Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 45 2022 WEEK 45
WEEK  45

Zondag 13 nov.                          
09.30 uur: Prop. A. van der Werf     Amersfoort. Themadienst.    
18.30 uur: Ds. G.C. Bergshoeff       Scherpenzeel.
Zingen voor de dienst: vm. WK 439  nm. Ps. 33 : 11
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Geert van Eck

Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De derde collecte is voor de GZB, de zgn. najaarszendingscollecte.

Bij de diensten: We mogen terugzien op een week met rijk gevulde kerkdiensten. Dankdag met kerk en school. De dankdagdienst in de avond. Daarnaast op zondag opnieuw de verkondiging van het Woord. Wat een zegen dat we met elkaar mogen en kunnen samenkomen. Woorden van ondersteuning in moeilijke tijden mochten klinken. Ook woorden van waarschuwing, ernstige waarschuwingen, let op de tekenen, let op de tijden. Er mocht verkondigd worden: beloofd is beloofd. God is getrouw, Hij doet wat Hij beloofd heeft en dat laat Hij zien aan Abraham. Die God is nog steeds dezelfde, Hij doet wat Hij belooft, al zien we dat vaak ook niet. Vertrouw, keer je om naar Hem, zoek en vindt het bij Hem. "Leef uit Gods Vaderlijke hand". Het thema voor de morgendienst van aanstaande zondag 12 nov.

Ziekte en zorg: Iedere zondag mogen we bidden voor hen die ziekte en zorgen met zich meedragen. Weet dat de Heere hoort. Hij zorgt dat ziekte en zorg gedragen kunnen worden, ook al lijkt dat in bepaalde omstandigheden niet zo te zijn. Klem u vast aan de grote Heelmeester.

Overlijden: Van zaterdag- op zondagnacht is overleden Maaike den Hartog. Maaike heeft vele jaren in Zijderveld gewoond. Jaren geleden is zij verhuisd, eerst naar Leerdam, daarna naar Gorinchem. Zij woonde er samen met huisgenoten, die extra zorg en aandacht nodig hadden. Een goede tijd heeft ze daar mogen hebben, al kwam ze ook graag naar huis. Eerst naar de Diefdijk, later naar Sidewendervelt 12. Daar was ze graag om samen met haar moeder spelletjes te doen. We wensen haar moeder, Corrie den Hartog - Oskam, haar broers Piet en Arie en hun gezinnen, met de overige familie, Gods nabijheid toe nu en tijdens de begrafenis, welke plaatsvindt op vrijdag 11 nov. om 13.30 u. Ook voor de toekomst kracht toe gebeden als de lege plaats zo gevoeld zal worden.

Jarig:  Op DV maandag 14 nov. hoopt Dhr. Jan van Zuilen (Krooshoofstraat 8, 4122 GL) de leeftijd van 78 jaar te bereiken. Een zegen is het om opnieuw een nieuw levensjaar te mogen ontvangen. Een heel goede dag met allen die je lief en dierbaar zijn toegewenst.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Dankbaar mogen we zijn dat de gemeente het voornemen, van het door de kerkenraad voorgestelde beroep op Ds. B.M. van den Bosch te Linschoten heeft overgenomen. Zaterdag 12 nov. hopen we het beroep weg te brengen. (Dit als er geen bezwaar is/wordt gemaakt tegen de gevolgde procedure.) 
Het beroep gaat dan in op maandag 14 nov. Dominee van den Bosch heeft dan 3 weken de tijd om dit beroep te overwegen en zijn beslissing bekend te maken. Gemeente, wilt u dominee van den Bosch en zijn gezin gedenken in uw gebed. 

Ouderenmiddag: 15 november wordt er een presentatie gehouden over Mercy Ships.
Een organisatie die met ziekenhuisschepen, bemand met vrijwilligers, de armste landen van de wereld helpen, door medische zorg te bieden en zo Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Het beloofd een interessante middag te worden die begint om 14.30 uur in het K.C. Er wordt een collecte gehouden die bestemd is voor Mercy Ships. Hartelijk welkom.

