Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 38 2022 WEEK 38
Week 38


Zondag 25 sep.

09.30 uur: ds. E van der Poel, Meerkerk
18.30 uur: ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 33 : 1  nm. Ps. 33 : 2
Kinderoppas: Annika Maaijen en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: Afgelopen weekend mocht opening winterwerk plaatsvinden.
Zondagmorgen is op een enthousiaste wijze de Bijbelse boodschap gebracht: "Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere". In de avonddienst werd ons het raadsel van Simson voorgehouden. De lijnen werden doorgetrokken naar de Heere Jezus, Hij voor ons gestorven en begraven, maar ook weer opgestaan, op dat wij in De Vrijheid kunnen leven.

Ziekte en zorg:  Dhr. Goof van Rijnsbergen (Krooshofstr. 55, 4122 GK) verblijft nog in het ziekenhuis. Mevr. Gerda Koedam - Kersbergen (Krooshofstr. 4, 4122GL) verblijft nog in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein (Afd. C3 kamer 307). 
Ps. 20 vers 5 zingt:
Behoud, o HEER, wil bijstand zenden,
Verlos, bewaar, verschoon.
Die Koning hoor', als w' in ellenden
Aanbidden voor Zijn troon.


Overleden: Op vrijdag 16 september jl. is overleden Neeltje van Vuren, gewoond hebbende aan de Dorpsweg 74. Zij mocht de leeftijd van 79 jaar bereiken.
Op de rouwkaart staat het volgende: “Als je lichaam niet meer wil en het leven wordt lijden, kan men dankbaar zijn dat God je komt bevrijden”. De rouwdienst zal plaats vinden op vrijdag 23 september om 10.00 uur in de Hervormde kerk te Zijderveld. Er is gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het kerkelijk centrum de “Oude school”. We wensen de familie sterkte bij dit verlies en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u als gemeente de familie ook gedenken in uw gebeden? 
Jarig: DV donderdag 29 sep. mag Dhr. T Kers (Lentehof 23 4122 GZ) zijn  82 - ste verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd. Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Belijdeniscatechisatie: Het bleef tot nu toe nog een beetje stil… Maar we zouden graag op dinsdag 27 sep. willen beginnen. Is er in uw / jouw hart dan geen verlangen naar de Heere? Wat is het dan mooi om daar een antwoord op te geven, door je met elkaar te verdiepen in Wie Hij is en wat Hij zegt; en door toe te leven naar een persoonlijke belijdenis. Het is ook mooi om daar met elkaar over door te praten. Je kunt altijd weer van elkaar leren. Je bent ook hartelijk welkom als je nog ziet zeker weet of je belijdenis gaat doen. ’t Is fijn als je je nu alvast aanmeldt (dan kan ik daar met de boekjes mee rekenen. Hartelijk welkom op dinsdag 27 sep. om 19.30 uur in K.C. ‘de Oude School’. j.dejong.vdm@hetnet.nl

Kerkradio: Dinsdag 27 sep. vanaf 19.30 uur, kunt u weer luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een gezegend moment toegewenst.

Ons zendingsechtpaar: Op de website van de kerk staat de nieuwsbrief van familie van der Knijff. Zij wonen en werken in Libanon en vertellen in deze nieuwsbrief over hun leven en werk in dit land. Zondag zal deze brief ook uitgedeeld worden.

Informatieboekje: Begin oktober  willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 29 sep. kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank. 
De redactie.

Solidariteidskas: Deze maand kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer verwachten om de solidariteitsbijdrage bij u als belijdende leden op te halen. De € 10,- komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden.          De kerkrentmeesters.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

2e Kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 1 oktober 2022 wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (herfst/winter vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. 
Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed, kunt u t/m 28 september contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 0345-502125 of via kledingbeurszijderveld@hotmail.com
Zie ook de huis aan huis flyer. "Kom, kijk en koop."

Tentdienst: Zondag 16 oktober vindt er weer een Tentdienst plaats. Deze begint om 14.30 uur. Locatie: Tienhovenseweg Hagestein, tegenover nr. 21. Genoemde Tentdienst wordt georganiseerd door de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid, Hervormde Gemeente Everdingen, Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag en Hervormde Gemeente Zijderveld.
Voorgangers zijn dominee A.J. Zoutendijk en Pastoor H.K. Meijer van de Parochie Heilige Drie-eenheid. Het thema van de dienst is: LEVEN IN VRIJHEID OF LEVEN IN DE VRIJHEID!
Koorzang wordt verzorgd door een gezamenlijk zangkoor bestaande uit koorleden van Laudate Dominum uit Zijderveld en leden van het R.K. Kerkkoor uit Everdingen. 
Dit alles onder leiding van dirigente Marilou Krouwel. Daarnaast zijn er samenzangliederen. 
Tijdens de dienst is er een collecte en de opbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Iedereen is welkom en wij hopen op een overweldigende belangstelling.
Tot ziens in de feesttent!  Namens werkgroep tentdienst


Reünie 50 jaar Ringweekend: Het Ringweekend bestaat 50 jaar! In 1972 werd het Ringweekend voor het eerst georganiseerd, wat betekent dat we afgelopen voorjaar voor de 50e keer met de jongeren uit de ring een weekend weg zijn geweest. Misschien ging u vroeger zelf ook mee, en gaan inmiddels uw eigen kinderen ieder jaar mee met het Ringweekend! Reden voor een reünie, waarvoor alle (oud-)deelnemers zijn uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Er is ruimte voor ontmoeting, foto’s bekijken en herinneringen ophalen. Iedereen die in de afgelopen 50 jaar mee is geweest op het Ringweekend is welkom, jong en oud! De reünie zal plaatsvinden op zaterdag 22 okt, in Nieuwland bij Benschop Speelplezier. Vanaf 17.00 uur zijn jullie welkom. De kosten voor de reünie bedragen €15 pp. Graag aanmelden vóór 14 okt. bij Mariët van Eck (ringweekend@live.nl of via 06-11836439). 


 

Agenda in het kort:

Zondag          25 sep. Jeugdvereniging
Dinsdag         27 sep. Kerkradio
Dinsdag         27 sep. Belijdeniscatechisatie
Woensdag     28 sep. Meisjesclub
Donderdag     29 sep. Tienerclub

Ten slotte: Zondag stond de morgendienst in het teken van opening winter werk, thema Enthousiasme gezocht, En ja, dan mogen nu alle bijeenkomsten weer van start gaan. Dat deze tijd als een gezegende tijd mag worden ervaren. Dat opbouw en verdieping in het geloof mag plaatsvinden. Dit alles tot eer van God.

                                                              Met een hartelijke groet van uw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.