Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 42 2022 WEEK 42

WEEK  42

Zondag 23 okt.                           
09.30 uur: Ds. J. Vis                         Meerkerk
18.30 uur: Drs. Joh. van Eijsden     Driebruggen

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 138 : 1  nm. Ps. 138 : 2
Kinderoppas: Jantine Sterk en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het orgelfonds.


Bij de diensten: "Ik heb je lief" was het thema van de preek in de morgendienst. In het Bijbelboekje Hooglied wordt deze liefde tussen een meisje en jongen op rijke wijze beschreven. Ook mag dit lied een heen wijzen zijn naar de liefde van God voor zijn bruidsgemeente. Zoals de liefde tussen man en vrouw wel eens door diepe dalen gaat, zo ook onze relatie met God. Maar Hij blijft getrouw. Wij ook? Ernstig was de waarschuwing in de avonddienst. Ga niet op in al het werelds vermaak en feestgedruis. In alle eerlijkheid werden we gewaarschuwd aan de hand van de geschiedenis van koning Belsazar van Babel. Hij werd gewogen en te licht bevonden, maar het feest moest doorgaan. We kennen de afloop. 

Overlijden: Maandag 17 okt. is ons gemeentelid dhr. Goof van Rijsbergen (laatst gewoond hebbend Krooshofstraat 55, 4122 GK) overleden, in de leeftijd van 74 jaar. Zijn laatste levensfase was zeer moeite vol. Als communiceren niet of nauwelijks meer kan, wat had je elkaar mogelijk nog veel willen zeggen. Nu is daar het overlijden. We willen u, mevr. van Rijnsbergen, de kinderen en de kleinkinderen de nabijheid van God toe bidden. Dat Hij jullie mag sterken in deze verdrietige weg.

Ziekte en zorg: Mevr. Jannie van Hemert (Dorpsweg 51b, 4122 GE) is opgenomen in 'n crisisopvang te Sliedrecht. Haar situatie vraagt om meer zorg en ondersteuning.
Als je altijd zelfstandig hebt gewoond en geleefd, valt dit zwaar. 
Van harte wensen we haar dan ook, dat ze zich gedragen mag weten door God, die een God van nabij wil zijn. Mathilda van Herk (Santcamp 18, 4122 GV) zal deze week weer nader onderzoek krijgen, daarvan zal ook deze week de uitslag bekend worden gemaakt. Spannend allemaal, zeker omdat er ook nog geen vooruitgang wordt ervaren.
Voor allen die  met ziekte en zorg hebben te maken, Psalm 25 vers 8 verwoordt het zo;
 Zie op mij in gunst van boven;
Wees mij toch genadig, HEER;
Eenzaam ben ik en verschoven:
Ja, d' ellende drukt mij neer.
'k Roep U aan in angst en smart;
Duizend zorgen, duizend doden
Kwellen mijn angstvallig hart;
Voer mij uit mijn angst en noden.


De ingreep die Diana de Gans ('t Werfje 22, 4122 GT) moest ondergaan, is goed verlopen. Zij mag inmiddels weer thuis zijn. Dankbaarheid mag er zijn, dat God er bij was en heeft doorgeholpen.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Tentdienst: Zondagmiddag 16 okt. vond de tentdienst van de 3 dorpen plaats aan de Tienhovenseweg. Een volle tent, waar we met elkaar mochten zingen, naar liederen en muziek konden luisteren. De Bijbel ging open en ons allen werd de weg gewezen naar de echte VRIJHEID, die alleen in Jezus Christus is te vinden. We mogen terugzien op een heel goed samenzijn met vele broeders en zusters uit de omgeving.

Kerkradio: Dinsdag 25 okt. is er  om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond worden verzorgt door oud. Marcel van Ballegooijen.

Verkoop collectebonnen: Vanaf nu kunnen de collectebonnen niet meer bij Janny van Duuren opgehaald worden.
We bedanken haar voor de periode dat ze zich hiervoor in heeft willen zetten.
Voorlopig kunnen de collectebonnen bij Evert Vink aan de Dorpsweg 42 opgehaald worden. Bel vooraf even met 0345-642152 om een tijd af te spreken om ze op te kunnen halen. Het bestellen kan via kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl of telefonisch via het hiervoor genoemde telefoonnummer, tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.

Verantwoording: Tijdens bezoek is door ouderling  J. Meerkerk een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank.
 
 

Agenda in het kort:

21 tot en met 24  okt. Jeugdweekend.
Dinsdag         25 okt. Ouderenmiddag, Belijdeniscatechisatie en Kerkradio
Woensdag     26 okt. Bijbelkring
Donderdag    27 okt. Tienerclub


Ten slotte: 
                                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.