Gesprekskring: Op dinsdag 15 november komt de Gesprekskring weer bij elkaar.
We gaan de artikelen 3 t/m 7 van de NGB bespreken waarin het gaat over de Bijbel.
Aanvang 20.15 uur in de consistorie achter de kerk. Allemaal van harte welkom.

VrouwenkringD.V. zal er woensdag 16 november weer een vrouwenkring zijn. Deze ochtend willen we met elkaar nadenken en praten over ‘Iemand die luisteren kan.’ Dat doen we aan de hand van 1 Samuel 3. ‘God spreekt geen geheimtaal! Hij roept Samuël in gewoon Hebreeuws en jou in gewoon Nederlands…’ Zoals gebruikelijk drinken we eerst koffie (staat klaar om 9.45 uur), gaan daarna zingen en bidden. U en jij bent van harte welkom in het Kerkelijk Centrum ‘De Oude School’ Kerkweg 9, Zijderveld.

Oliebollenactie: Op 25 november wordt de jaarlijkse oliebollenactie van de jeugdraad weer gehouden. Vanaf 16.00 uur begint de huis-aan-huis-verkoop in het buitengebied
(over het viaduct) en de Zijderveldselaan. Vanaf 18.30 uur in het dorp. Vooraf bestellen kan t/m 23 november via: amanda_meerkerk@hotmail.com of via WhatsApp, 06 34652556. Vanaf 10.00 is er de mogelijkheid om oliebollen te komen kopen of uw bestelling af te halen in de schuur op dorpsweg 8 te Zijderveld. Voor meer informatie zie de flyer.


24-uurs actie in Zijderveld: Misschien weten sommigen van jullie het nog wel, de 24-uurs actie met paalzitten bij het KC, een aantal jaren geleden. Op D.V. vrijdag 12 en zaterdag 13 mei 2023 willen we vanuit de Gemeente Zijderveld weer zo’n gave actie opzetten om voor een mooi doel geld in te zamelen. Nu zijn we hard op zoek naar mensen die hierbij kunnen helpen. Dat kan op vele manieren, van organiseren, voorbereiden en plannen, tot opruimen en schoonmaken, van koffie schenken, koken tot schminken, van zingen tot hand- en spandiensten uitvoeren. Voel jij/voelt u je/zich aangesproken om mee te helpen? Graag voor 26 november a.s. laten weten wat u/jij kan/wil betekenen via mailadres: actie@hervormdzijderveld.nl Dan kunnen we er met elkaar een groot succes van maken, tot Gods Eer!

Ringweekend D.V. 2023: De datum voor het ringweekend is bekend! Noteer de datum van 24 tot en met 27 februari 2023 alvast in de agenda!

Verantwoording: Het verjaardagsfonds over de maanden september en oktober 2022  heeft het totaalbedrag van € 406,75 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 2x € 2,00; 1x € 3,00; 1x € 3,75; 12x € 5,00; 7x € 10,00; 1x € 15,00; 1x € 16,00; 3x € 20,00; 1x € 25,00; en 3x € 50,00.
Tijdens bezoek zijn door ds. J. de Jong 2 giften voor de kerk ontvangen, n.l. 
1 x € 50,00 en 1x € 20,00. De wekelijkse collecten voor de kerk over de maand oktober laten een totaalbedrag zien van € 2067,11. Dit bedrag is ook incl. de bedragen die via de bank zijn ontvangen en incl. de extra collecte op zondag 2 oktober. De inhoud van de 
Maquette onder de toren voor de verbouwing van de pastorie over de maand oktober is € 201,20. De dankdagcollecte op woensdag 2 november bedraagt totaal € 3269,90. Ook dit is incl. de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Zo zijn er heel wat bedragen te vermelden waarvoor onze hartelijke dank.     De kerkrentmeesters.
 

Agenda in het kort:

Zaterdag         12 nov. Inleveren goederen voedselbank
Maandag        14 nov. Catechisatie
Dinsdag         15 nov. Ouderenmiddag, Belijdenis Catechisatie, gesprekskring
Woensdag     16 nov. Vrouwenkring, Jongensclub

Ten slotte:                                               Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.