Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 34 2022 WEEK 34
Zondag 28 aug.
09.30 uur: ds. G. Boer, Rhenen
18.30 uur: ds. J. Niesing, Kesteren

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 84 : 1;  nm. 106 : 1
Kinderoppas:  Jolijn Meerkerk en Geert van Eck.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: Zondagmorgen luisteren naar de onderwijzing van Ps. 84. Met als kerntekst vers 4 en 7. Het thema van de preek is: Bronnen ontsluiten / opgraven uit het Woord van God. Een prachtige psalm, waar hele kleine en nietszeggende vogeltjes, musjes en zwaluwen, pareltjes zijn in Gods hand. Zoals de vogeltjes welkom zijn bij God, zo zijn ook wij welkom en mogen we leven uit de belofte dat God ons kracht wil geven en wil steunen als wij het moeilijk hebben. Hij zorgt voor ons, juist ook als het moeilijk  is. 
 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.    

Ziekte en zorg: Dhr. Goof van Rijnsbergen,(Krooshofstr. 55, 4122 GK). verblijft nog in het ziekenhuis. Zijn situatie blijft onveranderd ernstig, maar wel stabiel.
Mathilda van Herk,(Santcamp 18, 4122 GV),  is het zicht in haar rechteroog plotseling grotendeels kwijtgeraakt. Onderzoeken geven aan dat dit waarschijnlijk is veroorzaakt door een vorm van MS.
De gezondheidssituatie van mevr. H. Bronkhorst – den Hartog, (Zijderveldselaan 14, 4122 GP), laat veel te wensen over en gaat steeds verder achteruit.
Met de zieken die hier genoemd zijn  en de ernstig zieken thuis, die hier op dit moment niet genoemd zijn, zijn er best grote zorgen in de gemeente. Zorgen die we aan de voetbank van onze Hemelse Vader mogen neerleggen, waar ze veilig zijn, want Hij gaat voor u uit:
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. (Deut. 31 : 8)
Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven:                   
In zorgcentrum "Huis ter Leede" te Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Het is altijd fijn een teken van meeleven te ontvangen vanuit de gemeente. Laten we ook de ouderen binnen de gemeentegrenzen niet vergeten; ook zij kijken uit naar meeleven en contact.
Kerkradio: Dinsdag 30 aug. is er  om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond worden verzorgt door oud. Jaco Meerkerk.
Opening winterwerk: In het weekend van DV 16-18 september is er opening winterwerk, welke er als volgt uit zal zien:
Vrijdagavond 16 september: avond voor de jeugd/jongeren (vanaf groep 5)
Zaterdagavond 17 september: BBQ met sing-in
Zondag 18 september: kerkdienst
Houdt u er rekening mee in uw agenda? Nadere informatie volgt t.z.t.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: De collecte van zondag 21 aug. met als bestemming de ZEC en de VBW, heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 567,=
Via de bank is voor de kerk een gift van € 10,= ontvangen. Op bezoek is door oud. B. de Jong ook een gift van € 10,= voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank. De gift van € 7.000,= die ontvangen is van Stichting Rommelmarkt Zijderveld wordt als volgt verdeeld: Verbouwing pastorie  € 5.000,= en € 2.000,= voor de kerk.
Door Jaap Blokland is tijdens bezoekwerk € 20,= ontvangen voor de diaconie.
Hartelijk dank voor deze gaven en collecten.
Agenda in het kort:
Dinsdag          30 aug.                        Kerkradio
Ten slotte:  De vlaggen hangen overal: De scholen zijn weer begonnen.  De vakanties zijn weer voorbij; het gewone leven gaat z`n vaste ritme weer krijgen en wij als gemeente mogen weer vooruit kijken naar het kerkelijk winterwerk dat weer voor de deur staat. We mogen en kunnen elkaar, naast de wekelijkse kerkdiensten, weer ontmoeten op de clubs en de verenigingen. Fijne momenten, waarin we naast de Bijbelse onderwerpen, bezig mogen zijn met spel en ontspanning. We mogen weer verwachtingsvol uitzien naar een goede en fijne periode van ontmoetingen. Laten we, deze periode, in vol vertrouwen achter Jezus aangaan deze wereld door:

Jezus, ga ons voor,                           Valt de weg ons lang,                       
deze wereld door                               zijn wij klein en bang,
en U volgend op Uw schreden,         sterk ons Heer om zonder klagen,
gaan wij moedig met U mede.           achter U ons kruis te dragen.
Leid ons aan Uw hand,                      Waar Gij voor ons trad,
naar het vaderland.                            is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.
                                                              Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.