Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 51 2022 WEEK 51
WEEK  51

Zondag 25 dec. Eerste Kerstdag       
09.30 uur: Ds. W.F. Jochemsen      Goudriaan
18.30 uur: Kerstviering met jong en oud
Zingen voor de dienst: vm. WK 138 :1-2-4 WK 105 : 1-2 WK 133 : 1-2-3
WK 118 Ere zij God. nm. Vlgs. liturgie
Kinderoppas: Carolien Lam en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming het zendingsechtpaar fam. De Knijff. De tweede collecte is voor de kerk.
In de avonddienst is de collecte voor het vluchtelingenwerk van de stichting ZOA.
Zaterdag 31 dec. Oudejaarsdag
19.30 uur: Ds. J. de Jong     Nijkerk
Zingen voor de dienst: Ps. 90 vers 1
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. 
Zondag 1 jan. 2023 Nieuwjaarsdag
10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse             Sliedrecht
18.30 uur: Ds. H.J. Donken             Wierden
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 56 vers 5 nm. Ps. 56 vers 6
Kinderoppas: Sophie van Eck en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk, de derde collecte is de maandelijkse extra collecte voor de kerk.

Zondag 8 jan. 
09.30 uur: Doctor H.J. Post              Veenendaal
18.30 uur: Prop. J.W. Sterrenburg   Hardinxveld Giessendam
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 78 vers 1 nm. Ps. 78 vers 2
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Job van Lagen

Bij de diensten: 
Saraï en Maria, de ene al erg oud en de ander heel jong. Beiden krijgen ze een belofte, ze zullen een kind ontvangen, Saraï moet er erg lang op wachten. Naar de mens gesproken kan het niet meer. Maria is jong en nog niet getrouwd, zij stelt daarom de vraag: hoe zou dit kunnen, ik ben nog niet getrouwd. Maar de engel antwoordt: zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Daar mogen we het in het leven mee wagen, die God van toen is nog steeds dezelfde God. Want God maakt Zijn belofte altijd waar. Jezus is gekomen!
Zacharias de priester profeteerde van de Opgang. Een Spruit, die opkomt, de Heere Jezus. Velen in het oude testament profeteerden al van de Spruit die komen zou. Wat is de Bijbelse boodschap toch rijk. door heel de Bijbel mag je het werk van God zien. Dat geeft hoop voor de toekomst in een donkere tijd. Geloof het maar, ja geloof Hem maar, Die is gekomen. Op een rijke wijze werd Hij, de Heere Jezus, ons ook in de avonddienst weer aangeboden.

Ziekte en zorg: Maandag jl. is Anja Donker opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie. Als alles goed is verlopen, mag ze naar 1 nachtje in het ziekenhuis weer naar huis. Er zal dan een periode van revalidatie volgen. Zondag jl. mochten we bidden voor een goed verloop van de operatie. Zegen Heere deze ingreep, dat is onze bede.

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,
Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam. en
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
Een kaartje deze dagen zal zeker gewaardeerd worden.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl


Jarig: Zondag 25 dec. mag dhr. A. van Vuren (Kerkweg 41a, 4121 KR Everdingen) zijn verjaardag vieren. Mevr. J. van Hemert - den Hartog mag op vrijdag 30 dec. haar verjaardag vieren. Op donderdag 5 jan. mogen ook Mevr. A.H. Bronkhorst - de Jong (Zijderveldselaan 86, 4122 GR) en Dhr. P.C. van Eck ( Zoowijkseweg 2a, 4107 LL Culemborg) hun verjaardag gedenken. Dhr. M. van der Zande (Siderwendevelt 6, 4122 CM) hoopt op zaterdag 7 jan. jarig te zijn. Als we in deze regels genoemd worden, zegt dat iets over onze leeftijd. Daarom bij al deze data staat voorop, zo de Heere wil en wij leven. Ps 147 vers 1 zingt:
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergâren en in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

Kerkradio uitzending: Op D.V. 3 jan. is er weer een kerkradio uitzending. Aanvang 19.30 uur. We mogen dan luisteren naar psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Een goed moment gewenst.

Ouderenmiddag: D.V. 10 jan. is er de eerste ouderenmiddag van 2023, We komen gezellig bij elkaar en houden deze middag een Bijbelquiz. We beginnen om 14.30 uur. Wees welkom! Tijdens de kerstviering heeft de collecte, die bestemd was voor " VOOR ELKAAR vakantieweken" het mooie bedrag van € 216,50 opgebracht. Met dank vermeld.
Bijbelkring:  D.V. 11 jan. is er weer Bijbelkring. Wat is het goed om samen de Bijbel te openen en de daarin gevonden schatten met elkaar te delen. Hoofdstuk 4 van het boekje "de Bergrede" zal worden behandeld.
Kinderoppas: Wie wil Sanne van Duuren een periode vervangen als coördinator van de kinderoppas? Daarnaast nog even een herinnering, geef je a.u.b. op om met elkaar op onze kleinen te passen. Neem hiervoor contact op met Sanne. s.vduuren@degoudsewaarden.nl 
Structurele hulp aan de voedselbank: De eerste inleverdag van hulpgoederen voor de voedselbank in 2023, is zaterdag 14 jan. 2023. Begin jan. 2023 wordt er een huis-aan-huis flyer bezorgt waarin alle inleverdata van hulpgoederen voor het jaar 2023 vermeld staan. Nog met dank vermeldt: de inleverdag van afgelopen 10 dec. waarbij iets extra’s gevraagd werd voor de voedselbank zodat zij hiervan Kerstpakketten konden samenstellen voor de hulpbehoevenden, heeft een dubbele hoeveelheid opgebracht. Zelfs zoveel, dat Arie en Maaike van Eck 2 x naar de voedselbank moesten rijden, omdat het niet in de auto paste. Heel hartelijk dank nog voor uw vrijgevigheid!!


Verantwoording: Bij het bezorgen van "Lichtspoor" is er een gift van € 10,00 ontvangen door mevr. van Dijk. Hartelijk dank namens de diaconie.
Tijdens het rondbrengen van de kerstattentie is een gift van € 20,00 ontvangen. Dank je wel.
Tijdens huisbezoek is door de ouderlingen A. Lam en M. van Ballegooijen een gift van 
€ 50,00 voor de kerk ontvangen. Heel hartelijke dank. De kerkrentmeesters.

 

Agenda in het kort:

dinsdag          3 jan.  Kerkradio-uitzending
Zondag           8 jan.  Jeugdvereniging
Maandag        9 jan.   Catechisatie
Dinsdag          10 jan. Ouderenmiddag en Belijdeniscatechisatie 
Woensdag     11 jan. Meisjesclub en Bijbelkring
Donderdag     12 jan. Tienerclub en Kerkenraadsvergadering

Ten slotte:                             Zaaierberichten voor een wat langere periode. Dit houdt in. dat                                       er verschillende samenkomsten genoemd zijn. We mogen                                      kerst vieren. Van het oude jaar gaan we weer naar een nieuw                                          jaar. Ook dan mag in de eredienst het woord van God open                                             gaan, met ons mee gaan. Voor velen kunnen deze dagen                                                moeitevol zijn. Zoveel herinneringen, wat kan het daardoor                                              zwaar zijn. We hopen en bidden u dan ook toe, dat het Woord                                         van God troost mag bieden in deze dagen.

                                              Gezegende dagen toegewenst van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.