Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 4 2022 WEEK 4
Zondag 30 jan. 
9.30 u.            ds. A.J. Sonneveld                 Lopik
18.30 u.          prop. J. Speksnijder               Gouda
Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 126 : 1; nm. Ps. 126 : 2
Kinderoppas: Renate Kok en Judith van der Lee.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Psalm 126 is een danklied na ballingschap. Zo zouden we ook de afgelopen periode kunnen betitelen. Ballingschap. Niet naar de kerk kunnen. Nu mogen we weer samen komen in de kerk en ons scharen rond Woord, gebed en zang. Het past ons dankbaar te zijn en verblijd. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd.        Voor zondag weer gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Mevr. J. van Hemert-Den Hartog (Dorpsweg 51b, 4122 GE), hoopt vrijdag 28 jan. weer thuis te komen vanuit het revalidatiecentrum. We wensen haar veel sterkte en beterschap bij het verdere herstel.
We denken aan allen die met ziekte, zorgen en verdriet te maken hebben. Laten we elkaar in de persoonlijke voorbede niet vergeten. We hebben het als gemeente nodig voor elkaar te bidden en elkaar niet te vergeten.
 Jarig: Woensdag 2 febr. hoopt dhr. C. Uittenboogaard, (Diefdijk 13, 4121 KN  Everdingen) 86 jaar te worden. De leeftijd van de zeer sterken. Gefeliciteerd, ook allen die in liefde je omringen. Weest dankbaar voor al deze jaren, want: Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. (Ps. 90 : 1).
Ouderen die elders wonen: In zorgcentrum "Huis ter Leede" in Leerdam
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam
binnen de gemeentegrenzen mogen we niet vergeten. Een kaartje, een telefoontje, of welk teken van meeleven dan ook, wordt zeker op prijs gesteld.
Kerkradio: Dinsdag 1 febr. is er om 19.30 u. een uitzending van de kerkradio met psalmen en geestelijke liederen.
Gesprekskring: Op dinsdag 1 febr. zal de Gesprekskring weer bijeenkomen. De koffie staat klaar vanaf 20.15 uur in het Kerkelijk Centrum. We hopen samen weer een leerzame en opbouwende avond te hebben. Allemaal van harte welkom. Hgr. Marcel van Ballegooijen.
Bijbelkring: Woensdag 2 febr. komt de Bijbelkring bij elkaar in het K.C. we beginnen de avond om 20.15 u. en we behandelen hoofdstuk 2 uit het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen.
Coronamaatregelen:  Afgelopen week heeft de kerkenraad tot onderstaande aanpassingen in de Coronamaatregelen besloten:  Er zullen vanaf zondag 30 januari weer kerkdiensten worden gehouden waarbij we in eerste instantie met max 50 personen aanwezig kunnen zijn en mogelijk zelfs 60 (dit ligt aan de persconferentie van 25 januari). We kunnen dan ook in de ochtenddienst het kerkelijk centrum weer gebruiken voor max 30 personen.
De avonddiensten kunnen ook weer op de gebruikelijke tijd van 18.30 uur plaats vinden.
Ook de catechisaties, clubs en verenigingen zullen weer op de geplande tijd en plaats gehouden worden.
Crèche:  Nu de kerkdiensten weer normaler kunnen worden ingevuld, zullen we ook het rooster voor de crèche weer oppakken. Vanaf aanstaande zondag is er iedere zondagochtend de mogelijkheid om uw kinderen naar de crèche te brengen. Opgeven daarvoor is niet nodig. Degenen die staan ingeroosterd als crècheoppasser vragen we om volgens rooster aanwezig te zijn. Wanneer je verhinderd bent om op te passen, dan graag zelf ruilen.
Zendingsechtpaar in Libanon:
Zoals u in december heeft kunnen lezen en horen zijn wij deelgenoot geworden van Kees en Esther van de Knijff. Zij wonen, samen met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon,  in Libanon. Kees werkt als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther werkt als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is.
Met woorden en daden delen zij zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde.

Naast dat wij hen financieel steunen, kunt u ook voor hen bidden en lezen wat zij zoal doen. Gebedspunten en berichten zijn te vinden op: www.gzb.nl/lichtvoorlibanon of in hun nieuwsbrief.
Deze ligt zondag 30-1 ligt in de kerk en het KC voor u klaar om mee te nemen.
Kerkdiensten:   i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de  ruimte.

Verantwoording:  Van iemand buiten de gemeente is via de bank een gift van € 100,- ontvangen voor het werk van de kerkrentmeesters. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Agenda in het kort:
Zaterdag         15-29 jan         Kerkbalans
Dinsdag          1 febr.             Kerkradio / Gesprekskring
Woensdag      2 febr.             Bijbelkring
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.