar in het K.C. We beginnen de avond om 20.00 u. en we behandelen hoofdstuk 3 uit het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen.
Structurele hulp voedselbank: Volgende week zaterdag 12 februari kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun!
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Kerkdiensten:   i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de  ruimte.

Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor hebben Gonny Vink en Lettie den Hertog ieder € 10,- ontvangen.
De weekcollecten voor de kerk over de maand januari bedragen totaal € 1207,10. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van zondag 2 januari; de bedragen die in de kerk en die via de bank zijn binnengekomen. Hartelijke dank voor deze financiële bijdragen.
Agenda in het kort:
Zaterdag         12 febr.           Voedselbank
Maandag        14 febr.           Catechisatie
Dinsdag          15 febr.           Kerkradio
Woensdag      16 febr.           Jongensclub / Bijbelkring
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.