Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 41 2022 WEEK 41
WEEK  41

Zondag 16 okt.                           
09.30 uur: Dr. H.A. Post        Veenendaal
18.30 uur: Prop. P. Bijl          Papendrecht

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 135 : 2  nm. Ps. 135 : 3
Kinderoppas: Rianne de Leeuw en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de IZB, de Inwendige Zendings Bond.


Bij de diensten: De stem van God horen, zoals Mozes bij de brandende braamstuik. Horen wij die stem nog? Ja, die stem mogen we horen vanuit het woord van God, de Bijbel. Iedere zondag mag dat uitgelegd worden in de kerk, wat er in dat Woord staat. En wat een geduld had God met de tegenstribbelende Mozes. God is nog dezelfde, maar laten we niet tegenstribbelen. In de avonddienst mochten we horen van God die zeer pastoraal met een teleurgestelde, moedeloze Elia omging. In het zachte suizen van de stilte verscheen God aan Elia om hem weer op te beuren en een nieuwe opdracht te geven. Rijk waren de kerkdiensten, vol van evangelie. Hebben we het mogen horen en mocht het ons geloof versterken?

Ziekte en zorg: Zaterdag 15 oktober moet Diana de Gans ('t Werfje 22, 4122 GT) een medische ingreep ondergaan. Dat de ingreep goed mag gaan en er herstel mag volgen, dat wensen we haar toe. De God met die machtige naam "Ik Ben die Ik Ben" zal er bij zijn.

Jarig: D.V. vrijdag 22 okt. hoopt Dhr. Evert Vink (Dorpsweg 42, 4122 GH) 83 jaar te worden. Een gezegende leeftijd waar we hem dan langs deze weg ook van harte mee willen feliciteren. Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Jubileum: DV donderdag 20 okt. hopen Dhr. en Mevr. van Bruggen- Kool (Schoolstraat 4, 4122 GA) hun 55 - jarig huwelijksjubileum te gedenken. 55 jaar getrouwd, wat een mooie mijlpaal in jullie leven. We wensen jullie een heel goede dag toe samen met een ieder die jullie lief zijn. "Looft God, looft Zijn naam alom."

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Gemeente, de kerkenraad is zeer verheugd en dankbaar u te kunnen mededelen dat we unaniem als kerkenraad het voornemen hebben om een beroep uit te brengen op dominee B.M. van den Bosch uit Linschoten. 
Dominee van den Bosch komt op D.V. zondag 30 oktober in de morgendienst preken. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in het KC, waarbij ook dominee van den Bosch aanwezig zal zijn. De stemmingsvergadering voor belijdende leden van onze gemeente voor goedkeuring van dit beroep, is op 3 november om 20.00 uur in het KC. 

Tentdienst: Zondag 16 oktober vindt er weer een Tentdienst plaats. Deze begint om 14.30 uur. Locatie: Tienhovenseweg Hagestein, tegenover nr. 21. Genoemde Tentdienst wordt georganiseerd door de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid, Hervormde Gemeente Everdingen, Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag en Hervormde Gemeente Zijderveld.
Voorgangers zijn dominee A.J. Zoutendijk en Pastoor H.K. Meijer van de Parochie Heilige Drie-eenheid. Het thema van de dienst is: LEVEN IN VRIJHEID OF LEVEN IN DE VRIJHEID!
Koorzang wordt verzorgd door een gezamenlijk zangkoor bestaande uit koorleden van Laudate Dominum uit Zijderveld en leden van het R.K. Kerkkoor uit Everdingen. 
Dit alles onder leiding van dirigente Marilou Krouwel. Daarnaast zijn er samenzangliederen. 
Tijdens de dienst is er een collecte en de opbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Iedereen is welkom en wij hopen op een overweldigende belangstelling.
Tot ziens in de feesttent!  Namens werkgroep tentdienst.

Gebedskring: D.V. maandagavond 17 okt. komt de gebedskring weer bij elkaar in de consistorie, aanvang 20.00 uur. Misschien overweeg je om ook eens aan te sluiten. Van harte welkom. 

Gesprekskring: Op D.V. dinsdag 18 oktober komt de Gesprekskring weer bij elkaar in de consistorie. De koffie staat klaar om 20.15 uur. Iedereen van harte welkom!

Vrouwenkring: D.V. woensdag 19 oktober is er weer vrouwenkring. Na de koffie gaan we met elkaar zingen, bidden en luisteren we naar een korte overdenking. Daarna maken we een herfstdecoratie. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, wel graag een mesje/snoeischaar en evt. een lijmpistool meebrengen. De kosten bedragen € 7,50. Zoals gebruikelijk staat om 9.45 uur de koffie klaar, beginnen we om 10.00 uur. Waar? In het K.C. ‘De Oude School’, Kerkweg 9 in Zijderveld. De ochtend willen we afsluiten om 12.00 uur. Weet u/je welkom.

Jeugdweekend 2022: Van 21 tot en met 24 okt. gaan we naar kampeerboerderij Meerveld in Uddel. Het thema is: Enthousiasme gezocht! Word jij ook al enthousiast om mee te gaan.....? Er staat weer een mooi programma voor dit weekend gereed. Hartelijke groeten, Arend Jan, Carolien, Marc, Hans, Amanda en Janny. 
Een gezegend weekend met elkaar, van jullie kerkenraad.

Verantwoording: De maand collecte van september is totaal € 644,60.
De collecte op 1 oktober, bestemd voor Chr. voor Israël, is € 154,20. Hartelijk dank voor uw bijdragen. De Diaconie.         
 

Agenda in het kort:

Zondag          16 okt. Tentdienst drie dorpen
Maandag        17 okt. Catechisatie
Dinsdag         18 okt. Belijdenis Catechisatie en Gesprekskring
Woensdag     19 okt. Vrouwenkring en Jongensclub
Donderdag    20 okt. Kerkenraadsvergadering
Vrijdag            21 okt. Start Jeugdweekend

Ten slotte: 
                                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad. 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.