Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 39 2022 WEEK 39

wEEK  39

Zondag 2 okt. Israël zondag                            
09.30 uur: ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld
18.30 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 93 : 1  nm. Ps. 93 : 4
Kinderoppas: Renate Kok en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met als bestemming "Christenen voor Israël". De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse extra collecte voor de kerk.

Bij de diensten: Zondagmorgen mochten we horen dat we koningen en priesters van deze aarde mogen zijn. En wat voor cijfer zou de aarde ons geven als het gaat om hoe we met de schepping omgaan? Hoe doen we dat, brengen we offers als priester en zijn we koningen die met zorg omzien naar elkaar? In de avonddienst werd ons het rijke evangelie voorgehouden. Op de vraag van de cipier, "wat moet ik doen om zalig te worden",  is het antwoord:  "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten". (Hand. 15 vers 30 en 31) Deze boodschap geldt ook nu nog!

Ziekte en zorg:  Dhr. Goof van Rijnsbergen (Krooshofstr. 55, 4122 GK) is overgeplaatst naar Zorg Centrum Beatrix te Culemborg. Het adres is Beatrixlaan 20, 4101HK Culemborg, kamer 18.

Overleden: Op vrijdag 23 september jl. is overleden Gerda Koedam - Kersbergen, gewoond hebbende aan de Krooshofstraat 4. Zij mocht de leeftijd van 75 jaar bereiken.
De begrafenis zal vrijdag 30 sep. om 14.00 uur plaatsvinden, voorafgegaan aan een dienst van woord en gebed, die gehouden zal worden in de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren.

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,
Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam
In zorgcentrum "Beatrix" te Culemborg:
Dhr. G van Rijnsbergen
Beatrixlaan 20 4101HK Culemborg

Ziekte, rouw, ouderdom met haar gebreken, stil verdriet en lijden, zorgen in de maatschappij en in de wereld; wat is er veel moeite, zorg en verdriet. Laten we alles bij God brengen die om Jezus wil ons wil verhoren en de nood wil lenigen.
David wist daar ook van en schreef in Ps. 61 vers 2 en 4a; ‘O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed’. En in vers 4a; ‘Want U bent een toevlucht voor mij geweest’. David riep tot God, maar geloofde ook in een luisterend God. Dat mogen wij ook doen.

Jarig: Zaterdag 24 sep. mocht mevr. J.W. van Wijk-van Bezooijen gedenken dat zij 79 jaar is geworden. Weliswaar 1 week te laat in de Zaaier, maar niet minder gemeend: Gefeliciteerd en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. DV woensdag 5 okt. hoopt
mevr. J. Ruitenburg-Schep 93 jaar te worden, een zeer hoge leeftijd waar we haar ook mee feliciteren. Gods zegen in het nieuwe levensjaar.


Jubileum: Woensdag 28 sept. was het 25 jaar geleden dat ds. D. Verkuil, onze oud predikant, bevestigd werd in het ambt als predikant van de Herv. Gem. Bleiswijk. Wij feliciteren dominee Verkuil met dit jubileum. Wij wensen hem Gods zegen toe op zijn levensweg met allen die hem lief en dierbaar zijn.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Gesprekskring: Op dinsdag 4 oktober komt de Gesprekskring weer bij elkaar.
Het komende seizoen zullen we samen gaan lezen in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Een prachtig belijdenisgeschrift waarin de kernzaken van het christelijk geloof worden verwoord. We willen zo dit komende seizoen bij een open Bijbel nadenken en praten over de bron van ons geloof. De koffie staat klaar vanaf 20.15 uur.
Wees allemaal van harte welkom! Hart.gr. Marcel van Ballegooijen

Voedselbank: Zaterdag 8 okt. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 3 okt. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan liggen ze voor u klaar en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.

