Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 44 2022 WEEK 44
WEEK  44

Zondag 6 nov.                            
09.30 uur: Ds W.G. van den Top     Ede     
18.30 uur: Ds T.J. Korten                 Boven-Hardinxveld

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 105 : 1  nm. Ps. 105 : 2
Kinderoppas: Anne-Linde Kok en Sophie van Eck

Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De extra collecte is eveneens voor de kerk.

Bij de diensten: In deze toch wel wat bijzondere dienst waarin Ds. van den Bosch voor ging, stonden we stil bij een begrafenisstoet. Jezus stond stil en raakte de baar aan. Op Zijn machtswoord stond de overleden jongen op en Jezus gaf hem aan zijn moeder. Zo werd de rouwstoet een feeststoet. Kennen we die Jezus ook al, die macht heeft over de zonde en de dood? Hem te kennen is het Leven, ja ook na de dood.
In de avonddienst kwam opnieuw het evangelie tot ons. God ziet ons aankomen en je denkt in het naderbij komen, hoe moet ik Hem onder ogen komen. Mijn zondige hart, wat mij veroordeelt. God is meer dan ons hart en weet alle ding. Maar ook nu, als we Christus leren kennen dan mogen we weten, Hij reinigt ons en mogen we met vrijmoedigheid naar Hem toe te gaan. God ziet ons al van ver aankomen. Maar gaan we ook?

Ziekte en zorg: Voor zover bekend zijn er geen zieken in het ziekenhuis. Allen die met verdriet en zorgen hebben te maken wensen we de nabijheid van God toe. In Psalm 23 vers 4 staat; "Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij". Woorden van geloof, grote woorden die je lang niet altijd op de lippen kunt nemen. Maar Hij, die grote God wil ons er wel bij helpen om ze uit te spreken of te zingen.

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,
Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum de "Alblashof" te Alblasserdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
De Alblashof 1A, 2951 XR Alblasserdam (kamer 5)
Een kaartje zal allen die elders wonen of verblijven zeer goed doen.

Jarig:  Op woensdag 2 november mocht mevr. P.H. Kemkes- de Vries (Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam) de leeftijd van 87 jaar bereiken. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
We wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe. 

Jubileum: Maandag 31 okt. waren Jarco en Marja den Braven - Kers (Santcamp 16, 4122 GV) 25 jaar getrouwd. Wat een prachtige mijlpaal in jullie leven. 
"Looft den Heer', want Hij is goed."


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Zondagmorgen 30 oktober ging dominee van den Bosch voor in de dienst. Wat is het goed om kennis te maken met elkaar onder het Woord van God. Het gaat toch bovenal om Zijn eer. Na de dienst hebben we met elkaar koffie, thee en voor de kinderen was er fris, gedronken. Ook dit was een goed samenzijn. Als u dit leest zal de stemming hebben plaatsgevonden. Zondag zullen we de uitslag horen. U kunt dan nog binnen een week bezwaar maken tegen de gevolgde procedure. Deze moet schriftelijk gemotiveerd en ondertekend aan de scriba worden toegestuurd: 
Zijderveldselaan 70, 4122 GR Zijderveld. 

Catechisatie: Maandag 7 november beginnen de catechisaties weer op gebruikelijke tijd en plaats. Jongelui zullen jullie er weer zijn, en als je er nog niet was, weet je van harte welkom.

Kerkradio: Dinsdag 8 nov. vanaf 19.30 uur, kunt u weer luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een gezegend moment toegewenst.

Structurele hulp voedselbank: Zaterdag 12 nov. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

24-uurs actie in Zijderveld: Misschien weten sommigen van jullie het nog wel, de 24-uurs actie met paalzitten bij het KC, een aantal jaren geleden. Op D.V. vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2023 willen we vanuit de Gemeente Zijderveld weer zo’n gave actie opzetten om voor een mooi doel geld in te zamelen. Nu zijn we hard op zoek naar mensen die hierbij kunnen helpen. Dat kan op vele manieren, van organiseren, voorbereiden en plannen, tot opruimen en schoonmaken, van koffie schenken, koken tot schminken, van zingen tot hand- en spandiensten uitvoeren. Voel jij/voelt u je/zich aangesproken om mee te helpen? Graag voor 26 november a.s. laten weten wat u/jij kan/wil betekenen via mailadres: actie@hervormdzijderveld.nl Dan kunnen we er met elkaar een groot succes van maken, tot Gods Eer!

Ringweekend D.V. 2023: De datum voor het ringweekend is bekend! Noteer de datum van 24 tot en met 27 februari 2023 alvast in de agenda!

Tentdienst: De opbrengst van de collecte tijdens de 3 - dorpen tentdienst op 16 okt. ten bate van de voedselbank Vianen was € 985,15. Alle gevers, heel hartelijk dank.

Jeugdweekend 2022: Van 21 tot en met 24 okt. was er het jeugdweekend op de kampeerboerderij Meerveld in Uddel. Het thema was: Enthousiasme gezocht! Als kerkenraad mochten we ook delen van dit weekend meemaken. We hebben het als bijzonder fijn ervaren.

Verantwoording: De IZB-collecte van 16 oktober heeft het bedrag van € 177,55 opgeleverd. Mevr, van Zuilen - Kool heeft een gift van € 10,- ontvangen bij het bezorgen van Lichtspoor. De diaconie collecte van oktober is totaal €866,25. Dank voor al uw, jou gave, De Diaconie.
Via de bank is een gift van € 500,00 ontvangen  van iemand buiten onze gemeente. Tevens is er een gift van € 1000,00 ontvangen voor de verbouwing van de pastorie. Tijdens huisbezoek door de ouderlingen J. Meerkerk en A. Lam is een gift van € 30,00 ontvangen. Tijdens bezoek is door ds. J. de Jong een gift van € 20,00 ontvangen voor het orgelfonds. Ook is er weer oud-ijzer afgeleverd wat een opbrengst gaf van € 536,40. Tijdens de ouderenmiddagen van de afgelopen tijd is er bij de verkoop van kaarten een gift van € 35,00 en op bezoek is door ouderling A. Lam een gift van € 50,00 ontvangen. Alle  bedragen zijn bestemd voor de kerk en / of pastorie.
De collecte voor het orgelfonds op zondag 23 oktober laat een totaalbedrag zien van € 162,45. Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid.       De Kerkrentmeesters
 

Agenda in het kort:

Zondag          6 nov. Jeugdvereniging
Maandag        7 nov. Catechisatie
Dinsdag         8 nov. Belijdenis Catechisatie en Kerkradio
Woensdag     9 nov. Meisjesclub en Bijbelkring
Donderdag   10 nov. Tienerclub
Zaterdag       12 nov. Inleveren goederen voedselbank

Ten slotte: 
                                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.