Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 46 2022 WEEK 46
WEEK  46

Zondag 20 nov.                          
09.30 uur: Prop. P. van der Schee   Hoevelaken.  
18.30 uur: Ds. S.J. Verheij               Barneveld.      Eeuwigheidszondag
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 90 : 1  nm. Ps. 90 : 9
Kinderoppas: Jolijn Meerkerk en Jasper de Leeuw.

Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: "Leef uit Gods Vaderlijke hand". Dit was het thema van de morgendienst, een themadienst waarin verschillende gemeenteleden een taak hadden. Dank mag er zijn dat we tot eer van God deze dienst hebben mogen invullen. We hoorden: "en God gaf het volk van Juda in de hand van Babel en God gaf Daniël en zijn vrienden, barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen en God gaf deze vier jongemannen kennis en verstand". Die God is nog steeds dezelfde en geeft ook nu nog. Ook moeite en zorg gaat niet buiten God om, houdt u daar aan vast. En als we de lijn doortrekken naar het nieuwe testament: God gaf zijn enige Zoon voor ons. In de avonddienst werden we opgeroepen de eenheid in Christus Jezus te bewaren. Dat is de hoofdzaak en laten we elkaar daarin de rechterhand geven. En denk ook aan de armen,  de weduwen, weduwnaren en wezen. En nu wij, gaan wij ervoor, omzien naar elkaar? 

Ziekte en zorg: Bij het schrijven van deze Zaaier zijn er geen zieken, die in het ziekenhuis verblijven. Het wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ziekten en zorgen zijn. Graag maak ik er u op attent, zijn er zorgen, hebt u behoefte aan een gesprek of ondersteuning, laat het alstublieft weten. We zijn graag bereid u te bezoeken en te ondersteunen, daar waar mogelijk.

Eeuwigheidszondag: Zondagavond gedenken we hen, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In onze gemeente zijn dat dhr. Dirk het Lam, mevr. Hubertina (Tinie) Bronkhorst - den Hartog, mevr. Neeltje van Vuren, mevr. Gerda Koedam - Kersbergen en dhr. Goof van Rijnsbergen. We zullen hun namen noemen en in een moment van stilte hen gedenken. We mogen bidden voor hen, die de ontstane lege plaats zo zullen ervaren en gevoelen. 
In Psalm 5 vers 1 bidt de dichter David; 
Neem, HEER, mijn bange klacht ter oren;
Zie, als 't aan woorden mij ontbreekt,
Wat d' overdenking in mij spreekt;
Verwaardig U, uit 's hemels koren,
Mijn stem te horen!

 
Jubileum: D.V. zaterdag 26 nov. mogen Gerrit en Cora Arendonk - van Zanten (Achterkade 20, 4133 RA Vianen) gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Wat een bijzondere mijlpaal mag dit in jullie leven zijn. 40 jaar samen, kinderen en kleinkinderen mogen ontvangen. 
Looft den HEER, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Psalm 136 vers 1

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Op zaterdag 12 nov. heeft de kerkenraad het beroep bij dominee van den Bosch gebracht. Het adres van Fam. Ds. B.M. van den Bosch is: Dorpsstraat 51, 3461 CR Linschoten. Blijk van meeleven middels kaart, brief of een tekening voor de kinderen, zal zeker op prijs gesteld worden. Zoals al eerder aangegeven, vergeet ook niet Fam. van den Bosch in uw gebed. Denk ook aan de gemeente Linschoten en onze gemeente en bidt bovenal dat God de weg wil wijzen en dat het tot Zijn eer mag zijn, tot opbouw van Zijn Koninkrijk. D.V. dinsdagavond 22 nov. is er een kennismakingsavond met dominee en mevr. van den Bosch in "De Krooshof". Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Dominee van den Bosch en zijn vrouw zullen zich dan voorstellen, iets van zichzelf vertellen. Enkele personen uit de gemeente zullen ook iets vertellen wat er voor hun doelgroep in Zijderveld is en wat hun verlangen is voor de toekomst. Daarna schuiven Ds. en mevr. van den Bosch aan bij u aan de tafel, jong en oud kan dan iets vertellen over club en verenigingswerk in Zijderveld. Jong en oud, ja een ieder, hartelijk welkom. 


Gebedskring: D.V. maandag 21 nov. komt de gebedskring weer bij elkaar in de consistorie. Weet u van harte welkom. Aanvang 20.00 uur

Kerkradio: In verband met de kennismakingsavond zal er geen kerkradio uitzending zijn.

Oliebollenactie: Op 25 november wordt de jaarlijkse oliebollenactie van de jeugdraad weer gehouden. Vanaf 16.00 uur begint de huis-aan-huis-verkoop in het buitengebied
(over het viaduct) en de Zijderveldselaan. Vanaf 18.30 uur in het dorp. Vooraf bestellen kan t/m 23 november via: amanda_meerkerk@hotmail.com of via WhatsApp, 06 34652556. Vanaf 10.00 is er de mogelijkheid om oliebollen te komen kopen of uw bestelling af te halen in de schuur op dorpsweg 8 te Zijderveld. Voor meer informatie zie de flyer.Ringweekend D.V. 2023: De datum voor het ringweekend is bekend! Noteer de datum van 24 tot en met 27 februari 2023 alvast in de agenda!

Verantwoording: Via de bank is nog € 90,00 ontvangen betreft de dankdagcollecte. 
Hartelijk dank. De kerkrentmeesters

 

Agenda in het kort:

Maandag        21 nov. Catechisatie, Gebedskring
Dinsdag         22 nov. Kennismakingsavond 
Woensdag     23 nov. Meisjesclub, Bijbelkring
Donderdag    24 nov. Tienerclub
Vrijdag            25 nov. Oliebollenactie

Ten slotte:                             Zondag mag het de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn.                                          Als je dan terug kijkt zeg je, wat snel gegaan, maar ook wat is
                                               er veel gebeurd, persoonlijk, in onze gemeente, wereldwijd.
                                                Er waren mooie dingen, moeite volle dingen. Geloof en houdt er                                     aan vast dat God in Jezus Christus met ons allen meegaat. Hij                                    houdt alles in Zijn hand. Let daarbij op de soms, kleine dingen.
                                               Gezegende zondag, maar ook sterkte voor zondag.

                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.