Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 49 2022 WEEK 49


 WEEK  49

Zondag 11 dec. 3e Adventszondag                
09.30 uur: Ds. H.J. van der Veen     Sliedrecht                  Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. L. van Wingerden    ’s-Hertogenbosch     Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Gezang 2 : 1  nm. Gezang 2 : 3
Kinderoppas: Renate Kok en Lieke van Duuren

Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De Avondmaalscollecte is voor de stichting Bartimeü

Bij de diensten: Jezus verlangde vurig om met zijn discipelen het Pascha te vieren. Hartelijk werden wij in de morgendienst opgewekt om ook met verlangen uit te zien naar de viering van het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een gezegende avondmaalszondag. 
In de avonddienst werden we gewezen op het Wonderlijk Kind de Heere Jezus. Het Kind met de vele namen Wonderlijk, Raadsman, Vredevorst. Jezus maakt de echte vrede, die nog veel dieper gaat dan aardse vrede. Die vrede heeft Hij verdiend door de straf te dragen. Dat wonderlijke Kind komt van God naar ons toe. Zo mogen we uitzien naar kerst.

Preekboekje: Oplossing van de puzzel in het preekboekje van zondag 4 dec. naar: 
Ds. T.J. Korten, Botenwerf 24, 3372 WB Boven-Hardinxveld

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Zondag werd ons allen bekend gemaakt dat dominee van den Bosch geen vrijmoedigheid had om het beroep naar Zijderveld aan te nemen. Als je als gemeente verlangt naar weer een herder en leraar is dit een teleurstellend bericht. Wat zagen we uit naar een positief bericht, maar we wisten ook dat God alles leidt en ook al weet wie in Zijderveld dominee zal zijn. Het gebed voor het beroepingswerk blijft onverminderd belangrijk. Bidt u mee?

Jarig: D.V. zondag 11 december hoopt mevr. M. den Hertog – Hijmering (Lange Meent 4a, 4121 KM Everdingen) haar verjaardag te vieren. Van harte feliciteren we haar met deze dag. Gods zegen in het nieuw levensjaar. Psalm 33 vers 11 laat ons zingen;
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.

Voedselbank: komende zaterdag 10 dec. kunt u weer hulpgoederen brengen naar Arie van Eck, Lentehof 7, voor de Voedselbank. Vanuit de voedselbank is het verzoek gekomen of u ditmaal iets extra’s kunt toevoegen, zodat de Voedselbank zelf Kerstpakketten kan samenstellen vanuit deze extra’s voor de hulpbehoevenden. Hartelijk dank voor uw steun aan onze naasten.
Gebedskring: D.V. maandagavond 12 dec. Komt de gebedskring weer bij elkaar. Deze keer zullen we bij mevr. Willemien Leuvenink samenkomen (Bickelenberg 12). Aanvang 20.00 uur.
Ouderenmiddag: Jezus Christus is geboren! KERSTFEEST vier je niet alléén! We leven toe naar de kerstdagen. De Diaconie en de dames van de Hervormde Vrouwen Dienst willen graag dat u dit niet in eenzaamheid doet, maar gezellig met elkaar. 
Op D.V. dinsdag 13 december worden alle ouderen en alleenstaanden van harte uitgenodigd om het kerstfeest te vieren. Fijn om met elkaar de geboorte van Gods Zoon te gedenken.
De middag wordt afgesloten met een lekkere broodmaaltijd. De collecte is bestemd voor, VOOR ELKAAR Vakantieweken. Tevens worden er weer kaarten verkocht waarvan de opbrengst voor de kerk is. Aanvang: 15.00 uur in het K.C. “De Oude School”. 
Ontvangst: vanaf 14.30 uur  met  koffie/thee. Opgeven voor deelname bij Attie van der Kraats  tel: 06-16948223.           

Vrouwenkring: D.V. kunnen we woensdag 14 dec. weer bij elkaar komen voor alweer de laatste vrouwenkring van 2022. Het thema is 'Omzien'. God zag naar ons om, kijkt naar ons uit, toont belangstellende zorg en gaat naar ons op zoek. Dit alles willen we overdenken n.a.v. Lucas 1 vers 68, 78, 79 (Maria en Zacharias). Zoals de andere ochtenden bent u/jij van harte welkom in kerkelijk centrum 'De Oude School', Kerkweg te Zijderveld. De koffie staat al om 9.45 uur klaar, hebben we tijd om bij te praten of te luisteren, voor we om 10.00 uur beginnen. Weet u/jij welkom.
Bijbelkring: Afgelopen woensdagavond 23 nov. zijn we niet verder gekomen dan Mattheüs 5 vers 12. De verzen 13 t/m 16 (hoofdstuk 3) behandelen we dan op de eerstvolgende Bijbelkring. Dat is D.V. woensdag 14 dec. a.s. Laten we hoofdstuk 4 ook alvast doorlezen. 
Kerstconcert: De Chr. Gem. Zangvereniging ‘Laudate Dominum’ nodigt u uit op ons kerstconcert op D.V. 19 dec. 2022 in de Hervormde kerk van Zijderveld. Aanvang 20:00 uur. Het koor staat o.l.v Reijco Roseboom en de muzikale begeleiding wordt verzorgt door Willem van Beek(orgel/piano). Wij zijn dankbaar dat we, na een aantal jaren, weer een concert kunnen geven. Komt u luisteren en met ons meezingen? Weet u welkom!

Ringweekend 2023:  Het thema voor het ringweekend is bekend! ''Houvast''. 
Noteer de datum van 24 tot en met 27 februari 2023 alvast in de agenda en hou instagram, facebook en je mailbox in de gaten voor de aanmelding. Tot dan! De ringweekend Commissie. 

Verantwoording: De maand collecte van de Diaconie over de maand 
november is € 736,79. Collecte voor Hope en Serve van zondag 27-11 is € 262,60.
En via mevr. den Hertog heb ik een gift van € 5,- en € 10,- ontvangen die zij  bij het bezorgen van Lichtspoor kreeg. Namens de diaconie heel hartelijk dank voor uw gaven.
Bij het inleveren van 16 spaarkaarten bij Verkroost Kaas en Kip is een bedrag van € 48,00 ontvangen voor de kerk. De weekcollecten voor de kerk over de maand november bedragen totaal  € 1709,36. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 6 november; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat bedraagt over de maand november € 185,40. Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen. 
De kerkrentmeesters.

 

Agenda in het kort:

Zaterdag        10 dec. Inleveren goederen voedselbank
Maandag        12 dec. Catechisatie en Gebedskring
Dinsdag         13 dec. Ouderenmiddag en Belijdeniscatechisatie 
Woensdag     14 dec. Vrouwenkring, Jongensclub en Bijbelkring 

Ten slotte:                             Zondag 3e adventszondag, zondag viering en dankzegging                                             Heilig Avondmaal. Wat een zegeningen mogen we telkens                                            weer ontvangen in de erediensten. En dat in alle vrijheid. Looft                                        daarom God en wees erbij, telkens weer.

                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.