Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 32 -33 2022 WEEK 32 -33
Zondag 14 aug.                         
09.30 uur: ds. H. van Ginkel, Scherpenzeel
18.30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 150 : 1;  nm. Ps. 150 : 3
Kinderoppas:  Sophie van Eck en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 21 aug.                         
09.30 uur: ds. C. Hoogerwerf, Doorn
14.30 uur: ds. M. van Heijningen, Alblasserdam         Afsluiting VBW
                                           Welkomstdienst op het plein bij de Krooshof.

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 108 : 2;  nm. Welkomstlied: Laat de kind`ren tot Mij komen.
Kinderoppas:  Amanda Kemkes en Job van Lagen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming de ZEC - VBW. De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: Zondag werden we er bij bepaald: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, n.a.v. Hand 16 : 31. We mogen er op een eenvoudige wijze om bidden met het volmaaktste gebed dat de Heere Jezus ons leerde bidden in Lukas 11.
Voor de komende zondagen mogen we verlangend uitzien naar dat wat God ons te vertellen heeft. Ook al gaat misschien “Alles andersom”, toch mogen we horen hoe groot, goed en almachtig God is.

Laat de kindren tot mij komen,          Laat de mensen tot mij komen,
alle, alle kindren.                                over alle wegen.
Laat de kindren tot mij komen,          Laat de mensen tot mij komen,
niemand mag ze hindren.                  houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,           Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,                   gaan ook voor hen open,
laat ze allen groot en klein,                als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.                           bij mij binnen lopen.  


Ziekte en zorg: In het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein verblijft op dit moment Goof van Rijnsbergen,(Krooshofstr. 55, 4122 GK). Er zijn grote zorgen om zijn gezondheid. Geheel verlamt; spraakvermogen weg; dan zijn we echt helemaal afhankelijk van Gods trouw en hulp. Laten we als gemeente biddend om Goof en Elly heen staan, in deze, voor hen, zo moeilijke tijd.
Rijk van Zuilen, Santcamp 10, 4122 GV) heeft een ernstig ongeluk gehad met de racefiets, waarbij hij 3 nekwervels heeft gebroken. Na opname en behandeling in het ziekenhuis is hij weer thuis, waar hij een lange tijd zal moeten revalideren. Ook voor hem mogen we onze handen vouwen en voor hem bidden.
We bidden voor en leven mee met allen die met moeite, verdriet en zorgen te maken hebben. Zo mogen we voor elkaar bidden en op eenvoudige wijze alle noden bij Gods genade troon neerleggen. Als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. (2 Kor. 6 : 10)
Jarig: Zondag 21 aug. is het de geboortedag van Huib Koedam, (Zijderveldselaan 64a, 4122 GR). Hij hoopt dan de leeftijd van 81 jaar te bereiken. Gefeliciteerd met het bereiken van deze leeftijd. Houdt ook in dit nieuwe levensjaar vast aan de woorden van Ps. 31 : 15 en 16a: Maar ik vertrouw op U, Heere. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.

VBW 2022: Op 15, 16 en 17 augustus hopen we de VBW weer te houden. In het thema ‘Alles andersom!’ horen we hoe groot, goed en almachtig God is. Wij, mensen, kijken naar onze mogelijkheden en vinden dingen soms heel gewoon, maar God leert ons om alles eens van een andere te bekijken! We nodigen alle kinderen van groep 1 – 8 uit om met ons mee te doen. De tieners zijn dinsdagavond welkom . Op woensdagavond hopen we de kinderen, ouders en u te ontmoeten tijdens de verrassende avond. Wees van harte welkom!!! Zie voor meer informatie de flyer of de website.
Gebedsbrief
Jezus leerde ons te bidden. Gebed heeft zó veel kracht. Meer dan wij misschien kunnen indenken. Bid u voor de VBW-dagen? De gebedsbrief geeft handreikingen waarvoor u kunt bidden en danken.
Welkomstdienst
Zondag 21 augustus sluiten we de VBW af welkomstdienst op het plein bij de Krooshof. Deze dienst begint om 14.30 uur. Vooraf zingen we alvast wat liederen. Neemt u zelf uw stoel mee?           Groeten namens het VBW-team,   Rianne de Leeuw
Kerkradio: Dinsdag 16 aug. is er een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. U kunt deze uitzending luisteren naar psalmen en geestelijke liederen.
Belijdeniscatechisatie: Hoewel het nog volop zomer is, is het juist daarom een mooie tijd om al vast eens na te denken over belijdeniscatechisatie. Belijdenis doen… iets voor mij / voor ons? Eigenlijk helemaal niet zo’n vrijblijvende vraag. Want, heeft God al niet de eerste stap gezet richting ons? En wat is daarop jouw / uw antwoord? Goed om daar eens over na te denken. Belijdeniscatechisatie kan daarbij een mooie stap zijn om meer over het werk van God, over geloof en over wat het geloof vandaag voor je betekent, na te denken. Ook als je nog niet zeker weet of je wel belijdenis wilt / kunt doen, dan ben je van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Mochten er vragen over zijn, schroom niet om ze te stellen. Dat kun je doen bij je ouderling of bij ds. J. de Jong.  j.dejong.vdm@hetnet.nl
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: De collecten opbrengst voor de Diaconie over de maand juli is €1110,45.
De weekcollecten voor de kerk over de maand juli bedragen totaal  € 2.072,03. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extracollecte van 3 juli; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De inhoud van de maquette die onder de toren staat bedraagt over de maand juli € 342,20. Vervolgens is er een  gift ontvangen van € 1.000,00 voor de verbouwing van de pastorie. Stichting Rommelmarkt Zijderveld  heeft een gift van € 7.000,00 overgemaakt naar de rekening van de kerk.   Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.           
Agenda in het kort:
Maandag / Dinsdag / Woensdag       VakantieBijbelWeek
Dinsdag          16 aug.                        Kerkradio
Ten slotte:              Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.