Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 40 2022 WEEK 40
WEEK  40

Zondag 9 okt.                             
09.30 uur: ds. H.L. Versluis Veenendaal
18.30 uur: ds. L. de Wit         Ede

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 103 : 1  nm. Ps. 103 : 11
Kinderoppas: Carolien Lam en Lieke van Duuren.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: Ingeënt in de olijfboom, gevoed worden door de wortel van die olijfboom die heilig is, dan mogen wij ook heilig zijn. Maar beroem u niet, ga samen op met Israël en wees een lichtend voorbeeld voor uw naasten, ook in de maatschappij. Laat zien dat u gevoed wordt door de wortel 'Jezus Christus'. Dit mochten we horen op de zondagmorgen van Israëlzondag. In de avonddienst mochten we horen dat God het voor ons heeft toebereid en de Heilige Geest heeft gegeven als onderpand. Denk eens aan je doop, daar werd die Geest al beloofd. Aan de hand van 3 punten: Geestelijk startkapitaal, gegarandeerd eindresultaat en gelovig vermogensbeheer, werd Gods werk ons uitgelegd.
 
Ziekte en zorg: Voor zover bekend zijn er geen zieken in het ziekenhuis. Het wil niet zeggen, dat er geen ziekte en zorg is. Allen die hier mee te maken hebben, wendt u tot die grote Heelmeester. Hij weet wat lijden is. Hij kan en wil u ondersteunen.
,
Jarig: D.V. vrijdag 14 okt. hoopt dhr. Aart van Ochten (Kerkweg 25, 4122 GB) 84 jaar te worden. Een gezegende leeftijd waar we hem dan langs deze weg ook van harte mee willen feliciteren. Gods zegen in het nieuwe levensjaar.
 
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

     Voedselbank: Zaterdag 8 okt. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. De kerkenraad is erg blij dat er zoveel en enthousiast gegeven wordt aan de voedselbank. Met name in deze toch voor iedereen al een onzekere tijd en waar alles duurder wordt. Hartelijk dank!
     Fijn dat u van hetgeen u over heeft wilt geven aan hen die het minder hebben.
     Wij vragen u, wilt u steeds ruimhartig blijven geven aan de voedselbank?

Catechese 2022 – 2023: De kerkenraad heeft mij opnieuw gevraagd of ik de komende tijd op maandagavond naar Zijderveld wil komen om met jullie catechese te houden.
We gaan verder met de methode Follow Me en Follow Me Next, een methode van de HGJB. Deze methode is interactief en geeft mogelijkheden voor verschillende werkvormen. Ook zijn er korte filmpjes om het onderwerp van de avond te introduceren. Ik hoop dat jullie het opnieuw fijn vinden. Verder blijven gesprek en jullie eigen vragen volledig in beeld. 
Maandagavond 10 oktober beginnen we. 
De groep van 12 tot ongeveer 15 jaar is van 19.00 uur – 19.45 uur. Dit is de Follow Me groep.
De groep vanaf ongeveer 16 jaar is van 20.00 uur – 20.45 uur. Dit is de Follow Me Next groep.
Ben je rond de 15-16 jaar dan mag je dus zelf kiezen welke groep je het meeste aanspreekt. 
Degenen die al eerder kwamen, worden ook via de groepsapp geïnformeerd. We houden via die app ook contact. 
In het bijzonder nodigen we de jongeren uit die nog niet eerder geweest zijn. Neem elkaar mee, dat werkt vaak het beste. We hopen elkaar de komende tijd te ontmoeten en dat we niet gehinderd worden door corona. We willen leren om ons vertrouwen te stellen op de beloften van God en Jezus te volgen in ons leven. Rook Verkaik.

Kerkradio: Dinsdag 11 okt. vanaf 19.30 uur, kunt u weer luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een gezegend moment toegewenst.

Bijbelkring: Op 12 oktober starten we met de Bijbelkring. Een samenzijn van jong en oud die zich aan de hand van een boekje met een nog te bepalen onderwerp het aankomende seizoen hierin gaan verdiepen en met elkaar bespreken. Juist de persoonlijke openheid over hoe we het persoonlijke geloof dagelijks in ons leven mogen ervaren en dit met elkaar te delen - mede aan de hand van het onderwerp - geeft, dat het mooie avonden zijn. Aanvang 20.00 uur in het KC de Oude School.

Tentdienst: Zondag 16 oktober vindt er weer een Tentdienst plaats. Deze begint om 14.30 uur. Locatie: Tienhovenseweg Hagestein, tegenover nr. 21. Genoemde Tentdienst wordt georganiseerd door de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid, Hervormde Gemeente Everdingen, Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag en Hervormde Gemeente Zijderveld.
Voorgangers zijn dominee A.J. Zoutendijk en Pastoor H.K. Meijer van de Parochie Heilige Drie-eenheid. Het thema van de dienst is: LEVEN IN VRIJHEID OF LEVEN IN DE VRIJHEID!
Koorzang wordt verzorgd door een gezamenlijk zangkoor bestaande uit koorleden van Laudate Dominum uit Zijderveld en leden van het R.K. Kerkkoor uit Everdingen. 
Dit alles onder leiding van dirigente Marilou Krouwel. Daarnaast zijn er samenzangliederen. 
Tijdens de dienst is er een collecte en de opbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Iedereen is welkom en wij hopen op een overweldigende belangstelling.
Tot ziens in de feesttent!  Namens werkgroep tentdienst.

Jeugdweekend 2022: HOERA - dit jaar gaan we weer op jeugdweekend met de jongeren vanuit de gemeente Zijderveld. Van 21 tot en met 24 okt. gaan we naar kampeerboerderij Meerveld in Uddel. De kosten zijn € 30,-.  Het thema is: Enthousiasme gezocht! Word jij ook al enthousiast om mee te gaan.....? Geef je dan snel op (uiterlijk 15 okt.) bij Marc Kok marc_kok@hotmail.com of 0652189964. Wij hebben er zin in om met veel jongeren het weekend door te gaan brengen. Hartelijke groeten, Arend Jan, Carolien, Marc, Hans, Amanda en Janny.
 

Verantwoording: De weekcollecten voor de kerk over de maand september bedragen totaal  €  1415,10. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 4 september;

de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat bedraagt over de maand september € 102,30. 

Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.            De kerkrentmeesters.

 

Agenda in het kort:

Zondag            9 okt. Jeugdvereniging
Zaterdag         8 okt. Goederen inbrengen voedselbank
Maandag        10 okt. Catechisatie
Dinsdag         11 okt. Kerkradio en Belijdenis Catechisatie 
Woensdag     12 okt. Meisjesclub en Bijbelkring
Donderdag     13 okt. Tienerclub

Ten slotte: 
                                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 18-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.