Catechese 2022 – 2023: De kerkenraad heeft mij opnieuw gevraagd of ik de komende tijd op maandagavond naar Zijderveld wil komen om met jullie catechese te houden.
We gaan verder met de methode Follow Me en Follow Me Next, een methode van de HGJB. Deze methode is interactief en geeft mogelijkheden voor verschillende werkvormen. Ook zijn er korte filmpjes om het onderwerp van de avond te introduceren. Ik hoop dat jullie het opnieuw fijn vinden. Verder blijven gesprek en jullie eigen vragen volledig in beeld.
Maandagavond 10 oktober beginnen we.
De groep van 12 tot ongeveer 15 jaar is van 19.00 uur – 19.45 uur. Dit is de Follow Me groep.
De groep vanaf ongeveer 16 jaar is van 20.00 uur – 20.45 uur. Dit is de Follow Me Next groep.
Ben je rond de 15-16 jaar dan mag je dus zelf kiezen welke groep je het meeste aanspreekt.
Degenen die al eerder kwamen, worden ook via de groepsapp geïnformeerd. We houden via die app ook contact.
In het bijzonder nodigen we de jongeren uit die nog niet eerder geweest zijn. Neem elkaar mee, dat werkt vaak het beste. We hopen elkaar de komende tijd te ontmoeten en dat we niet gehinderd worden door corona. We willen leren om ons vertrouwen te stellen op de beloften van God en Jezus te volgen in ons leven. Rook Verkaik.


Tentdienst: Zondag 16 oktober vindt er weer een Tentdienst plaats. Deze begint om 14.30 uur. Locatie: Tienhovenseweg Hagestein, tegenover nr. 21. Genoemde Tentdienst wordt georganiseerd door de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid, Hervormde Gemeente Everdingen, Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag en Hervormde Gemeente Zijderveld.
Voorgangers zijn dominee A.J. Zoutendijk en Pastoor H.K. Meijer van de Parochie Heilige Drie-eenheid. Het thema van de dienst is: LEVEN IN VRIJHEID OF LEVEN IN DE VRIJHEID!
Koorzang wordt verzorgd door een gezamenlijk zangkoor bestaande uit koorleden van Laudate Dominum uit Zijderveld en leden van het R.K. Kerkkoor uit Everdingen.
Dit alles onder leiding van dirigente Marilou Krouwel. Daarnaast zijn er samenzangliederen.
Tijdens de dienst is er een collecte en de opbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Iedereen is welkom en wij hopen op een overweldigende belangstelling.
Tot ziens in de feesttent!  Namens werkgroep tentdienst.

Jeugdweekend 2022: HOERA - dit jaar gaan we weer op jeugdweekend met de jongeren vanuit de gemeente Zijderveld. Van 21 tot en met 24 okt. gaan we naar kampeerboerderij Meerveld in Uddel. De kosten zijn € 30,-.  Het thema is: Enthousiasme gezocht! Word jij ook al enthousiast om mee te gaan.....? Geef je dan snel op (uiterlijk 15 okt.) bij Marc Kok marc_kok@hotmail.com of 0652189964. Wij hebben er zin in om met veel jongeren het weekend door te gaan brengen. Hartelijke groeten, Arend Jan, Carolien, Marc, Hans, Amanda en Janny.

Verantwoording: De inhoud van de melkbus bij opening winterwerk was in
totaal € 562,80.
De diaconie collecte met bestemming jeugdweekend van zondag 18 sep. heeft € 309,90 opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. De Diaconie
Het verjaardagsfonds over de maanden juli en augustus 2022  heeft het totaalbedrag van
€ 553,50 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 0,50; 1x € 1,00; 13x € 5,00; 1x € 7,50; 1x € 8,00; 1x € 9,00; 12x € 10,00; 1x € 15,00; 8x € 20,00; 1x € 30,00; 1x € 37,50 en 2x € 50,00. 
Op bezoek is door diaken C. van de Kraats een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen.         Hartelijk dank voor uw financiële bijdragen.     De kerkrentmeesters.
 

Agenda in het kort:

Zaterdag          1 okt.   2e Kans kleding -en speelgoedbeurs
Maandag         3 okt.   Collectebonnen
Dinsdag          4 okt.   Gesprekskring en Belijdenis Catechisatie
Woensdag      5 okt.   Jongensclub

Ten slotte:
                                                              Met een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.