Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 36 2022 WEEK 36
2022 week 36

Zondag 11 sep.                          
09.30 uur: Ds. E. van den Noort, Nijkerk
18.30 uur: Ds. E. Gouda Nieuw-Lekkerland

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 100 : 1;  nm. Ps. 100 : 4
Kinderoppas: Sanne van Duuren en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte, alleen in de morgendienst, is bestemd voor Open Doors.

Bij de diensten: Zondagmorgen mag het Heilig Avondmaal zijn. Wat een rijke uitnodiging mocht er al zijn in de dienst van voorbereiding. Ga in de kleedkamer van Jezus Christus en leg uw eigen kleding af en doe het smetteloos blinkend fijn linnen kleed aan. Openbaring 19 vers 8.
 
Ziekte en zorg: De operatie van dhr. Aart Bronkhorst (Bickelenberg 12, 4122 GW) mocht goed verlopen. Groot is de verwondering en de dankbaarheid dat God heeft doorgeholpen. We hopen en bidden dat ook het herstel goed mag verlopen. Loof den Heere want Hij is goed. Dhr. Goof van Rijnsbergen (Krooshofstr. 55, 4122 GK) verblijft nog in het ziekenhuis. Wat een weg vol moeite en zorg moet er gegaan worden. Breng maar in gedachte: De HEERE is mijn Herder.

Jarig: Zaterdag 10 sep. hoopt Mevr. Verdouw - van Ooijen (Dorpsweg 56, 4122 GH) de leeftijd van 89 jaar te  bereiken. Van harte gefeliciteerd. Ps. 111 begint met: Halleluja! ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
Huwelijksjubileum: Fred en Ilse Kortenoever - Hattink (Gr. Huibertlaan 21a, 4121 EN Everdingen) mogen gedenken dat zij op 12 sep. 25 jaar getrouwd zijn. Wat een zegen, 25 jaar voor elkaar gespaard. Kinderen mogen ontvangen: Rick en Romy. In jullie levensonderhoud mogen voorzien. God is goed. Van harte gefeliciteerd.
Kerkradio: Dinsdag 13 sep. is er om 19.30 u. een uitzending van de kerkradio. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een goed moment gewenst. 
Opening winterwerk - Enthousiasme gezocht:
Nog even een herinnering aan het openingsweekend d.d. 16-18 september.
Heeft u zich al opgegeven voor de BBQ? Opgeven kan tot zaterdag 10 september bij amanda_meerkerk@hotmail.com of via het inleveren van het antwoordstrookje van de flyer.
Voor meer info: zie de flyer of kijk op de website.
En ook jullie jongens en meiden doen toch mee met de activiteiten op vrijdag- of zaterdagavond? Geef je ook daar (nog) snel voor op bij de genoemde contactpersonen op de uitnodiging.
Wij zijn erg enthousiast, u/jullie toch ook?!!!
Houdt u deze dagen uw brievenbus in de gaten? U ontvangt een flyer met alle informatie over het openingsweekend van DV 16-18 sept. Het thema is: Enthousiasme gezocht! Jij/u doet toch wel enthousiast mee en geeft u direct op?
Structurele hulp voedselbank: Op D.V. 10 september 2022 kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer inleveren bij  Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld
Informatieboekje: Begin oktober  willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 29 sep. kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank.
De redactie.


Solidariteidskas: Deze maand kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer verwachten om de solidariteitsbijdrage bij u als belijdende leden op te halen. De € 10,00 komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden. De kerkrentmeesters.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
 

Verantwoording: De collecte van de maand augustus van de diaconie heeft totaal € 662,75 opgebracht. Heel hartelijk dank, namens de diaconie.

De weekcollecten voor de kerk over de maand augustus bedragen totaal

€ 1146,56. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 7 augustus; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat bedraagt over de maand augustus € 421,05. Vervolgens is er een  gift ontvangen van € 1.000,00 voor de verbouwing van de pastorie.   

Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen. De kerkrentmeesters. 

 

Ten slotte: Voor komende zondag een gezegende avondmaalsviering toegewenst.

                                                              Met een hartelijke groet van uw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.