Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 37 2022 WEEK 37
2022 week 37

Zondag 18 sep.                          
09.30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk, Opening Winterwerk
18.30 uur: ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

Zingen voor de dienst: vm. WK 452:  nm. Ps. 118 : 1
Kinderoppas: Denise Bruggraaf en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming onkosten jeugdweekend. De tweede collecte is voor de kerk

Bij de diensten: Op een rijke wijze mochten we afgelopen zondag weer het Heilig Avondmaal vieren. We werden gewezen op De Middelaar Christus Jezus, die de losprijs heeft betaald voor allen. In de avonddienst hoorden we van "God is goed". Ja, zelfs als je bijna bent uitgegleden en jaloers bent op hen, die alles voor de wind lijkt te gaan. Dat is weer de praktijk van alle dag en toch: "God is goed".
 
Ziekte en zorg: Dhr. Aart Bronkhorst (Bickelenberg 12, 4122GW) mocht weer thuiskomen. Wat is de dank groot dat het allemaal zo voorspoedig is gegaan. We bidden dat verder herstel ook mag plaatsvinden. Ik zal u loven onder de volken HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de Natiën. Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, Uw trouw tot de wolken Ps. 108 vers 4 en 5. Dhr. Goof van Rijnsbergen (Krooshofstr. 55, 4122 GK) verblijft nog in het ziekenhuis. Gerda Koedam - Kersbergen (Krooshofstr. 4, 4122GL) is opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein (Afd. C3 kamer 307). Zij is erg ziek. Laten we biddend om onze zieken, in het ziekenhuis, maar ook thuis, heen staan.
Ps. 31 vers 1 zingt:
Op U betrouw ik, Heer' der heren,
Op U, gelijk 't betaamt.
Ai, laat mij nooit beschaamd,
Van Uwen troon teruggekeren.
Help mij, op mijn gebeden,
Door Uw gerechtigheden.

DV dinsdag 20 sep. mag mevr. H.C. Uittenboogaard-Hazendonk (Diefdijk 13, 4121KN Everdingen) haar  86 - ste verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd. Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Opening winterwerk:
Komend weekend staat in het teken van opening winterwerk met als thema: "Enthousiasme gezocht." Vol enthousiasme is er begonnen met de voorbereidingen van alle jeugd- en gemeente activiteiten.
Vrijdag 16 sep. is er een speciale avond voor de jeugd van groep 5 t/m 8.
Zaterdag 17 september is er een BBQ met sing-in voor iedereen van de gemeente; deze begint om 17.30 uur bij het K.C. Aansluitend is er nog een sportavond voor de tienerclub/ Jeugdvereniging op het trapveldje.

Ter gelegenheid van de opening van het winterwerk ontvangt u zondag een exemplaar van De Waarheidsvriend met als thema: “Gemeente ben je samen”.
De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.
Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor €49,95. 
Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10.- Zie de bijgevoegde flyer in het blad of ga naar www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding
 
Gebedskring: Maandagavond 19 sep. komt de gebedskring weer bij elkaar in de consistorie, aanvang 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zondagmorgen werden we er weer op gewezen hoe belangrijk bidden is.

Ouderenmiddag: D.V. 20 sep. om 15.00 uur.
Deze eerste bijeenkomst luisteren we naar een mooie meditatie. We drinken koffie, praten gezellig bij en spelen gezelschapsspelen en sluiten de middag af met een pannenkoeken maaltijd. We hopen op een fijne ontmoeting met elkaar. Vervoer kan worden geregeld. Hartelijk welkom! Opgeven bij Attie v.d. Kraats tel: 0345-641365

Vrouwenkring: We gaan weer starten en nodigen jullie uit. De eerste ochtend gaan we het hebben over  "Wie beoordeelt mij in dit leven, hoe vrij ben ik en voel ik mezelf ook vrij?"
Dit doen we n.a.v. 1 Korinthe 4 vers 3 en 4.
Je bent  welkom op D.V. woensdagochtend 21 september, 09.45 uur is er koffie, we ronden af om 12.00 uur. Plaats: Kerkelijk centrum "De oude school" Groet, namens de commissie Corita, Della en Ina.

Belijdeniscatechisatie:Het bleef tot nu toe nog een beetje stil… Maar we zouden graag op dinsdag 27 sep. willen beginnen. Is er in uw / jouw hart dan geen verlangen naar de Heere? Wat is het dan mooi om daar een antwoord op te geven, door je met elkaar te verdiepen in Wie Hij is en wat Hij zegt; en door toe te leven naar een persoonlijke belijdenis. Het is ook mooi om daar met elkaar over door te praten. Je kunt altijd weer van elkaar leren. Je bent ook hartelijk welkom als je nog ziet zeker weet of je belijdenis gaat doen. ’t Is fijn als je je nu alvast aanmeldt (dan kan ik daar met de boekjes mee rekenen. Hartelijk welkom op dinsdag 27 sep. om 19.30 uur in K.C. ‘de Oude School’. j.dejong.vdm@hetnet.nl

Informatieboekje: Begin oktober  willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 29 sep. kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank.
De redactie.

Solidariteidskas: Deze maand kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer verwachten om de solidariteitsbijdrage bij u als belijdende leden op te halen. De € 10,- komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden.          De kerkrentmeesters.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

2e Kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 1 okt. wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur,  in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (herfst/winter vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen.
Gunt u uw kleding een 2e kans? Of bent u op zoek naar kleding die een 2e kans verdient?
Voor informatie en/of aanmelding van verkoop van kleding en/of speelgoed, kunt u contact opnemen met Anne-Marie Meerkerk 0345-502125 of via kledingbeurszijderveld@hotmail.com
De opbrengst is: 50% voor de inbrenger en 50% voor de Vakantie Bijbel Week.
We zien u graag op de beurs, Anja, Anne-Marie en Astrid.

Reünie 50 jaar Ringweekend: Het Ringweekend bestaat 50 jaar! In 1972 werd het Ringweekend voor het eerst georganiseerd, wat betekent dat we afgelopen voorjaar voor de 50e keer met de jongeren uit de ring een weekend weg zijn geweest. Misschien ging u vroeger zelf ook mee, en gaan inmiddels uw eigen kinderen ieder jaar mee met het Ringweekend! Reden voor een reünie, waarvoor alle (oud-)deelnemers zijn uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Er is ruimte voor ontmoeting, foto’s bekijken en herinneringen ophalen. Iedereen die in de afgelopen 50 jaar mee is geweest op het Ringweekend is welkom, jong en oud! De reünie zal plaatsvinden op zaterdag 22 okt, in Nieuwland bij Benschop Speelplezier. Vanaf 17.00 uur zijn jullie welkom. De kosten voor de reünie bedragen €15 pp. Graag aanmelden vóór 14 okt. bij Mariët van Eck (ringweekend@live.nl of via 06-11836439).
Verantwoording: De avondmaalscollecte met bestemming Open Doors heeft € 111,90 opgebracht. Dank voor uw gave.

 

Agenda in het kort:

Vrijdag 16 sep.       Activiteiten voor de jeugd van groep 5 t/m 8
Zaterdag 17 sep.    BBQ met sing-in, aansluitend een activiteit voor de jongeren
Maandag 19 sep.   Gebedskring
Dinsdag 20 sep.     Ouderenmiddag
Woensdag 21 sep. Vrouwenkring

Ten slotte: Zondag is er opening winter werk, thema is: Enthousiasme gezocht, Bent u, bent jij ook enthousiast om samen als gemeente het Woord van God te onderzoeken en ook een stukje ontspanning te beleven?

                                                              Met een hartelijke groet van uw kerkenraad.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.