Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 50 2022 WEEK 50
WEEK  50

Zondag 18 dec. 4e Adventszondag                
09.30 uur: Dhr. W. Koelewijn           Leusden         Koffiedrinken na afloop van de dienst
18.30 uur: Ds. M.M.J. Verheuvel     Schoonhoven
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 98 : 1  nm. Ps. 98 : 4
Kinderoppas: Rianne de Leeuw en Iris Middelkoop

Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: Wat een rijke Avondmaalsdienst mochten we afgelopen zondagmorgen met elkaar hebben. Zoals Maria zong: "Mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker", zo mogen ook wij verheugd zijn. Jezus kwam naar de aarde gaf Zijn leven. Bij het breken van het brood en het vloeien van de wijn mochten we dit gedenken. Maria noemde het Kind wat zij onder haar hart droeg mijn Zaligmaker. Ook wij mogen in het geloof Hem zo noemen, mijn Zaligmaker. Jesaja 35 stond centraal in de avonddienst. Een prachtig uitzicht staat hier beschreven, toen voor het volk Israël, maar we mogen dit ook overzetten naar onze tijd. Een hoofdstuk vol met beeldspraak. Goed om nog eens na te lezen.

Kinderoppas: Gemeente, graag breng ik de oppas op onze kleinste gemeenteleden bij u onder de aandacht. Er zijn dringend vrijwilligers nodig, die de oppas willen verzorgen. U weet, vele handen maken licht werk dus, vele aanmeldingen betekent maar een enkele keer aan de beurt. Opgeven bij Sanne van Duuren.
Mail adres: s.vduuren@degoudsewaarden.nl

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Let op: komende Zaaier is voor 3 weken!

De Waarheidsvriend: Het kerstnummer 2022 van de Waarheidsvriend zal u zondag weer worden aangeboden. De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.
Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor € 52,50.  Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10. Mooi om het nieuwe jaar 2023 mee te beginnen! Zie de bijgevoegde flyer in het blad of ga naar www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding 

Kerstconcert: De Chr. Gem. Zangvereniging ‘Laudate Dominum’ nodigt u uit op ons kerstconcert op D.V. 19 dec. 2022 in de Hervormde kerk van Zijderveld. Aanvang 20:00 uur. Het koor staat o.l.v. Reijco Roseboom en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Willem van Beek(orgel/piano). Wij zijn dankbaar dat we, na een aantal jaren, weer een concert kunnen geven. Komt u luisteren en met ons meezingen? Weet u welkom!

Kerkradio: Dinsdag D.V. 20 dec. is er  om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond worden verzorgd door oud. Jaco Meerkerk.

Begrotingen: De begrotingen voor 2023 liggen in week 51 ter inzage.
Voor de diaconie is dat bij diaken Jaap Blokland (06-11385261), Krooshofstraat 28 te Zijderveld en voor de kerkrentmeesters is dat bij Evert Vink (0345-642152), Dorpsweg 42 te Zijderveld. Graag even van tevoren telefonisch contact opnemen.
Groet van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Kerstfeest: Op 1e kerstdag zondag 25 dec. D.V. wordt er een Kerstfeestviering gehouden voor jong en oud in de Hervormde Kerk te Zijderveld. De aanvang van de Kerstfeestviering is om 18.30 uur.  We zien er naar uit om samen met u/jou het kerstfeest te vieren.

Verantwoording: Bij het bezorgen van Lichtspoor is door mevr. van Zuilen een gift van €10,- en via mevr. Vink een gift van €5,- ontvangen, hartelijk dank daarvoor.
De avondmaalscollecte van zondag 11 december bestemd voor stichting Bartimeüs heeft 
€129,05 opgebracht. Namens de diaconie heel hartelijk dank.
Afgelopen week is een gift van € 2500,- ontvangen voor de verbouwing van de pastorie. Heel hartelijke dank. De kerkrentmeesters.

 

Agenda in het kort:

Zondag          18 dec. Jeugdvereniging
Maandag        19 dec. Kerstconcert en Catechisatie
Dinsdag         20 dec. Belijdeniscatechisatie 
Woensdag     21 dec. Jongens- en Meisjesclub
Donderdag    22 dec. Tienerclub 

Ten slotte:                             

                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.